Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง๗ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

(จากการแปลในประเทศไทย)

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลก แม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาที่มีประชาชนใช้มากที่สุด เช่นภาษาจีนกลางในประเทศจีน และไต้หวัน หรือภาษาฮินดี ในประเทศอินเดีย ชาติต่างๆอาศัยภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจ ในการทำการวิจัย ในวิวัฒนาการทาง(technology) เท็คโนโลยี่ และแม้แต่ในทางการปกครอง

ประเทศไทย ก็เช่นกัน ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อย แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า คนไทยจะชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษกันเป็นส่วนใหญ่ ที่สันทัดจริงจึงมีเป็นเพียงส่วนน้อย ไม่อาจดูแลแก้ไขหรือปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษให้กับประชาชนไทยได้ทั่วถึง ต้องปล่อยให้เรียนรู้กันเองตามโอกาส แม้ครูอาจารย์ไทยที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องเสริมทักษะอยู่เป็นนิจ ครั้นจะพึ่งชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ก็ไม่ควรแน่ใจนัก เพราะหลายคนไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษที่ถูกแบบมาตรฐาน ภาษาที่ใช้จึงเป็นเพียงภาษาพูด ที่หลายรูปแบบถือว่าไม่ถูกต้อง แต่คนไทยที่ไม่ได้มีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานจะทราบได้อย่างไรว่าคนอเมริกัน คนอังกฤษ คนออสเตรเลียน คนคานาเดียน หรือคนนิวซีแลนด์ หลายคน จะพูดภาษาอังกฤษผิด เพราะเห็นชาติกำเนิดก็เกิดความมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษของเขาไปโดยปริยาย

ในแผ่น ดีวีดี ภาพยนตร์อเมริกัน มีคำแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยที่ผู้รับจ้างแปลภาษาอังกฤษในประเทศไทย แปลตามคำโดยไม่เข้าใจความคิดที่แฝงในสำนวนจึงผิดเพี้ยนไป หรือ กลายเป็นศัพท์ใหม่ที่คนไทยเรียนรู้และนำไปใช้  จึงคัดมาเฉพาะบางคำให้อ่าน และศึกษาการแปลที่ถูกต้องไปด้วย

 

1.            "I think that's not right." (จากเรื่อง Prince and Me)ในแผ่นดีวีดี แปลว่า “ฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ทางขวา”

คำอธิบาย

right มี ๓ ความหมาย ถ้าเป็นคำนาม แสดงทิศทาง “ขวา” อีกความหมายเป็นคำนามเช่นกันคือ “สิทธิ” และสุดท้ายเป็นคำคุณศัพท์คือ “ถูกต้อง” ในประโยคนี้เป็นคำคุณศัพท์ คือ “ฉันคิดว่านั่นไม่ถูกต้อง”

2.            "Come on, man." ในแผ่นดีวีดี แปลว่า "มานี่อย่างลูกผู้ชาย"

คำอธิบาย

Come on เป็นคำแสลงที่ใช้ในภาษาพูด มีหลายความหมาย เช่น ๑. ความหมายที่ใช้กันมากคือ “เร็วๆหน่อย” เช่น Come on! We have to leave now. “เร็วๆหน่อย เราต้องออกเดินทางแล้ว” ๒. เป็นการเชื้อเชิญ  เช่น Oh, come on. It’s almost done. Let’s finish it now. “เอาเถอะนะ เกือบเสร็จแล้ว ทำให้มันเสร็จซะเดี๋ยวนี้”

Manเป็นคำแสลง ใช้เรียกผู้ชายที่รู้จัก หรือไม่รู้จัก

3.            Don't worry, I got your back." ในแผ่นดีวีดี แปลว่า "ไม่กังวลฉันเอาหลังของคุณ"

คำอธิบาย

เป็นสำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่ลำเค็ญจนไม่อาจดูแลได้ทั่วถึง คนที่อาสาบอกว่า I got your back. หมายถึงว่าเขาจะคอยดูแลปกป้อง หรือสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้ อีกสำนวนหนึ่งที่ใช้แทนกันได้คือ I’ve got your 6 o’clock. หรือพูดสั้นๆว่า I’ve got your six. มีที่มาจากกัปตันเครื่องบินที่บอกทิศทางโดยอาศัยเข็มนาฬิกา ถ้าเข็มนาฬิกาบอกเวลา ๑๒ น. ก็เป็นการเดินไปข้างหน้า ถ้าเป็น ๖ น. ก็อยู่ข้างหลัง เป็นการบอกให้ระวังว่า someone’s at your six คำอื่นๆที่ใช้ในความหมายว่า “คอยดูแล ป้องกันให้” มี I’ve got you covered. “ผมคุมข้างหลังให้”I’m backing you up. “ผมคอยหนุนให้อยู่”

4.            ... "Mayday! Mayday!" = "วันแรงงาน! วันแรงงาน!"

