Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับดร.การุณ ตอนที่ ๓ โฮโนลูลู โดย ดร.การุุณ รุจนเวชช์

Font Size:

“เวลา” ผ่านไปพร้อมกับการจากไปและการกำเนิดใหม่ผันแปรไปกับการหมุนเวียนของโลก เช่นหมู่เกาะฮาวาย ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ ๔๐ ล้านปี กำเนิดหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค ย้อนหลังไป ๑,๕๐๐ ปี มีผู้บุกเบิก Polynesians จากหมู่เกาะ มาร์เคซัส (Marquesas) ในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ (ปัจจุบันอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศส) อาศัยดาวนำทางด้วยเรือ คานู (Canoes) เป็นระยะทางกว่า ๒๐๐๐ ไมล์ ๕๐๐ ปีต่อมา ชาวเกาะจาก ตาฮิติ (Tahiti) นำความเชื่อในพระเจ้า (gods) และ ครึ่งคนครึ่งเทวดา (demi-gods) และแบ่งชนชั้นในสังคม (social hierarchy) รวมทั้งศิลปะการเต้นฮูล่า (hula) กีฬาโต้คลื่น (surfing) ทำให้เกิดมีวัฒนธรรมประเพณีสืบมาจนปัจจุบัน

                 ปี ๑๗๗๘ กัปตันคุ๊ก (Captain Cook) ล่องเรือจากประเทศอังกฤษมาสำรวจหมู่เกาะฮาวาย เริ่มที่เกาะ คาวาย (Kauai) และตั้งชื่อว่า Sandwich Islands ตามชื่อของ Earl of Sandwich (อันเป็นที่มาของคำว่า แซนด์วิช ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า กัปตันแซนด์วิชเล่นไพ่จนดึก หิว แต่ห้องครัวปิดแล้ว พ่อครัว จึงเอาขนมปัง กับแฮม และผัก ประกบกัน กัปตันชอบ จึงเป็นที่มาของ sandwich) กัปตันคุ๊กถูกฆ่าที่เกาะฮาวาย และประเทศอังกฤษไม่สนใจเข้ามาครอบครอง

                 ปี ๑๗๙๑ ทารกคาเมฮาเมฮา (Kamehameha) กำเนิด สมัยนั้นหมู่เกาะฮาวายเริ่มแบ่งแยกมีสงคราม เมื่อ คาเมฮาเมฮา เติบใหญ่ ได้ทำสงครามรวมหมู่เกาะไว้เป็นหนึ่งเดียวและตั้งระบบกษัตริย์ขึ้นในปี ๑๘๑๐

                 ปี ๑๘๒๐ กลุ่มสอนศาสนาโปรเตสแตน Protestant missionaries มีจุดประสงค์แพร่ศาสนา พัฒนาเกาะเป็นท่าเรือชาวประมง (seamen) การค้า และล่าปลาวาฬ  อุตสาหกรรมการล่าปลาวาฬเติบโตขึ้นที่เมืองท่าเรือ ลาไฮน่า (Lahaina) เกาะเมาอี (Maui)

                 อิทธิพลของชาวอเมริกันในหมู่เกาะฮาวายแผ่ขยายขึ้นและในปี ๑๘๙๓ นักล่าอาณานิคมอเมริกันที่ครองเศรษฐกิจของเกาะฮาวาย ได้ยึดอำนาจจากพระราชีนีองค์สุดท้าย สิ้นสุดระบบกษัตริย์อย่างสงบ ปี ๑๘๙๘ หมู่เกาะฮาวายจึงเป็นดินแดน (territory) ของสหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ ประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower (ดไว้ท์ ดี. ไอเซ็นฮาว) ลงนามในสนธิสัญญาประกาศให้หมู่เกาะฮาวายทั้ง ๘ เกาะ เป็นรัฐที่ ๕๐ โดยมีเมืองหลวง (Capital City) โฮโนลูลู (Honolulu) ที่เกาะ (Oahu) ที่จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักเมืองหลวงแห่งนี้ก่อน

