Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับดร.การุณ ตอนที่ ๒ ภูมิประเทศของเกาะโออาฮุ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

จากสนามบินไปบ้านใช้เวลาเพียง ๒๐ ถึง ๒๕ นาที หรือจะไปรอบเกาะโดยไม่แวะชมสถานที่สวยงามทั้งหลาย จะใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง มี Freeways (ทางด่วน) ๓ สาย และถนนแยกแยะไปตามที่ต่างๆด้วยชื่อภาษา Hawaiian ที่ยาวและจำยาก ชาวเกาะนิยมจำสถานที่เด่นๆ (landmark) เป็นสำคัญ เช่นเลี้ยวซ้ายที่ McDonalds’ ที่มีอยู่แทบทุกถนน การขับรถตามถนนแยกกระจายจึงดูคล้ายว่าเกาะนี้ใหญ่พอควร แต่แท้จริงเนื้อที่ของเกาะน้อยกว่าแคลิฟอร์เนีย และประเทศไทยดังนี้
Oahu has a total land area of 596.7 square miles (1,545.4 km2), making it the 20th largest island in the United States. Thailand is 513,120 square kilometers or 198,115 square miles. That’s 1.2 times larger than California (423,970 square kilometers), a bit smaller than Texas (696,241 square kilometers) which is 1.35 times larger than Thailand.
เกาะโออาฮุ มีเนอที่ทั้งหมด ๕๙๖.๗ ตารางไมล์ จัดว่าเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอันดับที่ ๒๐ ของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (มีเนื้อที่) ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๙๘,๑๑๕ ตารางไมล์ ใหญ่กว่าแคลิฟอร์เนีย ๑.๒ เท่า (๔๒๓,๙๗๐ ตารางกิโลเมตร) เล็กกว่าเท็กซัสเล็กน้อย (๖๙๖,๒๔๑ ตารางกิโลเมตร) ซึ่งใหญ่กว่า ๑.๓๕ เท่าของประเทศไทย
หลายคนที่ไม่คุ้นเคยกับหมู่เกาะฮาวาย อาจไม่ทราบว่าเกาะโออาฮุ (Oahu) เป็นหนึ่งใน ๘ เกาะ เรียงลำดับขนาดของเกาะ อันมี
• Hawai’I (อ่านว่า “ฮาวายอิ”) มีชื่อเล่นว่า The Big Island (เกาะใหญ่) เนื้อที่ ๔,๐๒๘ ตารางไมล์ หรือ ๑๐,๔๓๒.๕ ตารางกิโลเมตร
• Maui (อ่านว่า “เมาอิ” มีชื่อเล่นว่า The Valley Isle (อ่านว่า “ไอเอิล” ย่อจาก island ใช้เรียก
เกาะต่างๆ) มีเนื้อที่ ๗๒๗.๒ ตารางไมล์ หรือ ๑,๘๘๓.๔ ตารางกิโลเมตร
• O’ahu (อ่านว่า “โออาฮุ”) มีชื่อเล่นว่า The Gathering Place เป็นศูนย์รวมของเกาะทั้ง ๘ เกาะ มีเนื้อที่ ๕๙๖.๗ ตารางไมล์ หรือ ๑,๕๔๕.๔ ตารางกิโลเมตร
• Kaua’I (อ่านว่า “คาอุอาอิ” หรือ รวบเสียงว่า “คาวาย” มีชื่อเล่นว่า The Garden Isle มีเนื้อที่ ๕๕๒.๓ ตารางไมล์ หรือ ๑,๔๓๐.๕ ตารางกิโลเมตร
• Moloka’I (อ่านว่า “โมโลคาอิ” รวบเสียงว่า “โมโลไค”) มีชื่อเล่นว่า The Friendly Isle มีเนื้อที่ ๒๖๐ ตารางไมล์ หรือ ๖๗๓.๔ ตารางกิโลเมตร
• Lana’I (อ่านว่า “ลานาอิ” รวบเสียงว่า “ลาไน”) มีชื่อเล่นว่า The Pineapple Isle มีเนื้อที่ ๑๔๐.๕ ตารางไมล์ หรือ ๓๖๓.๙ ตารางกิโลเมตร
• Ni’ihau (อ่านว่า “นิอิเฮา” รวบเสียงว่า “นีเฮา”) มีชื่อเล่นว่า The Forbidden Isle มีเนื้อที่ ๖๙.๕ ตารางไมล์ หรือ ๑๘๐ ตารางกิโลเมตร
• Kaho’olawe (อ่านว่า “คาโฮโอลาเว”) มีชื่อเล่นว่า The Target Isle มีเนื้อที่เพียง ๔๔.๖ ตารางไมล์ หรือ ๑๑๕.๕ ตารางกิโลเมตร
There are eight main Hawaiian islands, seven of which are permanently inhabited. The island of Ni‘ihau is privately managed by brothers Bruce and Keith Robinson; access is restricted to those who have permission from the island’s owners.
