Get Adobe Flash player

วัดพุทธจักรมงคลวราราม โดย ดร.การุณ รจนเวชช์

Font Size:

                “น้ำใจ” คำไทยที่ใกล้เคียงกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า “have a heart”หรือ “merciful” ต่างจาก have the heart ที่หมายถึง “มีความตั้งใจ” หรือ “กล้ากระทำ” มักใช้เป็นรูปปฏิเสธว่า do not have the heart to… ที่หมายถึง “ไม่กล้า”น้ำใจ เป็นความประทับใจที่ได้รับจากภิกษุท่านหนึ่ง

เมื่อยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ฮาวาย คุณดนัย ตั้งใจพาผมไปพบพระยันตะ พระเณรคำ และพระจากฮาวาย ที่มาร่วมงานวัดที่ San Diego ผมไม่มีโอกาสได้ไปพบพระยันตะและพระเณรคำแต่ไม่เสียดายโอกาส เพราะได้สนทนาธรรมกับพระท่านนี้ ความพอใจและประทับใจได้ผุดขึ้นเมื่อท่านบอกว่า “เมื่อโยมย้ายไปอยู่ฮาวาย ต้องการความช่วยเหลือให้โทรไปตามหมายเลขในนามบัตรนี้ได้ทุกเวลา ที่วัดมีรถกะบะใช้บรรทุกของได้” ผิดแผกจากพระอีกหลายรูปที่ได้พบและประจักษ์ในเจตนาของจิตใจที่มีจีวรห่อหุ้มพลางตา  ในนามบัตรมีชื่อว่า พระครูพุทธมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลวราราม ที่ Pearl City, Hawaii

            เมื่อย้ายมาฮาวาย สิ่งของเครื่องเรือนและรถยังมาไม่ถึงจนอีกร่วมเดือน พระครูและพระอาจารย์ชิน ได้มาพาเราไปหาซื้อสิ่งจำเป็น จนรถของเรามาถึง แต่ด้วยเป็นรถสปอร์ทไม่อาจบรรทุกสิ่งของใหญ่ได้ ท่านก็ยังได้มีจิตเมตตาช่วยเหลือเสมอมาผิดแผกจากพระใดๆที่เคยพบที่ผมไหว้ด้วยใจไม่ใช่แต่เพียงกิริยา

            ความฝักใฝ่ในธรรมดลใจให้ เด็กชายสง่า มีบุญ วัย ๑๓ ปี ที่จังหวัดปุรีรัมย์ เข้าอุปสมบท และเพิ่มปัญญาขณะครองจีวรศึกษา สังคมวิทยา จนได้รับ ปริญญาตรี พุทธศาตรบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปีพ.ศ.๒๕๓๘

            เมื่อพระมงคลเทพโมลี ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ดำเนินการก่อตั้ง “วัดพุทธจักรมงคลราราม” เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ตามความเห็นชอบจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวัดไทยในอเมริกา อันดับที่ ๑๕ แห่งสมัชชาสงฆ์ไทยประจำรัฐฮาวาย  ได้มรณภาพ พระครูพุทธมงคลวิเทศ ได้รับความเห็นชอบโดยทั่วให้รับตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลวราราม ที่ Pearl City, Hawaii สืบสานวัตถุประสงค์ของวัดให้เป็นศูนย์รวมศาสนกิจ รวมจิตโอบอ้อมอารีของชาวพุทธทุกชาติภาษาได้พบความสงบและเพิ่มพูนปัญญาด้วยการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล เสริมจิตความนึกคิดในศีลธรรม จริยธรรม ทั้งยังเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ลูกหลายไทยไม่ต้องถูกกลืนกลายไปกับความเป็นอเมริกันโดยไร้ร่องรอยของความเป็นไทย และยังเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ทราบซึ้งในพุทธธรรมและวัฒนธรรมไทย

