Get Adobe Flash player

เรารักการสอน และภาษาอังกฤษ

Font Size:

และด้วยเรื่อง “อาชีพ” เจ้บัวทอง (เธอขอให้ผมเรียกเธอว่า “เจ้” ตามภาษาจีนแต้จิ๋ว) ผู้ร่วมสถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี ๒๕๐๗ เธอเอ็นดูและปรารถนาดีต่อผมมาร่วม ๕๐ ปี ได้ขอให้ผมอธิบายความแตกต่างระหว่าง profession และ occupation ซึ่งผมจะได้นำเรื่องนี้รวมทั้งคำว่า job, work, career มาเสนอให้ตามประสงค์ดังนี้

 

 

                               

Career vs. Occupation vs. Job vs. Profession vs. Work                                                                                                                        Career แปลเป็นไทยว่า “งาน” หรือ “อาชีพ” ที่ให้รายได้ แต่ความหมายของภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่มีเพียงแต่รายได้ แต่เป็นหนทางชีวิตอันยาวนานที่สร้างทักษะโดยเฉพาะ ความรู้ และประสบการณ์ นอกจากนี้ Career ยังนำความพอใจที่ได้ประสบผลสำเร็จในชีวิต และเป็นอาชีพที่ตนพอใจอย่างแท้จริง ก่อนที่ใครจะเลือก Career เขาจะต้องวินิจฉัยความสามารถและความสนใจของตัวเองก่อน และค้นหางานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสนใจที่เขามีต่องานนั้น จากนั้นก็จะได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ ก่อนที่จะเป็นอาชีพอันยาวนาน เช่น acting, teaching, medical ดังตัวอย่างว่า                                                 His teaching career started right after his graduation from UCLA 30 years ago.

                Occupation เป็นคำที่ใช้บอกกลุ่มอาชีพที่ใช้ในภาษาที่เป็นทางการ เช่นในใบสมัครจะถามถึงอาชีพ โดยใช้คำว่า What is your occupation? ไม่ใช่ What is your career? คำตอบคือ My occupation is a health care provider. ไม่ใช่ a doctor

                Job เป็นงานเฉพาะประเภทที่ให้รายได้เสริมหรือรายได้ที่จำเป็นเช่นเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเรียน ซึ่งอาจเป็นงานครึ่งวัน (part-time jobs) หรืองานเต็มวัน (full-time jobs) เช่น retail sales jobs(งานขายของหน้าร้าน)โดยปกติเป็นงานชั่วคราวที่เสริมประสบการณ์หรือเป็นรากฐานของงานที่ยึดเป็นอาชีพตลอดไปที่เรียกว่า Career อีกนัยหนึ่ง a job ไม่ใช่ a career แต่ a career ได้มาจาก several jobs หากเป้าหมายของอาชีพอนาคตคือเป็น ทนาย (an attorney) ก็ต้องหางาน (a job) ที่เป็นผู้ช่วยทนาย (a legal assistance) เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายของอาชีพ (career goal)

                Profession เป็นสายอาชีพโดยเฉพาะเช่น law, theology, medicine ที่ต้องใช้เวลาศึกษาแผนกศิลป์ (liberal arts) หรือวิทยาศาสตร์ (sciences) หลายปี เช่น                                                                                                                     My brother’s profession is a writer, but I prefer to have a teaching profession.

                Work เป็นงานที่ทำประจำวันอาจเป็นงานที่ให้รายได้ เช่น hospital work หรือไม่มีรายได้ เช่น volunteer work ที่ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับงานบ้าน (house work) งานการบ้าน (homework) งานโรงเรียน (school work) แม้ว่างานประจำจะเป็นอะไร แต่ละวันงานประจำนั้นก็มีงานให้ทำทุกวันไป เช่น                                                                            As a nurse, I have so much work to do every day.

                เมื่อมีงานทำ ก็มีบ้านได้อาศัย ทั้งได้ตกแต่งตามใจรัก และสิ่งที่มักทำประการหนึ่งคือปลูกต้นไม้ผลและดอกไม้ ที่บ้านจึงมีดอกไม้บานสะพรั่งในฤดูนี้ จนมีผู้เดินผ่านบ้านขอแวะถ่ายภาพสวนตรงรั้วโปร่งให้มองเห็นดอก Clivia สีส้มบานทั่ว สลับกับดอก Calla Lily กลีบดอกใหญ่คล้ายปากแจกันสีขาว โอบเกษรสีเหลืองไว้ในใจกลาง ดอก Kalanchoe เป็นพุ่มสีแดงสด และดอกกล้วยไม้ Cymbidium หลายช่อ ต่างสี ทั้งแดงม่วง ชมพู และเขียวอ่อน อีกไม่นาน ดอกพุทธรักษาหรือ Canna, Orchid Cactus, Hydrangea, Amaryllis ก็จะบานพร้อมๆกัน และนี่คือ “บ้าน” ที่เราเรียกว่า “Home” ซึ่งต่างจาก“House” อย่างไร มีอธิบายให้ดังนี้

HOME

                Home เป็นคำนามที่ต่างจาก house คือ Home เป็นมากกว่า “บ้าน” คือรวมผู้อาศัยเอาไว้ด้วย ส่วน house เป็นเพียงสิ่งก่อสร้าง Home มีการใช้ต่อไปนี้

1.             ในความหมายว่า “ที่” บ้าน ให้ใช้กับกริยา be, remain, stay ถ้าหมายถึง “ถึง” บ้าน ให้ใช้กับกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เช่น come, go, hurry, run, walk  และคำว่า way เช่น      

                I will be home this afternoon.                                                                                                                                       Paula will remain home over the weekend.                                                                                                  Why don’t you stay home yesterday?                                                                                                                                When is your brothercoming home?                                                                                                                          I have got to hurry home after class.                                                                                                                          Peterwalked home with Wilma.                                                                                                                                  We talked all the way home.                                                                                                                        

2.             At home มีความหมายเช่นเดียวกันกับข้อ ๑ เมื่อใช้กับ be, remain, stay home เช่น

                I will be at home this afternoon.                                                                                                                                  Paula will remain at home this weekend.                                                                                                                    Why didn’t you stay at home yesterday?

3.             At home มีความหมาย “ทำตัวตามสบาย”

                Mr. Perkins made me feel at home.                                                                                                                            Please make yourself at home.

4.             Home หมายถึง “ไปถึงที่อยู่” เมื่อใช้กับกริยา bring, carry, follow, see (ไปเป็นเพื่อน หรือ accompany), send, take  เมื่อมีกรรมตรง (Direct Object) มารับ เช่น

                Did you bring your books home?                                                                                                                                                The teacher sent the boyhome.                                                                                                                                             I will take (see) you home after the party.                                                                                                                       Elizabeth carried the kitten home.                                                                                                                                The stranger followed Lydia home.

5.             เมื่อใช้กับกริยา leave หมายถึง “จากบ้าน” เช่น

                When did you leave home today?                                                                                                                                                George left home at fifteen and got a job.

                หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้าง หากมีคำแนะนำอย่างไรกรุณาเขียนมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.