หมู่เกาะฮาวายมี ๘ เกาะ ๗ เกาะมีประชากรอาศัยอยู่ตลอด เกาะ นีเฮา เป็นเกาะส่วนตัวบริหารโดยพี่น้อง บรูซ และ คีธ โรบินสัน การเข้าเยือนเกาะจะต้องได้รับอนุญาติจากเจ้าของเกาะ
Oahu, known as “The Gathering Place”, is the third largest of the Hawaiian Islands; however, it is home to about two-thirds of the population of the U.S. state of Hawaii, and is the home of Honolulu International Airport. The state capital, Honolulu, is on O‘ahu’s southeast coast.
เกาะโออาฮุ เป็นที่รู้จักกันว่า เป็น “ศูนย์รวม” หรือ “สถานที่รวม” (ของเกาะทั้ง ๘ เกาะ) เป็นเกาะใหญ่สุดอันดับสามของหมู่เกาะฮาวาย แต่เป็นที่อาศัยของประชากรประมาณ สองในสามของรัฐฮาวาย และเป็นที่ตั้งของ สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู เมืองหลวงของรัฐ โฮโนลูลู อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะโออาฮุ
Oahu is separated into 5 main areas: Honolulu, the North Shore, the Windward Coast, Central Oahu and the Leeward Coast. Note that world-famous Waikiki is actually a neighborhood located in greater Honolulu.
โออาฮุแยกได้เป็น ๕ ส่วน โฮโนลูลู, นอร์ท ชอร์, ชายฝั่งวินด์เวิร์ด, ส่วนกลางโออาฮุ, และชายฝั่งลีเวิร์ด หมายเหตุ หาดไวกิกิที่มีชื่อระดับโลก อยู่ใกล้เคียงกับเมืองใหญ่โฮโนลูลู
Oahu is made up of two major mountain ranges that were once shield volcanoes that are now extinct. These two mountain ranges – the Waianae range to the west and Koolau range to the east – run almost parallel to each other. Over a hundred ridges extend from the spines of each range creating beautiful valleys and stunning mountain vistas.
โออาฮุ ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญสองเทือกที่เคยเป็นบ่อเกิดของภูเขาไฟ ปัจจุบันมอดหมด เทือกเขาทั้งสองเทือก เทือกเขา “ไวอานาเอ” ทางตะวันตก และเทือกเขา “โคโอเลา” ทางตะวันออก ทอดเกือบจะขนานกัน สันเขาที่แยกจากสันหลังเทือกเขาทั้งสองเกิดเป็นหุบเขาที่สวยงามและทิวทัศน์ที่ตื่นตา
ภูเขาไฟนี้เองที่เป็นต้นกำเนิดของเกาะทุกเกาะ ที่จะได้นำข้อมูลมาเสนอพร้อมกับสถานที่ที่น่าเที่ยวในฉบับหน้า