Get Adobe Flash player

เที่ยวฮาวายกับ ดร.การุณ ตอนที่ 19 Pearl Harbor and Arizona Memorial โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

อาทิตย์ที่แล้ว เราไปเที่ยว เมืองเก่า Haleiwa ออกจากเมืองด้วยเส้นทาง 99 ลงใต้มาต่อที่สาย H-2 ลงใต้ จะประจบกับสาย H-1 ขับลงมาจนเห็นทางเข้า USS Arizona Memorial ไปตามทิศทางนั้น ก็จะมาถึงลานจอดรถของ Arizona Memorial ที่ต่างไปจากอนุสาวรีย์อื่นๆที่ตั้งสูงบนพื้น แต่นี่เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนผืนน้ำทะเลของ Pearl Harbor คร่อมเรือรบ Arizona ที่ถูกญี่ปุ่นทิ้งระเบิดอ่าวนี้จนยับเยินทำลายเรือรบหลายลำ และทหารอเมริกันอีกมาก เราจะมาศึกษาประวัติคร่าวๆของ Pearl Harbor กันก่อน

The Japanese attacked the United States naval base at Pearl HarborHawaii Territory on the morning of December 7, 1941. ประเทศญี่ปุ่นทำการจู่โจมฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ เพิร์ล ฮาร์เบอร์ ตอนเช้าของวันที่ ๗ ธันวาคม ปีค.ศ. ๑๙๔๑

The attack led to the United States' entry into World War II. การจู่โจมนั้นเป็นผลให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๒

Japan intended the attack as a preventive action to keep the U.S. Pacific Fleet from interfering with military actions they planned in Southeast Asia against overseas territories of the United Kingdom, the Netherlands, and the United States. ญี่ปุ่นตั้งใจให้การจู่โจมเป็นการป้องกันไม่ให้กองทัพเรือฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคของสหรัฐอเมริกาเข้ายุ่งเกี่ยวกับการกระทำของทหารที่วางแผนไว้ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต่อต้านการยึดครองผืนที่ทางทะเลของประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

Over the next seven hours there were coordinated Japanese attacks on the U.S.-held PhilippinesGuam and Wake Island and on the British Empire in MalayaSingapore, and Hong Kong. ในเวลาอีก ๗ ชั่วโมงต่อมา ได้มีการประสานงานการโจมตีของญี่ปุ่นที่ฟิลิปปินส์ในความคุ้มครองของอเมริกา กวม และ เวค ไอแลนด์  และที่ที่อังกฤษคุ้มกันมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง

The attack commenced at 7:48 a.m. Hawaiian Time. การจู่โจมเริ่มเวลา ๗.๔๘ น. ตามเวลาของฮาวาย

The base was attacked by 353 Japanese fighter planesbombers, and torpedo planes. ฐานทัพถูกโจมตีด้วย เครื่องบินรบญี่ปุ่น ๓๕๓ ลำ บอมบ์ และเครื่องบินตอร์ปีโด

All eight U.S. Navy battleships were damaged, with four sunk. เรือรบกองทัพเรือสหรัฐ ๘ ลำทั้งหมด ถูกทำลาย และ ๔ ลำจมลง

All but the USS Arizona were later raised, and six were returned to service and went on to fight in the war. ทั้งหมดยกเว้น ยูเอสเอส อาริโซน่า ได้รับการยกขึ้น ๖ ลำนำกลับเข้าปฏิบัติงานได้และดำเนินการต่อสู้ในสงคราม

2,403 Americans were killed and 1,178 others were wounded. ทหารอเมริกัน ๒๔๐๓ คนถูกฆ่า และ ๑๑๗๘ คนบาดเจ็บ

Japanese losses were light: 29 aircraft and five submarines lost, and 64 servicemen killed. ความเสียหายของฐี่ปุ่นน้อยมาก เครื่องบิน ๒๙ ลำ และเรือดำน้ำ ๕ ลำ ศูนย์หาย และทหาร ๖๔ คนถูกฆ่า

ถึงเวลาที่เราจะนั่งเรือข้ามไปดูอนุสาวรีย์สีขาวเด่นอยู่กลางอ่าว ควรไปถึงก่อน ๗ โมงเช้า เข้าแถวรอประตูเปิด ๗ น. เราไปมาสองครั้งไม่ต้องเสียบัตรค่าเรือ ก่อนลงเรือ เข้าชมภาพยนตร์สั้นๆเกี่ยวกับประวัติของการโจมตีของญี่ปุ่นที่อาจทำให้สลดใจได้ แล้วจึงลงเรือไปยังอนุสาวรีย์

The memorial, built in 1962, is visited by more than two million people annually. อนุสาวรีย์สร้างขึ้นในปี ๑๙๖๒ และมีคนเข้าชมมากกว่า  ๒ ล้านคนต่อปี

Accessible only by boat, it straddles the sunken hull of the battleship without touching it. เดินทางเข้าชมได้โดยเรือ มันตั้งคร่อมลำเรือของเรือรบที่จมอยู่ โดยไม่ถูกตัวเรือ

เพ่งดูใต้ทะเล จะเห็นลำเรือ และน้ำมันที่ยังเหลือผลุดขึ้นบนผิวน้ำเป็นสีต่างๆ

President Dwight D. Eisenhower approved the creation of a National Memorial in 1958. ประธานาธิบดี ดไวท์ ดี ไอเซนฮาว อนุมัติให้มีการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติในปี ๑๙๕๘

งบประมาณการสร้างอนุสาวรีย์เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลล่าห์ ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลล่าห์ ที่เหลือต้องหากันมาเอง ได้มีหลายองค์การและเอกชนเข้าร่วมทุนกันสร้าง ในจำนวนนี้ Elvis Presley (เอลวิส เพรสลี่) ได้จัดคอนเสิร์ท วันที่ ๒๕ มีนาคม ปี ๑๙๖๑ ที่ฮาวาย หาเงินได้ ๖๔,๐๐๐

อนุสาวรีย์เป็นปูชณียสถานที่ช่วยให้เรารำลึกอดีตที่สำคัญ เพราะถ้าไม่มีอดีต ก็ไม่มีปัจจุบัน

ฉบับหน้ายังมีที่เที่ยวอีกหลายแห่งที่จะพาผู้อ่านไปเยือนบนเกาะโออาฮุนี้