Get Adobe Flash player

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดย ดร. การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

ประเทศอังกฤษในอดีต เป็นประเทศมหาอำนาจที่เสาะหาอาณานิคมไปทั่ว ที่ได้มาก็มีอิทธิพลหลายประการ เช่นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาหลักในประเทศต่างๆเช่น South America, Canada, New Zealand, Australia ส่วนในสหรัฐอเมริกา แม้จะไม่ได้เป็นอาณานิคม แต่เป็นเพราะการอพยพของชาวอังกฤษที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ ในอเมริกา และขยายเผ่าพงษ์ไปอย่างรวดเร็ว จนชนชาติอื่นที่เข้ามาทีหลังต้องยอมรับภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษใช้ในอเมริกา เวลาผ่านไปการรวมชนชาติต่างภาษาวัฒนธรรมมีผลให้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาผันแปรไปโดยปริยาย ทั้งศัพท์ และสำเนียง ทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่ๆจากภาษาอื่นเข้ามาเจือปน จนบางครั้งคำศัพท์บางคำที่คนอเมริกันใช้ กลายเป็นคำที่คนอังกฤษฟังไม่ได้ เพราะความไม่สุภาพ หรือความหมายที่ต่างออกไปในทางที่ไม่เหมาะสม ได้เห็นจากเรื่อง Eight English Words You Shouldn’t Use Abroad ที่ Caroline Morse เขียนลงใน Smarter Travel ดูน่าสนใจที่จะนำมาให้ผู้อ่านที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศอังกฤษ หรืออาณานิคมอังกฤษ ได้สังวรณ์ไว้ จะได้ไม่ทำให้ต้องเคอะเขินได้ มีคำว่า

 

 

Pants

หากต้องการไปหาซื้อกางเกง อย่าได้บอกว่า “I want to go pants shopping today.” เพราะคนในประเทศอังกฤษ หรือประเทศ Ireland เขาจะคิดว่าคุณจะไปหาซื้อกางเกงใน หรือ underwear ควรพูดว่า “I want to go shopping for some trousers.” ซึ่งอาจเป็นกางเกง jeans หรือ กางเกง khakis

Fanny

คนอเมริกันเรียกกระเป๋าเล็กที่ใช้คาดสะเอวว่า fanny pack แต่คนอังกฤษและประเทศอื่นๆที่เคยเป็นอาณานิคม เรียกว่า bum bags เมื่อไปประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ (Ireland) ออสเตรเลีย (Australia) นิวซีแลนด์ (New Zealand) เซ้าท์ อาฟริกา (South Africa) ก็อย่าได้เรียกว่า fanny pack เพราะคำว่า  fanny หมายถึง bottom ส่วนของร่างกายที่ใช้นั่ง หรือ บั้นท้าย

Pissed

Piss หมายถึง “ปัสสาวะ” หรือ urinate คนอเมริกันใช้คำนี้มาสร้างสำนวนใหม่ว่า pissed off หมายถึง “ผิดหวัง” “เป็นทุกข์” “โมโห” เช่น I got pissed off when someone accused me of stealing.  แต่เมื่อชาวอังกฤษ และชาวไอริช พูดว่าI am pissed. เขากลับหมายถึงว่า “เมา” หรือ Intoxicated แต่เมื่อเขาพูดว่า taking the piss เขาไม่ได้หมายถึงว่า “เขาจะปัสสาวะ” อันเป็นความหมายของคนอเมริกัน หรือ “เมา” ในความหมายของคนอังกฤษ แต่หมายถึงว่า “เขาล้อเลียนคน” หรือ making fun of

Bangs

คนอเมริกันเรียก “ผมม้า” ว่า Bangs (รูปพหูพจน์ สะกดด้วย –s) แต่คนอังกฤษเรียกว่า fringe ส่วน bangs สำหรับคนอังกฤษเป็นคำไม่สุภาพ ที่หมายถึง “มีเพศสัมพันธ์” ซึ่งเป็นคำสแลงในอเมริกาเช่นเดียวกัน  