                 จากสนามบิน Honolulu International Airport ให้สังเกตป้ายบอก I-H-1 East ทางไป Honolulu/Waikiki เมื่อเข้าทางด่วนสายนี้ให้อยู่ช่องถนน (lane) ด้านซ้าย และสังเกตทางออกที่ 21 B ที่จะออกสู่ถนน Punchbowl St วิ่งถนนนี้แล้วเลี้ยวขวาที่ถนน S. Beretania St. จะเห็นรัฐสภา State Capitol ฝั่งตรงข้ามเป็นพระราชวัง Iolani Palace ที่เราจะแวะชมในฉบับหน้า

            If you pause and take a look around this building you'll see that its architectural features symbolize Hawai'i's natural aspects.  

                หากคุณหยุดและมองดูรอบๆอาคารนี้ คุณจะเห็นว่า ลักษณะต่างๆเชิงสถาปัตยกรรม แสดงสัญญลักษณ์ของธรรมชาติในด้านต่างๆของฮาวาย

- There is a reflecting pool (often entangled in high maintenance costs as algae grows and must be cleaned routinely) that surrounds the building as it represents the Pacific Ocean.  
- มีสระน้ำ (ที่ต้องใช้เงินซ่อมบำรุงสูง เพราะสาหร่ายเจริญเติบโต และต้องทำความสะอาดเป็นประจำ) เป็นเงาสะท้อน อยู่รอบอาคาร แสดงถึงสัญญลักษณ์ของมหาสมุทรแปซิฟิค
- The two branches of Legislature (Senate and House of Representatives) chambers are conically-shaped to represent volcanos that formed our islands.
- สองสาขาของสภานิติบัญญัติ (วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร) มีลักษณะเป็นเสี้ยมแสดงถึงภูเขาไฟที่สร้างหมู่เกาะนี้
- The Capitol is built with an open-air design which allows the sunlight, wind and air to come through.
 - ตึกรัฐสภา สร้างแบบเปิดโล่งให้แสงอาทิตย์ ลม และอากาศผ่านเข้าตลอด
- Its central atrium opens to the sky and you can often see rainbows inside the building when it rains.  It is said that the open central atrium allows the sky to be a natural dome or rotunda.
- ห้องเปิดหลังคาตรงกลาง เผยให้เห็นท้องฟ้า และคุณจะเห็นรุ้งกินน้ำบ่อยๆในอาคาร เมื่อฝนตก พูดกันว่า ห้องเปิดหลังคาตรงกลาง ทำให้ท้องฟ้าเป็นเสมือนหลังคาโค้งกลม หรือห้องทรงกลม
- There are 8 columns in 4 rows at either side of this building.  The significance of the number 8 is the representation of the number of our major islands that form the Hawaiian Islands archipelago.  
- มีเสา ๘ เสา ใน ๔ แถว ตรงด้านข้างของอาคารทุกด้าน  ความสำคัญของเลข ๘ คือ แทนจำนวนของเกาะสำคัญๆของเราที่สร้างหมู่เกาะฮาวาย
- The columns are designed to look like royal palm trees as they form the perimeter of this building.
- ตัวเสาออกแบบให้ดูเหมือนต้นปาล์มขนาดใหญ่ขณะที่มันกำหนดแนวของอาคาร
- Other monuments are the statues of Father Damien or Saint Damien of Moloka'i, Queen Lili'oukalani,

the Korean and Vietnam War Memorial and an exact replica of the Liberty Bell.
- อนุเสาวรีย์อื่นๆ มี รูปปั้นของ หลวงพ่อเดเมียน หรือ เซ็นท์ เดเมียน ของเกาะ โมโลคาอิ พระราชินี ลิลิอูคาลานี และที่รำลึกสงครามเกาหลีและเวียตนาม เป็นแบบจำลองเหมือน ระฆังแห่งอิสระภาพ

            การเดินชมอาคารที่ไม่ทราบประวัติและความหมาย ก็ไม่ต่างจากการเดินผ่านสิ่งก่อสร้างโดยทั่วไป             ฉบับหน้าจะพาผู้อ่านไปชมพระราชวังอีโอลานี่ (Iolani Palace)