Get Adobe Flash player

Ruth Mayer สนทนากับ ดร. การุณ dr.garoon@gmail.com

Font Size:

ฉบับนี้จะพาผู้อ่านไปพบกับจิตรกรหญิงผู้มีผลงานประจักษ์ไปทั่วโลก เธอมี gallery ที่เมือง Laguna Beach เรามาเดินชมภาพวาดของเธอบ่อยครั้ง เพราะชื่นชมจิตรกรผู้นี้เป็นอย่างมาก จนหวังว่าจะมีสักวันที่ได้พบเธอ และวันนี้ก็ได้พบโดยบังเอิญ ผมจาเธอได้จากภาพ เธอคือ Ruth Mayer ถ้าทราบว่าจะได้พบ ก็จะแต่งกายให้สมเกียรติเธอ เมื่อเธอหันมาพูดกับผม ยิ้มจากสายตาส่องกระแสจิตที่เปี่ยมด้วยความพอใจที่จะสนทนาด้วย อาจเป็นเพราะกระแสจิตเราพ้องกันคือความสนใจในจิตรกรรมภาพเขียน และคุณลักษณะของกันและกัน เมื่อผมขอถ่ายรูปกับเธอ เธอบอกให้ผมเอานิ้วจิ้มนิ้วเธอ แม้จะไม่เข้าใจความหมาย แต่ก็รู้สึกว่าน่ารักดี ความสนใจยิ่งทวีเมื่อเธอทราบว่าผมเป็นคนไทย เธอจึงเล่าให้ฟังว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงสนพระทัยในผลงานของเธอ ทรงอยากให้เธอวาดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเธอปลื้มอย่างมาก และอยากกระทาเมื่อโอกาสมาถึง ผมยังบอกเธอว่า ผมเขียนบทความให้คนไทยและอยากแนะนาเธอให้ชุมชนไทยได้ชื่นชมผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ เธอสนใจที่จะรับบทความนี้ ผมจึงจาต้องเขียนบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเธอจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมเขียนถึงเธอด้วยความชื่นชมยิ่ง และรู้สึกว่าความสนใจที่มีต่อกัน แปร สถาพเป็นความเอ็นดู เมื่อเธอลูบแก้มผมถึงสามครั้ง

Entering the wide open door of Ruth Mayer Fine Art, Inc. gallery, I was astounded by the charming lady who was welcoming her guests with constantly impressive smiles. While I was admiring her unique, colorful paintings, she turned to me with her broad smile that reflects her genuine kindness, and I didn’t want

to lose the chance to chat with her as if God just gave me the chance to wish for something good and important. That something good and important was to finally let her know how much I truly appreciate her paintings, which I have observed all the details, for I am a novice painter, who desires to learn from the master.

“American Masters,” the prestigious award from the Hubbard Museum in 1991, signifies not only her Master’s degree in Art History, but also her diverse painting styles varying from surrealism, impressionism, fantasy, and abstract in countless works range from sports, scenes, portraits, floral, gardens, forests, landscapes, cityscapes, yet she humbly describes herself as “an artist by birth,” who has already accomplished her career for more than 60 years.

Among the cityscapes, I was captivated by “Las Vegas (1985),” “Hong Kong (1997),” “I Love New York (2000),” and “Jerusalem (2006).” The original oil painting of Las Vegas was completed in 1985 and unveiled at a ceremony hosted by the Las Vegas Convention Authority. Ruth was presented “a Key to the City,” and her own name day, “Ruth Mayer Day” on November 23. Sitting in the helicopter flying down the middle of the Strip, Ruth photographed hundreds of shots and took an entire year to complete her magnificent works, capturing the lights of this endless night city. The painting was sold for $100,000 in 1985. Another great work of details is “Hong Kong,” the city she commemorates the change of sovereignty from Great Britain to China after 150 years of governance. To

Ruth, Hong Kong, unveiled on July 1, 1997, is the gate of the east and the heart and soul of China. “I Love New York” is my most captivating work, especially when I observed long enough to see the Great Angel extending its arms across the sky, embracing the World Trade Center. The painting was completed a year and a half before the unthinkable tragedy of September 11, 2001, and Ruth herself had no idea of this savage Islamic terror. Because of “Hong Kong,” which was exhibited in New York, Mr. Nash was so fascinated by her work that he enticed Ruth to come to Jerusalem to paint this ancient city. After meeting Ruth and her husband at the airport, Mr. Nash started his planned trips and activities for them, which included visiting the old walls, the old city, Israeli Television and meeting with Mayor of Jerusalem. The mayor graciously presented Ruth and her husband a gift of the city, a Golden Lapel Pin of the Lion of Judah. During her stay, gunfire from the distance was alarming, yet the great artist empowered her positive and strong mind by creating shining lights over this sacred land, unperturbed by darkness. Her painting was completed in 2006. When learning later that Mr. Nash has been disabled by his 4th stroke, unable to speak or walk, Ruth informed Mr. Nash about the work. “A light was said to have renewed his force within.”

After unveiling of “I Love New York,” Ruth’s fame has assured the world of her unique and unprecedented styles of paintings. One of the most visited cities is Vatican, where she was invited to meet with the Pope in person, whom she described, “I saw a spiritual fire in his eyes.” She arrived in Rome in March 2004 and “returned to Vatican in November 2004 to unveil the completed work, depicting the man as she saw his life, pointing to the love for children above self.” Her work served her respectable kindness when she dedicated the original oil painting to raise funds to help the less fortunate children.

The more I learn about Ruth Mayer, the more I fall in love with this lady, who is not only a great artist but also a very kind lady with her constantly impressive smiles. My meeting with her was sublime. Before departing, she gave me three cards full of her paintings with her signature that reads, “For Gordon” Best Wishes 2015 on the front page of Catalina Islands, where she resides when not traveling.

I do hope that someday, she will travel to Thailand to paint our revere