Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ๒๕ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

(คำสับสน)

               บางครั้งความรู้สึกที่ดีก็อาจขึ้นได้มากกว่าปกติ เมื่อได้ทำสิ่งที่ตั้งใจทำให้เสร็จสิ้น และสิ่งที่ตนชอบและทำสำเร็จเกินคาดหวังไว้  ช่วงปิดยาว Memorial Day ไม่คิดอยากไปเที่ยวเบียดเสียดรถและคนที่ไหน จึงหันมาเลือกของบริจาคให้บ้านมีที่ว่างมากขึ้น เมื่อเสร็จสิ้น ก็จับแปรงแต้มสีน้ำทะเลหลากสีทั้งเข้มและสว่างด้วยแสงทองสะท้อนในน้ำลงบนผ้าใบด้วยใจมุ่งอยู่กับยามตะวันลับเขา มีแต่ความสงบนิ่งของน้ำและความวังเวงว่างเปล่า ทิ้งไว้แต่แสงที่อ่อนแรงก่อนลับไป ณ.วินาทีนั้น ความรู้สึกที่ดีคือ ได้ประสบผลสำเร็จในที่สุด หรือ achievement (“แอคชีฟเม้นท์”) ซึ่งมีคำกริยาว่า achieve หรือที่จริงควรจะพูดว่า accomplish ก็ได้ เพราะความหมายคล้ายกัน  ต่างกันเล็กน้อยที่ว่า accomplish เป็นการประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

               มีคำที่คล้ายกันอีกมากที่ผู้ไม่สันทัดในภาษาอาจจะสับสนในการใช้ เช่นคำต่อไปนี้

ENROUTE vs. ENROUTE

               Enroute เป็นคำที่สะกดถูกต้อง มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง “on the way" หรือ “along the way” เช่น  Flight 109 is en route to Paris.

               ส่วน Enrouteไม่ใช่เป็นการสะกดที่ถูกต้อง

FOOD vs. FOODS

               Food โดยปกติเป็นคำนามที่นับไม่ได้ (uncountable noun) ไม่มี Indefinite Article (A, An) นำ แต่ใช้ some, a little, much หรือ less ไม่ใช้ many หรือ fewer นำหน้าคำได้ เช่นในประโยคว่า

                              Cheese is food made from milk.                                                                                                                                                 There is some food left for you.                                                                                                                                                  You shouldn’t each too much food.

               Foods เป็นคำนามที่นับได้ มีความหมายว่า ประเภทของอาหาร หรือ a type of food จึงเป็นได้ทั้งเอกพจน์ มี Indefinite Article (A, An) นำ เช่น a fast food และพหูพจน์ ที่นำหน้าด้วย some, many, fewer เช่น

               Italy is the source of many delicious foods: pizza, pasta, salami, biscotti and others.                                                  I have prepared a delicious meal that includes many foods like masamun, baked muscles, shrimp salad and others.

FRUIT vs. FRUITS

               Fruit ในความหมายว่า “ผลไม้โดยทั่วไป” ไม่เจาะจงประเภท หรือชนิด เป็นคำนามที่นับไม่ได้ แต่หากหมายถึงผลไม้บางชนิด ก็จะเป็นคำนามนับได้และใช้รูปพหูพจน์ว่า Fruits ดังตัวอย่างว่า

               It’s better to eat fruit than any dessert. (ผลไม้โดยทั่วไป)

               The tropical fruits in Thailand such as mangos, pineapples, and mangosteens are my favorites. (ผลไม้เขตร้อน)

FOREWORD vs. FORWARD

               Foreword เป็นคำนามที่นับได้ หมายถึง “คำนำ” ซึ่งเป็นข้อความสั้นๆที่แนะนำหนังสือหรือบุคคล ไม่มี Indefinite Article (A, An) นำ เช่น

               In his foreword to Professor Smith’s autobiography, his eldest son tells what Professor has accomplished all his life.

               Forward เป็นคำคุณศัพท์ และคำกริยาวิเศษณ์ เช่นเดียวกับ going toward the front (ไปข้างหน้า) เช่น

                              Nevertheless, the new iPhone app is a great leap forward.                                                                                                        Since we have finished most of the important jobs, we now can move forward and finish the rest.

ก่อนเกษียณเคยกังวลอยู่ว่า ชีวิตคงจะอับเฉาเพราะเคยสอนหนังสือแทบทั้งวัน และยังมีงานตรวจกลับมาบ้าน เวลาส่วนตัวกับครอบครัวถูกแบ่งไปจนไม่เหลือ เมื่อลูกๆเติบโตรับผิดชอบตัวเอง และลดการสอนลงเหลือเพียง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลาส่วนตัวมีมากทันทีจนปรับตัวไม่ทัน เมื่อได้สติ การปรับตัวจึงไม่ยากที่จะดำเนินต่อไป (forward) ในแนวทางชีวิตใหม่ คือได้ใช้เวลาไปเดินที่ชายทะเลกับภรรยามากขึ้น ได้กลับมาฟื้นงานอดิเรกต่างๆ และที่ชอบมากคือการวาดรูป งานอดิเรกช่วยทำให้จิตเบิกบาน และพอใจในชีวิตตนโดยไม่คำนึงว่าเวลาจะเหลือสักกี่ปี แต่คำนึงถึงนาทีนี้ที่มีโอกาส accomplish กิจต่างๆตามเวลาอำนวย ก่อนที่เวลาจะหมดไปดังอาทิตย์ลับฟ้าหลังเขากลางทะเล