Get Adobe Flash player

การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

 

                นอกเหนือจากวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องปรับตัวและใจให้เข้าที่เพื่อความรื่นรมย์กับชีวิตที่ผิดแผกไปจากเดิม คือภาษาของชาวฮาวาย ที่เรียกว่า Hawaiian Pidgin และ Slang ด้วยการสนทนากับเพื่อนบ้าน และคนบริการทั่วไปที่อยู่อาศัยในเกาะนี้มาหลายชั่วอายุคน ปะปนชนทุกเชื้อชาติที่มาอยู่ทำมาหากินบนแผ่นดินนี้ อันมีชาวเกาะรุ่นแรกที่เหลือน้อยใกล้ศูนย์ ในปี ๑๙๒๑ รัฐบาลจึงได้สงวนเนื้อที่ประมาณ สองแสนเอเคอร์ส หรือ ๘๑๐ ตารางกิโลเมตร ให้ชาวเกาะที่ยังคงรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ไม่ปะปนกับชนเชื้อชาติใดที่ประกอบด้วย ชาวจีนเป็นกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาทำงานในไร่อ้อย ต่อมาเป็นชาวญี่ปุ่นและโปรตุเกส ในกลางศตวรรษที่ ๑๘ ต่อมาในราวปี ๑๙๐๐ มีชาวโอกินาวันส์ (Okinawans) เกาหลี (Koreans) ปูเอร์โต ริแกน (Puerto Ricans) และฟิลิปิโน (Filipinos) เข้ามาใช้แรงงานบนแผ่นดินทองนี้ นอกจากแรงงานที่บุกเบิกพื้นดินสีแดง ให้เป็นแหล่งพันธุ์ธัญญหาร และบ้านเมืองที่เข้าแทรกป่าดง ชนทุกเชื้อชาติต่างถิ่นและภาษา ต้องศึกษาภาษาอังกฤษ อันเป็นภาษาหลัก ไม่สันทัด ก็แทรกคำของตนเข้าเจือปน และปรับภาษาไปตามความถนัดและเข้าใจ ภาษาอังกฤษของชาวเกาะจึงมีลักษณะใหม่ที่ผิดแผกไปจากภาษาอังกฤษบนผืนแผ่นดินใหญ่ ทั้งสำเนียง คำ และโครงสร้างประโยค เรียกกันว่าเป็น Hawaiian Pidgin ที่ใช้กันในหมุ่ชนที่ด้อยการศึกษา ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในแดนนี้ ที่ผมสนใจและปรับปัญญาให้อยู่ร่วมกับเขาให้เกิดความพึงพอใจให้ความเคารพ ดังที่เพื่อนบ้านเรียกผมว่า Uncle และดร.ชวนชื่นว่า Auntie เป็นคำที่ให้เกียรติและความเคารพแก่คนรุ่นพ่อแม่หรือแก่กว่า ทุกวันที่สนใจศึกษาจึงได้หาคำต่างๆมาเสนอผู้อ่าน เผื่อว่าจะสนใจ

Aloha Fridays คล้ายกับ casual Fridays ที่ผืนแผ่นดินใหญ่ที่พนักงานธนาคารหรือสถานที่สำคัญ แต่งกายแบบเรียบง่าย สำหรับชาวฮาวาย จะใส่เสื้อฮาวายที่ชาวอเมริกันเรียกว่า Hawaiian shirt แต่ชาวเกาะเรียกว่า aloha shirt

Aurieเป็นคำอำลา หมายถึง “All right, then – goodbye.”

Borinkeeหมายถึง “ชาวโปรตุเกส”

Brah เป็นคำย่อจาก braddah หรือ bruddahที่แปรเสียงมาจากคำ brother ที่ภาษาฮาวายไม่มีเสียง the จึงใช้เสียง d แทน (เช่นเดียวกับคนไทยใช้พูดภาษาอังกฏษ)เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ชายอย่างสนิทสนม

Broke da mouth หรือ broke dah mowt หมายถึง “อร่อยมาก”

Bukbuk  ออกเสียงว่า  bookbook ใช้เรียกชาวเกาะเชื้อสายฟิลิปิโน

Buss you up หรือ all buss up หมายถึง “สู้ให้ชนะ” หรือ “ดื่มจนเมา”

Chang หมายถึง “เขียมมาก” หรือ “overly frugal” เช่น “C’mon, gimme some more, brah – you so chang!”  “เอาน่า ให้ฉันอีกเถอะพี่ อย่าเขียมมากเลย”

Haoleออกเสียงว่า “เฮา เล” หมายถึง ชาว Caucasian คนผิวขาวที่ไม่รวมชาวโปรตุเกส คำนี้ Gus เพื่อนใหม่เชื้อสายจีน สอนให้พูด

Howzitคำนี้ได้มาจากผู้ชายที่ทำงานที่คลินิค Kaiser Permanente สอนให้ผมพูด หมายถึง How is it going? หรือ How are you?

Kanaka ออกเสียงว่า “คานากา” หมายถึง “ชาวเกาะแท้”

Katonk“คาทองค์” หรือkotonk “โคทองค์” หมายถึง “คนเอเชียนที่เกิดและเติบโตบนแผ่นดินใหญ่สหรัฐ”

Kaukau ออกเสียงว่า “เคา เคา” คำนี้ได้มาจาก Gus คนฮาวายเชื้อสายจีนที่เกิดและเติบโตบนเกาะนี้ หมายถึง “อาหาร” และ “กิน”

K den ย่อมาจาก OK, then – goodbye ใช้บอกลา

Lolo หมายถึง “โง่มาก” หรือ “หลงสติ” หรือ “บ้า” แต่คนฟิลิปิโนใช้เรียก grandpa

Manongคนที่มีเชื้อสายฟิลิปิโน

Pakeออกเสียงว่า “พา เก” ใช้เรียกคนที่มีเชื้อสายจีน

Pochoเป็นอีกคำที่ใช้เรียกชาว โปรตุเกส เช่นเดียวกับ potagee

Popoloใช้เรียกคนผิวดำหรือที่มีเชื้อสายจากอัฟริกัน ซึ่งมีอยู่บ้างบนเกาะนี้ ส่วนใหญ่เป็นทหารและครอบครัว

                ยังมีอีกหลายคำที่น่าสนใจสำหรับ kama’aina (คามัยน่า) หรือชาวเกาะรุ่นใหม่เช่นเรา ที่จำเป็นต้องศึกษาและนำมาใช้สื่อสัมพันธ์กับชาวเกาะ

                เราไม่จำเป็นต้องไข่วคว้าหาเพื่อนสนิท เพราะเพื่อนสนิท อาจเป็นความสนิทสนมที่มีอายุจำกัด เช่นเดียวกับทุกสิ่งที่ไม่จีรัง และด้วยเหตุผลที่เร้นอยู่กับความไม่ยั่งยืน จึงไม่ยึดติดกับความรู้สึกหรืออารมณ์ แต่การมีความสัมพันธ์ที่สุภาพ เคารพต่อกันกับคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตชั่วขณะ ด้วยการเข้าใจและเคารพในภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และอุปนิสัย ย่อมนำความพอใจและการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกัน เท่านั้นเพียงพอแล้วสำหรับเราที่เริ่มต้นวิถีชีวิตเกษียณที่เกาะนี้