Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง๒๙ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

(จากเรื่องขำขัน)

                วันเวลาพาชีวิตไปตามแนวทางที่เรากำหนด ทางที่เดินไปข้างหน้า เรียบบ้าง ขรุขระบ้าง ทำให้ชีวิตราบรื่นบ้าง ประสบปัญหาบ้าง เวลายังได้ให้โอกาสเราสั่งสมปัญญาไว้แก้ไขปัญหา หรือแม้แต่ความสับสนในชีวิตที่อาจแทรกเข้าอารมณ์โดยไม่รู้ตัว และด้วยปัญญาที่ช่วยให้มีสติ สติที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าปัญหาใดๆย่อมมีสาเหตุ เมื่อเข้าใจเหตุ สิ่งแรกที่ทำคือ วิเคราะห์สาเหตุว่าสำคัญพอที่จะหาทางแก้ไข หรือผลักไสไปจากอารมณ์

                เมื่อรู้สึกว่าเวลาพาชีวิตเรามาถึงวัยที่พลังกายและใจเริ่มอ่อนร้า ถามตัวเองว่า “นี่เราถึงวัยชราแล้วหรือนี่” ด้วยอุปนิสัยที่ไม่ชินกับการหยุดนิ่งทั้งกายและใจ จึงไม่เคยคิดว่าจะมาถึงวัยนี้ เกิดเป็น self denialหรือการปฏิเสธตัวเอง ซึ่งไม่อาจแก้ไขอารมณ์ได้ จึงหันมาใช้สติ ทำให้คิดได้ว่า ทุกวัยเป็นสัญญาณ ที่ให้เวลาเราพัฒนาตัวเอง นับแต่การศึกษา การประกอบอาชีพ การมีครอบครัว สร้างครอบครัว จนถึงวัยให้ดูแลและใส่ใจภรรยาและตัวเองให้มากกว่าที่เคยใส่ใจผู้อื่นที่ผ่านมาในชีวิต แล้วก็ผ่านไป ทุกวันจึงมีความสุขกับกิจที่เหมาะสมกับวัย แทนที่จะทำงานเกินความสามารถของกาย เช่นแทนที่จะปีนป่ายต้นไม้ริดกิ่ง ก็จ้างคนมาทำ เอาเวลามาทำกิจที่พักกายและใจ ในช่วงหยุดเทอมมีเวลาให้ทำหลายสิ่งที่น่าภิรมย์ เช่นพาภรรยาไปเดินออกกำลังกายตามชายทะเล ทำอาหารที่มีประโยชน์และถูกรสนิยม แต่งสวน อ่านเขียน  และวาดรูป

                งานอดิเรกวาดรูปเป็นสิ่งที่ชอบมาแต่วัยรุ่น หมั่นวาดภาพหน้าคน ด้วยความสันทัดที่วาดได้เหมือน เมื่อเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงมีเพื่อน (หญิง) มานั่งเป็นแบบให้วาดช่วงพักแทบทุกวัน ในช่วงหยุดหน้าร้อน ได้หันมาวาดภาพทะเลได้สามภาพ เริ่มด้วยทะเลทางใต้ของประเทศไทย ต่อมาเป็นทะเลที่ Laguna Beach และที่เพิ่งเสร็จเป็นทะเลที่เกาะ Oahu, Hawaii การวาดรูปนอกจากทำให้จิตสงบแล้ว ยังทำให้เกิดความพอใจในตัวเอง หรือ self satisfaction

                ไม่มีใครหนีพ้น “วัยทอง” หากไม่สิ้นชีพไปก่อน ต่างคนต่างหาวิธีปรับชีวิตไปตามกาล ดังที่ “พี่แต้ว” หรือ พี่อรทัย ที่ผมผูกพันกับเธอทางภูมิปัญญาและเมตตาจิต แม้พบกันเพียงไม่กี่ครั้งเธอได้แสดงความคิดเห็นที่น่าเคารพเลื่อมใสหลังจากที่ได้อ่านบทความ “วัยทอง” ของผมมาว่า “อาชีพและประสบการณ์ก็ทำให้มีปัญหาและคิดแก้ต่างกันไป” สำหรับพี่แต้ว มีแนวทางปรับชีวิตในวัยทองที่น่าศึกษาว่า

“สำหรับพี่คือมีกัลยาณมิตร และเพิ่มมิตรสหายใหม่กับการเรียนรู้สิ่งใหม่แปลกๆทุกวันไม่จำเป็นต้องดีเลิศ แต่ก็ทำคุณแก่ตัวเอง พี่ไม่เคยทำขนมไทยก็หัดทำขนมที่ชอบและสวยงาม หัดเล่นเฟสบุ๊ก เล่นไลน์หันกลับไปค้นหาเพื่อนสมัยเรียนอนุบาลที่เรยีนา เชลี ที่สำคัญคือได้หันไปเรียนศาสนาพุทธว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันแน่ มีเพื่อนใหม่ที่มีทัศนคติเดียวกัน ไปเรียนธรรมะทุกวันอาทิตย์ ทำอาหาร ขนมใหม่ๆแจก

 และพยายามไปมาหาสู่เพื่อนวัยทองด้วยกัน หัดปลูกสวนครัวเอง ทำอาหารสุขภาพ ลด ละ เลิกเรื่องที่ไม่สำคัญ งานสังคมไม่เหมาะกับวัยนี้เลิกไม่ไปแล้ว ถนอมทรัพย์ ถนอมสุขภาพให้เป็นประโยชน์ เรื่องไร้สาระไม่พูดไม่คิด ปล่อยวาง ไม่พยายามแบกให้หนัก”

