Get Adobe Flash player

ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

อดไม่ได้ที่จะชื่นชมหญิงไทยคนหนึ่งที่อพยพมาอาศัยในประเทศใหม่สร้างความฝันที่เป็น American Dream จนประสบผลสำเร็จในชีวิต สร้างฐานะมั่นคงเป็นหลักให้ลูกหลาน และอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบเธอกับคนอเมริกันหลายคนที่ไม่อาจแผ้วหนทารชีวิตให้ราบรื่น ต้องล้มลุกคลุกคลานหาทางสร้างอนาคตให้ตนเองไม่ได้ จนมีลูกก็ไม่อาจเป็นหลักให้เขา ทั้งที่เขาเกิดเติบโตในประเทศนี้ คุ้นเคยกับกลไกต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต แต่สิ่งที่คนอเมริกันที่ล้มเหลวคือความไร้ปัญญาที่จะตั้งเป้าหมายอนาคตของเขา เมื่อชีวิตไร้เป้าหมาย ชีวิตก็ดำเนินไปตามยถากรรม ไร้ความสามารถที่จะสร้าง American Dream ให้เป็นจริง

            คุณทิพวัลย์ อุปรมัย บุลสมบัติ  เคยอยู่อย่างแร้นแค้น แต่ด้วยความมุมานะและด้วยคุณธรรมที่คุณพ่อผู้มีอุดมการณ์นำทางชีวิตในตำแหน่งหน้าที่สำคัญในรัฐบาลด้วยความสุจริตที่เงินไม่อาจซื้ออุดมการณ์ท่านได้ ทั้งเป็นสมบัติอันมีค่าปลูกฝังหญิงสาวผู้นี้ให้ได้ศึกษาพอประมาณในสหรัฐอเมริกา มีอาชีพพอที่จะเลี้ยงตัว และมีเหลือส่งเสียพี่และน้องที่ประเทศไทยให้ศึกษาจนจบมหาวิทยาลัย จากนั้นเธอได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และใช้ปัญญาสร้างอนาคนที่เธอเห็นชัด เริ่มด้วยธุรกิจร้านอาหาร ซื้อบ้านหลังใหญ่ได้สามหลังในแคลิฟอร์เนีย และบ้านใหญ่งามในประเทศไทยอีกหลัง ไว้ให้ลูกหลานทุกคน

            เราห่างเหินกันไปเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ความชื่นชมที่เธอมีต่อเรายังอยู่ในความทรงจำเธอเสมอมา จนเธอได้หมายเลขโทรศัพท์ของเรา เราจึงกลับมาสานความปรารถนาดีต่อกันต่อไป

            จุดประสงค์ของการแนะนำเธอ คือการหวังให้เธอเป็นตัวอย่างแก่คนไทยอีกหลายคนที่มี American Dream ในขณะที่คนอเมริกันหลายคนไร้ความเชื่อมั่นในประเทศของเขา และในตัวเอง แต่หากเราจะมีสติและปัญญาที่จะคิดหาหนทางสร้างความฝันให้เป็นจริง ด้วยความพยายามมุมานะให้รอบคอบ ทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้า จุดหมายปลายทางก็เข้ามาใกล้ทุกก้าวไป

            ฉบับนี้เราจะมาศึกษาเรื่อง Noun Clause ต่อด้วยเรื่อง การนำคำพูดของผู้อื่น (Direct Speech) มากล่าวอีกที (Indirect Speech) เช่น

What does Helen say about washing the dishes? (เฮเลนพูดอะไรเกี่ยวกับการล้างชามหรือเปล่า)

Direct Speech:             She says, “I’ll wash them later.” (เธอบอกว่า “ฉันจะล้างมันทีหลัง”)

อธิบายหลักภาษา         การพูดด้วยตนเอง มีขั้นตอนการเขียนดังนี้

 1. ให้ใช้ comma หลังคำว่า says
 2. ให้เปิดเครื่องหมายคำพูด หรือ Quotation Mark
 3. ใช้สรรพนาม I แทนตัวผู้พูด
 4. กริยาเป็นไปตามกาล (Tense) ที่ถูกต้องตามที่ผู้พูดตั้งใจ
 5. เมื่อจบประโยคให้ใช้เครื่องหมายหยุด (period or full stop) ก่อนปิดเครื่อหมายคำพูด (closed quotation mark)

Indirect Speech:           She says she’ll wash them later. (เธอบอกว่าเธอจะล้างมันทีหลัง)

อธิบายหลักภาษา         การนำคำพูดของผู้พูดเดิมมากล่าวใหม่ มีขั้นตอนการเขียนดังนี้

 1. กริยาของประโยคหลักคือ She says ซึ่งเป็นปัจจุบัน หรือ Present Tense จะตามด้วย Noun Clause ที่ว่า she’ll wash them later
 2. ใช้สรรพนามบุรุษที่สามที่กล่าวถึง ถ้าเป็นหญิงคือ she ถ้าเป็นชายคือ  he
 3. ใช้กริยาตามกาลเดิม ถ้าเป็น Future Tense ก็ให้คงเดิม

What did Linda say about meeting us next week? (ลินดาพูดว่าอะไรเกี่ยวกับการพบกับเราอาทิตย์หน้า)

Direct Speech              She said, “I’ll think about it.” (เธอบอกว่า “ฉันจะขอคิดดูก่อน”)

อธิบายหลักภาษา         การพูดด้วยตนเอง มีขั้นตอนการเขียนดังนี้

 1. ให้ใช้ comma หลังคำว่า said ซึ่งเป็น Past Tense
 2. ให้เปิดเครื่องหมายคำพูด หรือ Quotation Mark
 3. ใช้สรรพนาม I แทนตัวผู้พูด
 4. กริยาเป็นไปตามกาล (Tense) ที่ถูกต้องตามที่ผู้พูดตั้งใจ
 5. เมื่อจบประโยคให้ใช้เครื่องหมายหยุด (period or full stop) ก่อนปิดเครื่อหมายคำพูด (closed quotation mark)

Indirect Speech            She said she would think about it. (เธอบอกว่า เธอจะคิดดูก่อน)

อธิบายหลักภาษา         การนำคำพูดของผู้พูดเดิมมากล่าวใหม่ มีขั้นตอนการเขียนดังนี้

 1. กริยาของประโยคหลักคือ She said ซึ่งเป็นปัจจุบัน หรือ Past Tense จะตามด้วย Noun Clause ที่ว่า she would think about it
 2. ใช้สรรพนามบุรุษที่สามที่กล่าวถึง ถ้าเป็นหญิงคือ she ถ้าเป็นชายคือ  he
 3. เปลี่ยนกริยาเดิมที่เป็น Future Tense (I will) เป็น would

สำหรับคนไทย ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนั้นจำเป็น รู้เพียงพูดสนทนาให้เป็นที่เข้าใจได้ก็นับว่าเพียงพอ เพราะไม่ได้มีเป้าหมายเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ เพียงแต่ใช้สื่อสารทำธุรกิจได้สะดวก เช่นคุณทิพวัลย์ แม้จะไม่มีปริญญาโท แต่มีทักษะในการพูดพอเพียงที่จะใช้สื่อธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล ไม่ใช่เพราะภาษาแต่เพราะปัญญาและความใส่ใจมุมานะเป็นสำคัญ