Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง๓๐ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

(จากข่าวการเมืองสหรัฐอเมริกา)

                ประเทศใดที่มีรัฐบาลบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่นเพื่อสร้างและสั่งสมอำนาจ นำพาความมั่งคั่งในทรัพย์สิน ประชาชนในประเทศนั้นย่อมมีความทุกข์และโกรธแค้น บ้างก็รวมตัวกันต่อต้าน เกิดความรุนแรงมากน้อย ดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆจนถึงปัจจุบัน วันนี้ ไดรับ e-mail จาก Speaker Boehner and House Republicans มีใจความว่า

Speaker (โฆษก) Boehner (บีเม่อร์) and House Republicans(สภารีพับบลิกัน) are suing (ฟ้องร้อง) President Obama for his unconstitutional (ไม่ถูกต้องกฏหมายรัฐธรรมนูญ) overreach (กระทำการเกินอำนาจ) and abuse of power (การใช้อำนาจในทางที่ผิด).

โฆษกประจำสภารีพับบลิกันกำลังจะฟ้องร้องประธานาธิบดีโอบาม่า เรื่องการกระทำเกินอำนาจที่ไม่ถูกต้องกฏหมายรัฐธรรมนูญและการใช้อำนาจในทางที่ผิด

This Imperial (จักรวรรดินิยม) President’s unprecedented (ไม่เคยปรากฏมาก่อน) disregard (เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ) for the Constitution and desire (ความต้องการ) for more power has reached a new low (ความตกต่ำใหม่).

ความไม่ใส่ใจของประธานธิบดีที่ประพฤติตัวแบบจักรวรรดินิยมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญ และความต้องการอำนาจมากขึ้น ทำให้เขามาถึงความตกต่ำใหม่

Obama has ignored (เพิกเฉย) and selectively (เลือกปฏิบัติ) enforced (รักษา) the law. And he has repeatedly (ซ้ำๆ) created (สร้าง) new laws unilaterally (อ่าน “ยูนิแลทเทอรัลลี่” ตามความคิดฝ่ายเดียว). It’s unconstitutional—it must be stopped.

โอบาม่า เพิกเฉย และเลือกปฏิบัติรักษากฏหมาย และเขาได้สร้างกฏหมายใหม่ตามลำพัง มันไม่ถูกต้องกฏหมายรัฐธรรมนูญ มันจะต้องหยุด

President Obama has:

ประธานาธิบดี โอบาม่า ได้

 • Unconstitutionally made radical changes (การเปลี่ยนแปลงที่รอบคอบและสมบูรณ์) to ObamaCare

  ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบและสมบูรณ์กับ โอบาม่าแคร์ โดยไม่ถูกต้องกับกฏหมายรัฐธรรมนูญ

 • Unconstitutionally forced (บังคับ) through sweeping climate change (การเปลี่ยนแปลงทางอากาศต่อหลายสิ่ง) regulations (กฏระเบียบ)

  บีบบังคับกฏระเบียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอากาศที่มีผลต่อหลายสิ่งอย่างไม่ถูกต้องตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ

 • Unconstitutionally increased (เพิ่ม) what taxpayers (ผู้เสียภาษี) pay to federal contractors (ผู้รับจ้างของรัฐบาลกลาง)

  เพิ่มการจ่ายหน่วยงานรับจ้างของรัฐบาลกลางจากเงินของผู้เสียภาษีอย่างไม่ถูกต้องตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ

 • Unconstitutionally created bureaucratic (อำมาตยาธิปไตย) programs not authorized (อนุมัติ) by Congress (รัฐสภา)

  สร้างรายการต่างๆโดยใช้อำนาจอำมาตยาธิปไตยที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ

It’s time we stand up (ลุกขึ้นต่อต้าน) to President Obama—and it’s time we stop his total disregard (การไม่ใส่ใจ) for the Constitution and rule of law.

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นต่อต้านประธานาธิบดีโอบามา และถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องการกระทำที่ไม่ใส่ใจของเขาที่มีต่อกฏหมายรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม

The U.S. Constitution outright (อย่างเปิดเผย) declares (ประกาศ) that the President “shall take care that the laws be faithfully (อย่างซื่อสัตย์) executed (ปฏิบัติ). “Yet, President Obama has not.

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีจะต้องดูแลว่ากฏหมายได้ถูกปฏิบัติอย่างซื่อตรง “แต่ประธานาธิบดีโอบามา ยังไม่ได้ทำ”

That is why House Republicans are launching (ลงมือ) a lawsuit (ฟ้องร้อง) against President Obama. And we need you by our side (อยู่ข้าง).

นี่คือเหตุผลที่สภารีพับบลิกันกำลังเดินหน้าทำเรื่องฟ้องร้องต่อประธานาธิบดีโอบามา และเราต้องการท่านอยู่เคียงข้าง

อธิบายการใช้ภาษา

 1. Obama has ignoredand selectivelyenforcedthe law.

  Selectivelyเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่ใช้ประกอบคำกริยา enforced และคำคุณศัพท์

 2. Unconstitutionally increasedwhat taxpayerspay to federal contractors

  pay toหมายถึง “จ่ายให้” ส่วน pay forหมายถึง “จ่าย หรือ ซื้อ สิ่งของแก่” เช่น pay for the food ถ้าจ่ายโดยไม่มีสิ่งใดคืนมา เช่น pay bills

 3. Unconstitutionally created bureaucratic programs not authorized by Congress

  programsnot authorized byย่อมาจากอนุประโยคว่า programs that are not authorized by คำนามที่ใช้ thatแทน สามารถลดคำ that areได้

 4. The U.S. Constitution outrightdeclares that the President “shall take care that the laws be faithfully executed.

  declares that the President “shall take care that the laws be faithfully executed อนุประโยคที่นำด้วย thatที่นำด้วยกริยาที่แสดงความสำคัญเช่น take care คำกริยาในอนุประโยคนี้จะเป็นรูป subjunctive คือBare Infinitive หรือกริยาที่ไม่แปรรูป คือ be

  หวังว่าเรื่องนี้คงเป็นประโยชน์บ้าง