Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับดร.การุณ ตอนที่ ๔ พระราชวัง อิโอลานี่ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

หลายประเทศ มีกษัตริย์ราชวงศ์ ฮาวายแม้จะเป็นเพียงรัฐอิสระ (Independent State) มาก่อน แต่ก็มีกษัตริย์ปกครองหมู่เกาะเยี่ยงประเทศอื่นๆ จนกระทั่งถูกสหรัฐอเมริกายึดอำนาจและยกเลิกระบบกษัตริย์ไปสิ้นในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๕๙ และให้หมู่เกาะฮาวาย เป็นรัฐที่ ๕๐

            ฉบับที่แล้วพาผู้อ่านไปชมรัฐสภา หรือ The State Capitol (สังเกตว่าสะกดด้วย o ถ้าสะกดด้วย a ในคำ capital จะหมายถึง “ใหญ่” เช่น “เมืองหลวง” capital city) ฉบับนี้เราจะไปชมพระราชวัง Iolani Palace (อิโอลานี่) อยู่ตรงข้าม The State Capitol จะเดินข้ามถนน Punchbowl หรือขับรถไป South King St. ที่ด้านข้างของพระราชวังก็สะดวก เมื่อชำระค่าบัตร ๑๔.๗๕ ดอลล่าห์ และสรวมถุงเท้าที่มีให้ก่อนเข้าชมภายใน

                พระราชวังแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกานี้ มีเรื่องราวที่น่าสนใจควรศึกษาเพื่อการเยือนจะไม่เป็นเพียงเดินเล่นในอาคารที่มีอายุถึง ๑๓๗ ปี (สร้างปีคศ. ๑๘๗๙) อย่างไร้ค่าความหมาย แต่เดินเข้าสู่อดีตที่เป็นรากแก่นส่วนหนึ่งของฮาวาย ตามข้อมูลต่างๆนี้

Designed in an "American Florentine" style, the four-story palace included an attic and basement, two central and four corner towers with open lanai on all sides.

พระราชวังสี่ชั้นได้รับการออกแบบในลักษณะอเมริกัน ฟลอเรนทีน มีห้องใต้หลังคา และห้องใต้ดิน หอคอยตรงกลางสองหอ และที่มุมวังสี่หอ มีระเบียงเปิดทุกด้าน

Iolani Palace was the official residence of the Hawaiian Kingdom’s last two monarchs from 1882 to 1893: King Kalakaua and his sister and successor, Queen Liliuokalani.

พระราชวังอิโอลานี่เคยเป็นวังอย่างทางการของอาณาจักรฮาวาย ของสองกษัตริย์ ตั้งแต่ปี คศ. ๑๘๘๒ ถึง ๑๘๙๓ กษัตริย์ คาลาคาอูอา และพระขนิษฐา ผู้ครองราชต่อมา พระราชินี ลิลิอูโอคาลานี่

During the monarchy, `Iolani Palace hosted many grand PARTIES, balls, ceremonies and state functions.

ในช่วงราชาธิปไตย  พระราชวังอิโอลานี่ จัดงานใหญ่ๆ งานลีลาส ราชพิธี และพิธีการของรัฐ

The palace was a symbol of promise for the Hawaiian Kingdom built by King David Kalakaua, “The Merrie Monarch.” Influenced by European architectural styles, this royal residence included Hawaii’s first electric light system, flush toilets and intra-house telephones. The rich interior features a beautiful koa staircase, dramatic portraits of Hawaiian royalty, ornate furniture and royal gifts and ornaments from around the world.

พระราชวังเป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาต่ออาณาจักรฮาวาย สร้างโดยกษัตริย์เดวิด คาลาคาอูอา “ราชาเจ้าสำราญ” พระราชวังได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมยุโรป พระราชวังนี้มีระบบการไฟฟ้าใช้เป็นแห่งแรก โถส้วมชักโครก  และโทรศัพท์ที่ใช้ภายในพระราชวัง ภายในเด่นหรูด้วยบรรไดไม้โคอา (ต้นไม่พื้นเมือง) ที่สวยงาม ภาพวาดพระฉายาลักษณ์ของราชวงศ์ฮาวายสง่าสมลักษณ์ เครื่องเรือนหรูและของขวัญจากกษัตริย์และเครื่องประดับจากทั่วโลก (รวมทั้งช้างจากรัชกาลที่ ๕)

Tour through this American Florentine-style palace’s throne room, reception and dining room and envision the magnificent state dinners and balls held here. View the private living quarters of the royal family and listen to the tragic story of Liliuokalani’s imprisonment in an upstairs bedroom following the overthrow. On the basement level view the ancient regalia of Hawaiian royalty from swords and precious jewelry to the two golden crowns of the King and Queen. On the spacious grounds of the palace, see the Iolani Coronation Pavilion, where in 1883 Kalakaua was crowned king.

เดินชมพระราชวังลักษณะฟลอเรนทีนอเมริกันโดยทั่ว ท้องพระโรง ห้องที่ใช้ต้อนรับอาคันตุกะ ห้องเสวย เกิดมโนภาพของงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ และลีลาส ณ.สถานที่นี้ ชมห้องพระสำราญส่วนพระองค์ของราชวงศ์ และฟังเสียงบันทึกเล่าประวัติอันน่าสลดของพระราชินี ลิลีอูโอคาลานี่ ที่ทรงถูกจำขังในห้องบรรทมชั้นบน ภายหลังที่สถาบันกษัตริย์ถูกโค่นล้ม ในห้องใต้ดิน จะเห็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของ พระบรมวงศานุวงศ์ฮาวาย นับแต่พระแสงดาบ และอัญญมณีอันหาค่ามิได้ ไปจนถึงพระชฎาของกษัตริย์และราชินี บนพื้นสนามหน้าวัง เราจะเห็นพลับพลา ฉัตรมงคล อืโอลานี เป็นที่ที่ คาลาคาอุอา ได้รับปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ในปี คศ. ๑๘๘๓

The new constitution severely restricted his powers and signaled the end of the monarchy. In November 1890, an ill Kalakaua sailed to California for medical treatment. He died at a hotel in San Francisco on January 20, 1891.        

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ในสมัยนั้น) จำกัดอำนาขอย่างเคร่งครัด และส่อสัญญาณการสิ้นสุดของระบอบราชาธิปไตย ในเดือนพฤษจิกายน คศ. ๑๘๙๐ คาลาคาอูอาทรงประชวร เสด็จสู่แคลิฟอร์เนียเพื่อทรงรับการรักษา พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตที่โรงแรมในเมืองแซน แฟรนซีสโก วันที่ ๒๐ มกราคม คศ. ๑๘๙๑ รวมพระชนมายุได้ ๕๕ พรรษา

            ก่อนเสด็จไปสหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงพักที่ประเทศสยาม เฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เป็นการส่วนพระองค์ ทรงพอพระทัยสยามมากว่าทำให้ทรงรำลึกถึงฮาวาย เมื่อเสด็จสู่สวรรคต จากนั้นพระขนิษฐา ลิลีอุคาลานี่ ขึ้นครองราชย์ต่อ