            จุดประสงค์ที่ชัดเจนของวัดที่ไม่ใช่เป็นเพียงอักษรบนกระดาษ แต่เป็นกิจที่พระครูพุทธมงคลได้เพียรปฏิบัติทุกประการ นับแต่การประกอบอาหารเลี้ยงโยมผู้มาอาศัยธรรม การปฏิบัติศาสนกิจเป็นกิจวัตร และการช่วยเหลือโยมผู้ไร้ที่พึ่งดั้นด้นไปพบด้วยรถกะบะจนไร้เวลาและความใส่ใจในการหาเงินสร้างวัดสร้างที่จอดรถต้อนรับผู้ศรัทธาได้สะดวก สภาพวัดที่ไม่ต่างจากบ้านหลังเก่า ไม่มีที่จอดรถ นอกจากริมถนนบนกองกรวดไว้รองรับผู้ศรัทธาแรงจะมาทำบุญและรับบุญคือความอบอุ่นใจที่ได้รับจากบ้านเก่าที่อบอวลด้วยไออุ่นของพุทธธรรม ดังคำสอนของพระพุทธศาสดาที่ทรงเผยแพร่ศาสนาโดยไม่อาศัยหลักการธุรกิจ ไม่เคยให้พรแก่ผู้ศรัทธาว่า “ขอให้ร่ำรวย” นอกจาก “เจริญพร”

            แต่ “พร” จะเจริญได้ในสมัยนี้ ย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอีกประการ คือ “เงิน” ที่เจ้าอาวาสวัดนี้ไม่สันทัดใฝ่หา แต่ “บุญ” ของท่านและผู้ศรัทธาทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชรากว่า ๙๐ ปี ได้ดลให้วัดพุทธจักรมงคลวราราม ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ตามประเพณีไทย การทอดผ้ากฐินพระราชทาน จึงได้กำหนดไว้ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๙ น.

            พระครูพุทธมงคลวิเทศ จึงเจริญพรมาแด่ผู้ศรัทธาทุกท่าน รวมทั้งผู้อ่านบทความของผม เพื่อทราบ เพื่อขออนุโมทนาร่วมบำรุงวัด ที่ยังขาดแคลนงบประมาณการขยายวัดสร้างที่จอดรถ

            ผู้อ่านบทความผม ประสงค์ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ช่วยสร้างวัดให้มั่นคง เพื่อประกาศธรรมจรรโลงจริธรรมของพุทธศาสนิกชนที่หวังพึ่งความสงบกล่อมจิตผุดผ่อง กรุณาบริจาคได้ที่

พระครูพุทธมงคลวิเทศ

WatBuddhajakramongkolvararam

872-A Second Street, Pearl City, HI 96782-3342

ท่านมิมีสิ่งใดตอบแทนได้นอกจาก “ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงมารวมกันอำนวยพร และอวยชัยให้ท่านและครอบครัวของทุกๆท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ”          

“โยมดร. ถ้าวัดมีพระมาจากประเทศไทย อาตมาขออาศัยบ้านโยมได้ไหม” ด้วยความปรีดายิ่ง ผมตอบรับทันทีเพราะบ้านใหญ่อยู่กันเพียงสอง หากได้รองรับค้ำจุนศาสนา ก็เปรียบดังสร้างบุญบารมีให้บ้านเป็นสถานอำนวยความสงบสุข

“โยม วันนี้อาตมาจะเอารถกะบะมาพาโยมไปไร่โยมแหม่ม (ไทยอิสาน) เอาต้นกล้วยน้ำว้าที่โยมอยากได้นะ” “น้ำใจ” ที่เป็นดังน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ผ่องแผ้ว ให้ผมได้ตระหนักและมั่นใจในพุทธศาสนาว่าแม้จะมีชายนุ่งห่มจีวรหวังทรัพย์ลาภยศ ยังมี “พระ” ที่สืบสานพระธรรมของพระพุทธศาสดาด้วยความเมตตา