คำอธิบาย

เขียนติดกันเป็นคำเดียว ใช้เป็นสัญญาณนานาชาติทางวิทยุบอกถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับเครื่องบิน หรือเรือ เพื่อขอความช่วยเหลือ ประวัติของคำมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า venezm'aiderอ่านว่า “เวอเน เมเดร์”หมายถึง "come (and) help me"หรือ “มาช่วยผม” โดยปกติจะเอ่ยสามครั้ง ผู้เสนอคำนี้เป็นชาวอังกฤษทำงานเป็นผู้สื่อสารท่าอากาศยานตร์ที่กรุงลอนดอนในปี ๑๙๒๓ เมื่อเขาได้รับการทาบทามให้คิดหาคำที่เป็นที่เข้าใจกันได้ดีระหว่างนักบิน และผู้ทำงานที่ท่าอากาศขึ้นลงของเครื่องบิน ในยามฉุกเฉิน

ถ้าเขียนแยกเป็นสองคำด้วยอักษรใหญ่ ว่า May Day หมายถึงวันแรกของเดือน พฤษภาคม ถือเป็นวันรับฤดูใบไม้ผลิ ในปลายประเทศ ถือวันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล หรือ Labour Day (สะกดแบบอังกฤษ) Labor Day (สะกดแบบอเมริกัน)

5.            "Good morning, honey." ในแผ่นดีวีดี แปลว่า "สวัสดี คุณน้ำผึ้ง"

คำอธิบาย

เป็นเพราะความหวานของน้ำผึ้ง จึงนำคำ honey มาใช้เรียกหญิงที่รัก ภาษาไทยเรามีอยู่คำที่ค่อนข้างโบราญแล้วว่า “หวานใจ”

6.            Time for bed." ในแผ่นดีวีดี แปลว่า "ขึ้นเตียงกันเถอะ”

คำอธิบาย

ควรแปลว่า “ได้เวลานอนแล้ว”

7.            "Do you want to take a shower?" ในแผ่นดีวีดี แปลว่า "เธออยากแสดงอะไรให้ฉันดูไหม?"

คำอธิบาย

ควรแปลว่า “คุณต้องการอาบน้ำหรือไม่” คนแปลคงเข้าใจผิดไปคิดว่า shower มาจากคำว่า  show  ที่หมายถึง “แสดง”

8.            "Come on." ในแผ่นดีวีดี แปลว่า "มาบน”

คำอธิบาย

นี่ก็แสดงถึงความไม่เข้าใจความหมายของคำ ดังที่อธิบายไว้ในข้อ ๒ เลยแปลกันตรงๆคำต่อคำ โดยไม่คำนึงว่าใครจะคิดอย่างไร ถือเป็นความกล้าของผู้แปลที่ทำในสิ่งไม่รู้จริง

9.            "Can you hear me?" ในแผ่นดีวีดี แปลว่า "กระป๋อง คุณได้ยินฉันมั้ย

คำอธิบาย

Can ถ้าเป็นคำนามหมายถึง “กระป๋อง” อย่างที่ผู้ไม่รู้แต่กล้ารับงานแปลออกมา ในประโยคนี้  Can เป็นคำกริยาหมายถึง “สามารถ”

10.          "Count Dooku" (จากStar Wars : Episode II) ในแผ่นดีวีดี แปลว่า "คำนวณดูกู!!"

คำอธิบาย

Count ถ้าเป็นคำกริยา หมายถึง “นับ” คนแปลที่กล้าแสดงความไม่รู้ จึงแปลโดยใช้ศัพท์ที่ฟังดูหรูหน่อย ในประโยคนี้ Count เป็นคำนามเป็นตำแหน่งเจ้าขุนมูลนายในยุโรป เทียบเท่า Earlของประเทศอังกฤษ

11.          “white lie” จากรายการโทย เขาแปลว่า “โกหกสีขาว” ซึ่งคนไทยก็ทำความเข้าใจกันไปเองได้ แต่ไม่ทราบว่าจะตรงกับความหมายของคนอเมริกันสักเท่าใด ที่หมายถึง “โกหกเพียงเล็กน้อย ที่ทำเพื่อไม่ให้คนอื่นเสียใจ”

ฉบับนี้ขอจบลงแต่นี้