Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

 

                เช้านี้ขณะขับรถไปสอนที่ Long Beach ฟังเพลงคลาสสิคจากสถานีเพลงคลาสสิคที่ฟังอยู่สถานีเดียวทุกวัน ได้ยินผู้ประกาศบอกว่า ผู้ฟังคนหนึ่งโทรมาแสดงความชื่นชอบว่า “Your music is so relaxing while on the freeway.” แล้วก็นำไปคุยกับลูกศิษย์ก่อนสอน ถามว่า พูดเช่นนี้เข้าใจดีหรือเปล่า ทุกคนบอกว่าเข้าใจดี ไม่มีอะไรผิด ผมจึงพูดย้ำคำว่า “while on the freeway”  (ขณะที่อยู่บนทางด่วน) อีกครั้ง ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าผิดตรงไหน จึงถามต่อว่า “What’s on the freeway? Or Who’s on the freeway?” (ใครอยู่บนทางด่วน) หรือ อะไรอยู่บนทางด่วน)ทุกคนจึงคิดเพื่อหาคำตอบ บางคนตอบว่า “The music is on the freeway.” (เพลงอยู่บนทางด่วน) ผมจึงย้ำอีกครั้งว่า “Is the music on the freeway or the driver is on the freeway?” (เพลงน่ะหรืออยู่บนทางด่วน) คราวนี้หลายคนบอกว่า “The driver is on the freeway.” (คนขับอยู่บนทางด่วน) ผมจึงสรุปว่าถ้าเป็นคนขับก็ควรจะพูดว่า “Your music is so relaxing whileI’m on the freeway.” (เพลงของคุณน่าผ่อนคลายอารมณ์ขณะที่ฉันอยู่บนทางด่วน)

                แม้จะเกิดเติบโตมากับภาษาอังกฤษ ก็ใช่ว่าจะใช้ภาษาได้ถูกต้องเสมอไป หากสังคมรอบตัวของเขาใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ก็จะเติบโตมากับภาษาที่ไม่ถูกต้อง เปรียบดังแพร่เชื้อให้ผู้คลุกคลีต่อไป และนี่คือหน้าที่ของผมที่จะปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาของนักศึกษาอเมริกันเหล่านี้ให้ใช้ภาษาอย่างมาตรฐานและถูกต้องดังผู้มีคุณวุฒิดังปัญญาชน แต่กระนั้น ใช่ว่าทุกคนจะรับได้ครบหรือจดจำนำไปใช้ได้ตลอดเวลา ดังที่ได้ยินจากสถานีวิทยุ หรือโทรทัศน์ที่ผู้ประกาศ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักการเมือง พูดผิดเป็นครั้งคราว

                ฉบับนี้ เราจะมาเรียนวิธีใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ “Let,” “Have,” “Make” ที่เรียกว่า Causative Verbs หรือกริยาที่ทำให้คนกระทำการ จากบทสนทนาสั้นๆเป็นตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย

Letเป็นกริยาที่ต้องมีคนมาเกี่ยวข้อง ตามด้วยกริยาที่ไม่แปรรูปตามบุคคล หรือ กาล (Verb Tense)เรียกว่าBare Infinitive  คือ “อนุญาติให้คนใดคนหนึ่งทำอะไรบางอย่าง” เช่นคำสนทนาสั้นๆดังนี้

 • I don’t want the neighbors to borrow the lawn mower. (ฉันไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านยืมเครื่องตัดหญ้า)

Oh, let them borrow it. What difference does it make? (โอย ปล่อยให้เขายืมไปเถิด มันจะต่างอะไรกัน)

 • I don’t want the freshmen to hold the dance. (ผมไม่ต้องการให้นักศึกษาปีแรกจัดงานเต้นรำ)

Oh, let them hold it. What difference does it make? (ปล่อยให้เขาจัดเถิด ไม่เห็นจะต่างกันอย่างไร)

 • I don’t want Ruth to drive the car. (ผมไม่ต้องการให้รูธขับรถ)

Oh, let her drive it. What difference does it make? (ปล่อยให้เธอขับเถิด มันจะต่างอะไรกัน)

Haveนอกจากจะหมายถึง “มี” แล้ว ยังใช้กับบุคคลตามด้วย Bare Infinitive เช่นเดียวกับ Let ในความหมายเข่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง

 • Does Mr. Davis need his car polished? (คุณเดวิสต้องการให้รถขัดเงาไหม)

No, he just had someone polish it a few days ago. (ไม่หรอก เขาเพิ่งให้คนมาขัดเงามันสองสามวันมาแล้ว)

 • Does Sam need his shirts ironed? (แซมต้องการให้เสื้อเขารีดไหม)

No, he just had someone iron it a few days ago. (ไม่หรอก เขาเพิ่งให้คนรีดมันสองสามวันมาแล้ว)

 • Do the Andersons need their grass cut? (ครอบครัวแอนเดอซันส์ ต้องการให้ตัดหญ้าของเขาหรือเปล่า)

No, they just had someone cut it a few days ago. (ไม่หรอก เขาเพิ่งให้คนมาตัดมันเมื่อสามวันก่อน)

ถ้าใช้ have กับสิ่งของ กริยาจะเป็นรูป Past Participle เช่น

 • Your house looksbright. (บ้านคุณดูสว่างสดใส)

I just had the ceiling painted white. (ผมเพิ่งให้เพดานทาสีขาว หรือ ผมเพิ่งทาสีขาวบนเพดาน)

 • What did you do with the junk in the backyard? (คุณทำอะไรกับขยะในสวนหลังบ้าน)

I had it taken to the dump site outside the city. (ผมให้มันไปทิ้งที่แหล่งทิ้งขยะนอกเมือง)

Make เมื่อใช้กับบุคคล และกริยา Bare Infinitive หมายถึง “ทำให้คนทำอะไรบางอย่าง” เช่น

 • Jack should’ve (should have) apologized. (แจ๊คควรจะขอโทษ)

How do you make him apologize? He never thinks he’s wrong. (คุณจะทำให้เขาขอโทษได้อย่างไร เขาไม่เคยคิดว่าเขาผิด)

 • Adam should’ve studied. (แอดัมควรจะเรียนหนังสือ)

How do you make him study? He enjoys playing more than studying. (คุณจะทำให้เขาเรียนได้อย่างไร เขาสนุกกับการเล่นมากกว่าเรียน)

 • Joe should’ve cooperated. (โจควรจะให้ความร่วมมือ)

How do you make a person like that cooperate? (คุณจะทำให้คนอย่างนั้นให้ความร่วมมือได้อย่างไร)

หวังว่าผู้อ่านคงเข้าใจดี หากมีคำถามใด จะถามมาทาง e-mail ที่อยู่ข้างต้นก็จะยินดีตอบให้ครับ