                ทุกคำกลั่นกลองจากดุลยพินิจที่มากด้วยปัญญา น่าเคารพเลื่อมใส และสุดท้ายด้วยถ้อยคำที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความเป็นกัลยาณมิตรของสตรีผู้มีจิตงามและที่สำคัญคือมี “ทัศนคติ” เดียวกัน

                “อาจารย์เขียนหนังสือเก่งทั้งไทยทั้งเทศ เป็นคนมีความสามารถปัญญาท่วมท้น มีปัจจัยอำนวยเกินกว่าคนค่อนโลก เพียงแต่ วัยทอง ทำให้เปลี่ยนแปลงกิจวัตรที่เคยทำ ได้มาเผชิญสิ่งใหม่ๆเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่เส้นทางเดิมๆ น่าสนใจและตื่นเต้นอาจเกินกว่าอาจารย์จะนึกฝัน แถมมีคู่ชีวิตเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง แค่นึกพี่ก่อสุขแทนอาจารย์ทั้งสองแล้ว”

                ฉบับนี้ เราจะมาเรียนภาษาจากเรื่องขำขัน นอกจากได้คำศัพท์ และหลักภาษาแล้ว ยังได้ขำไปกับเรื่องด้วย

                Waiting Room (ห้องพักรอคนไข้)

There were three fathers to be in a hospital waiting room, waiting for their babies to be born.

(มีคนสามคนที่กำลังจะเป็นพ่อสามคน นั่งอยู่ที่ห้องพักรอคนไข้ คอยทารกที่กำลังจะคลอด)

อธิบาย

fathers to be ใช้ to be ประกอบคำนาม หมายถึง “กำลังจะเป็น” เช่น bride-to-be หมายถึง “ว่าที่เจ้าสาว” ที่มั่นหมายจะแต่งงาน ถ้าเป็นคู่หมั้นเรียกว่า fiancée (ผู้หญิง อ่านว่า “ฟิอังเซ่”) fiancé (ผู้ชาย อ่านเหมือนกัน)

to be born หมายถึง “กำลังจะเกิด” ใช้กับเรื่องต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้อื่นกริยาเป็นรูป past participle ไม่ใช่โดยตัวเอง
The first nurse comes out and tells the first father, "Congratulations!You're the father of twins!" He says, “Great! I am the manager for the Minnesota Twins.”

(พยาบาลคนแรกออกมาบอกพ่อคนแรกว่า “ขอแสดงความยินดี คุณเป็นพ่อของลูกแฝด” เขาตอบว่า “สุดยอด ผมเป็นผู้จัดการของบริษัท มินิโซต้า ทวินส์ (มินิโซต้า แฝด)”
อธิบาย

Congratulations! เป็นรูปพหูพจน์ ใช้กล่าวแสดวความยินดีกับผู้อื่น ถ้าไม่ได้กล่าวแสดงความยินดี แต่พูดถึง “ความยินดี” จะใช้รูปเอกพจน์

Twins เป็นลูกแฝด ถ้าพูดทั้งสองคนจะเป็นรูปพหูพจน์ ถ้าเป็นหนึ่งในสอง จะเป็นเอกพจน์ ถ้าสามคน เรียกว่า triplets ถ้าเป็นหนึ่งในสามเรียก triplet ถ้าสี่คนเรียกว่า quadruplets
The second nurse comes out and tells the second father, "Congratulations! You're the father of triplets! He says, "That's cool! I work for 3M."
(พยาบาลคนที่สองออกมาบอกพ่อคนที่สองว่า “ขอแสดงความยินดี คุณเป็นพ่อของแฝดสาม” เขาตอบว่า “เยี่ยม ผมทำงานให้ ทรีเอ็ม (๓ เอ็ม)”
The third father opens the window and jumps out.

(พ่อคนที่สามเปิดหน้าต่างแล้วกระโจนออกไป)
The third nurse comes out, and asks, “Where's the third father?" 
(พยาบาลออกมาแล้วถาม “พ่อคนที่สามอยู่ไหน”)
One of the other fathers said, "Oh he jumped out the window.”

(พ่อคนหนึ่งบอกว่า “อ้อ เขากระโจนออกทางหน้าต่างแล้วครับ”)
The nurse asks, "Why?" 

(พยาบาลถาม “ทำไม”)

He replied, "He works for Seven Up!"

(เขาตอบว่า “เขาทำงานให้กับ เซเว่น อัพ”)

อธิบาย

                มุกของเรื่อง Minnesota Twins เป็นบริษัทที่มีความหมาย “แฝดสอง” 3M เป็นบริษัท “แฝดสาม” ถ้าเช่นนั้น Seven Up ก็ต้องเป็น “แฝดเจ็ด”

                จิตผ่องใสจากอารมณ์ขัน จากกัลยาณมิตรผู้ไม่มีอคตินอกจากจิตเมตตา การฝักใฝ่ให้ความสุขแก่ครอบครัวโดยไม่หวังพึ่งผู้ใดจะให้ความสุขแก่ตน และการมีงานอดิเรกทำเพื่อพัฒนาความสามารถและจิตใจให้สงบสุขโดยไม่หวังพึ่งผู้ใดหรือที่เรียกว่า emotional independenceหรือความเป็นอิสระทางอารมณ์ เมื่ออารมณ์ขุ่นมัว ก็จะได้ไม่ต้องโทษใคร แต่หาทางแก้ไขด้วยตัวเองด้วยการหาทางที่ดีที่สุดให้ตัวเองทุกขณะ ดังคำของพุทธศาสดาว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”