Knob

เมื่อคนอเมริกันได้ยินคำว่า "knob" เขาจะนึกถึง "doorknob" หรือ “ลูกบิดประตู” แต่ในประเทศอื่นๆเช่น ออสเตรเลีย และอังกฤษ ความหมายกลับหยาบโลน เพราะในประเทศเขา ถือว่าเป็นคำสแลงที่หมายถึงอวัยวะเพศชาย หากได้ยินคนประเทศเหล่านั้นพูดว่า “You, knob head!” ถ้าทราบความหมายว่าเหมือนกับคำหยาบที่คนอเมริกันพูดว่า “Dick head” จะโมโหก็พอเข้าใจได้ 

Root

คำว่า root มีความหมายหลายประการที่นอกไปจาก “ราก” คือ “มองหา” เมื่อใช้กับคำบุพบท เช่น "root around" แต่คนในประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ใช้คำนี้ในความว่า “มีเพศสัมพันธุ์”

Pull

คนอเมริกันพูดว่า I pulled my muscles last night. หรือใช้กล้ามเนื้อหักโหมจนปวด แต่ในประเทศอังกฤษ ถ้าใคร "pulled" เมื่อคืน เขาหมายถึงว่าเขาไปหาคนในขณะที่ออกต่างเมือง  

Bugger

ในสหรัฐอเมริกา คนมักเรียกเด็กด้วยความรักเอ็นดูว่า "little bugger" แต่ในประเทศอื่นๆตั้งแต่คานาดา ไปจนถึง ออสเตรเลีย คำว่า "little bugger" ไม่ต่างไปจากคำ f-word ที่หยาบคาย

                นอกจาก ๘ คำนี้ ยังมีคำอื่นๆที่เกี่ยวกับพงษ์เผ่าคน ที่ทำให้เกิดความขุ่นเคืองได้ รู้ไว้จะได้ไม่ใช้คำเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจ เพราะปากอาจจะเจ่อได้

black

ใช้หมายถึงคนผิวดำ ซึ่งคนผิวดำอาจไม่พอใจที่เราเรียกเขาเช่นนั้น คำที่เหมาะสมกว่าคือ African American

coolie

ในอดีตคำนี้ใช้หมายถึงคนที่ไม่มีความสามารถใดๆนอกจากเป็นแรงงานที่มาจากประเทศจีน อินเดีย เป็นต้น ผู้ใช้คำนี้มีเจตนาดูหมิ่นผู้อื่น

dago

คำนี้เป็นคำที่ดูแคลนคนที่มาจากประเทศอิตาลี สเปน ปอร์ตุเกส หรืออเมริกาใต้ มาก

frog

เป็นคำที่ใช้เรียกชาวฝรั่งเศสด้วยความเหยียด

gook

เป็นคำที่ใช้เรียกคนจากทวีปเอเชียด้วยความเหยียด

goy

เป็นคำที่ใช้เรียกชาวยิวด้วยความเหยียด

gringo

เป็นคำที่คนจากอเมริกาใต้ เช่นเม็กซิโก ใช้เรียกคนอเมริกัน ด้วยความเหยียด

half-breed, half-caste

คำทั้งสองเป็นคำที่ใช้เรียกคนมีพ่อแม่ต่างผิวเผ่าพงษ์ ส่วนใหญ่ใช้กับคนที่มีพ่อแม่เป็นผิวขาวและผิวดำ เช่น โอบามา แต่คำที่เหมาะสมกว่าคือ mixed race

Indian

เป็นคำที่ใช้เรียกชาวอินเดียนแดงที่ไม่เหมาะสม เพราะเขาไม่เกี่ยวข้องกับพงษ์เผ่าจากประเทศอินเดีย คำที่เหมาะสมคือ a native American

 

                หวังว่าคงให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านได้บ้าง หรือให้ใส่ใจในการเลือกคำมาปราสัยกับผู้อื่น เพื่อไม่ให้เป็นที่น่าละอายหรือทำให้ขุ่นเคืองใจกัน