Get Adobe Flash player

จดหมายเหตุประเทศไทย ตอน ๓ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

 ข่าวโทรทัศน์แจ้งว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พงศ์เทพ เทพกาญจนา ที่เพิ่งพบพูดคุยกันเมื่อวันประชุมการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน จัดโดย ดร.ศศิธารา ตาม ความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีที่จะเฟ้นหาบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และความก้าวหน้าของประเทศ ในทุกสาขา จึงได้แต่งตั้ง นายจตุรงค์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ให้พัฒนาระบบการศึกษาไทยที่ยังล้าหลัง อยู่ดังข่าวว่า

 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมแล้ว เราได้คะแนนตํ่ากว่าประเทศอื่นๆ นอกจากนี้เมื่อ เปรียบเทียบกับนานาประเทศแล้วจะพบว่า การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณในการ จัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการสูงมาก แต่ผลสัมฤทธิ์กลับน้อยกว่าทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งจาก ผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันนานาชาติของ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับให้การศึกษาไทยมีคุณภาพออยู่ในลำดับที่ 46 จาก 60 ประเทศ (โครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติประจำประเทศไทย, 2550 : 7)

 

เป้าหมายที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เข้าระบบ Global English นั้น ทางดร.ศศิธารา ได้วางฐานไว้แล้ว ที่สาคัญไม่น้อย คือบุคคลากรที่จะประสานนโยบายนี้ให้สาเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาการศึกษาแห่งชาติ และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคงจะได้วางนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพของครูอาจารย์ให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอย่าง แท้จริง เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้เยาวชน ต่อไปอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณจ้างอาจารย์ต่างประเทศ

 

ประวัติย่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คัดย่อมาจากวิกิพีเดีย)

เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499 ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนโตของนายอนันต์ ฉายแสง อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา และ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี กับนางเฉลียว ฉายแสง

 

จาตุรนต์ เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ในจังหวัดบ้านเกิด จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้สอบเข้าเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งทำกิจกรรมนักศึกษาไปด้วยจนได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขณะที่ยังเรียนชั้นปีที่ 4 ได้เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีการกวาดล้างผู้นำนักศึกษา ทำให้เขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าระยะหนึ่ง โดยใช้ชื่อจัดตั้งว่า "สหายสุภาพ" ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายจึงกลับเข้าเมืองและตัดสินใจไปศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ที่บัฟฟาโล สหรัฐอเมริกา และได้รับทุน Teaching ของมหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา เรียนต่อระดับปริญญาเอก จนสอบประะมวลความรู้ (Comprehensive) แต่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากต้องกลับประเทศไทยเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2529 และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.

 

นอ„จา„…กข่าวก„ารเมือง „ก็มีข่าวชาวบ้านที่ไม่ได้ให้ปัญญาแ„ก่ใคร เช่น พระมิตสุโอะสลัดจีวรไปแต่งงาน „กับสาวเศรษฐี, พระมหาเศรษฐีเณรคำมีบ้านราววัง„กำลังถู„กสืบสวนคดี 8 ข้อหา ละครที่มีแต่ตบตีด่าทอ„กัน และ ราย„การพูดเล่นที่ไร้สาระใช้เงินออ„กอา„กาศเหมือนไร้ค่า จะมีราย„การให้ปัญญาบ้าง„ก็เพียงน้อย ที่ไม่ค่อยนิยม„กันนัก„ โดยเฉพาะใน„กลุ่มหนุ่มสาว ที่พี่สะใภ้ให้ข้อสังเก„ตุว่า “เด็กพวกนี้จะหมกมุ่นอยู่กับการเล่น iPhone  ไม่พัฒนากำลังกาย และกำลังใจ ดูเหมือนว่าเขาหมดหวังกับ ประเทศ กับอนาคตของเขา”

 

แต่„กำลังใจที่ผมมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ภาษาอัง„ฤษแ„ก่นิสิตไทยวัยหนุ่มสาวนั้นเริ่มมากขึ้น ใน…ขณะที่สมอง เพลียลงทุ„กวัน เป็นเพราะความไม่สันทัดใน„การสอนนั„กศึ„กษาไทยมา„ก่อน เมื่อน้องสาวโทรศัพท์ชวนไปฟังชม คอนเสิรท์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงตอบรับ เหมือนไม้ที่เริ่มเหี่ยวเฉาได้รับน้ำ

 

น้องพูนสุ…ข ผู้รั„กและสนับสนุนพี่ชายเสมอมา มีฐานะดีมีรสนิยมพ้อง„กับพี่ชายและพี่สะใภ้ที่ชอบฟังเพลงคลาสสิค จึงพาเรา ไปฟังชมวงดุริยางค์ฟิลฮาโมนิ„แห่งประเทศไทยที่ได้รับก„าร สนับสนุนจาก„รัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวงดุริยางค์ที่ได้รับความนิยมไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ในประเทศอื่นๆ ใก„ล้เคียงเพราะความสามารถ…ของสมาชิ„กวงจำนวน ๙๐ ท่านที่มา จาก„ประเทศอื่นๆรวม ๑๕ ประเทศ

 

ได้พบอาจารย์สุ„รี เจริญสุ…ข คณะบดีภาควิชาดนตรี ข…องมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านจำเราได้เพราะเคยพบ และทำงานร่วม„กันในงานวัฒนธรรมไทยที่ San Francisco

 

คุย„กันเพียงเล็„กน้อย „ก็ถึงเวลาเ…ข้าชมราย„การอัน ประ„กอบด้วย

1. โหมโรงจอมสุรางค์

2. Concierto de Aranjuez …ของ Joaquin Rodrigo แสดง„กีต้าร์โดย คุณเอ„กชัย เจียร„กุล วัย ๒๖ ปี และสุดท้าย

3. Symphony No. 1 (The Lord of the Rings) „

การแสดงดนตรีนับว่าดีมา„กด้วยทั„กษะ…ของผู้กำกับ ประทีป „การแสดงกีตาร์ และนัก„ดนตรีอาชีพท้ังหมด แม้เพลงที่เลือก„มาจะไม่ค่อยติดหูเท่าไร

ต่อมา พลตรีศรชัย „ก็โทรศัพท์มาว่า “อาจารย์อยา„กไป„าญจนบุรี„กับผมไหมครับ” ผมตอบรับทันทีเพราะ ติดใจครั้งแรก„ที่ไปพั„กที่รีสอร์ท…ของท่าน “ผมจะพาอาจารย์ไปงานแสดงสินค้าพืชผลไม้ที่เมืองทองธานี„ก่อนไป เมือง„กาญจน์ครับ” งานแสดงสินค้าแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์…ของประเทศไทย …ขณะที่พลตรีศรชัยอยู่ร่วมปราศัยและรับประทานอาหารก„ลางวัน„กับท่านนาย„รัฐมนตรี ท่านให้ทหารผู้ติดตามคอยดูแลเรา เราเพลิน„กับอาหารไทยหลาก„หลายจนต้อง ใช้เวลานานเลือก„ทั้งคาวหวานเช่นไ„ก่ย่าง …ข้าวเหนียวทุเรียน และก„าร แสดงข…อง “จำอวดหน้าม่าน” “การรำ” และ “คนโขน”  จา„ก นั้นเรา เดินทางต่ออีก„ ๒ ชั่วโมงเศษ มาถึงทีพั„กพอดีเวลาอาหารเย็นที่แม่บ้าน เตรียมไว้ให้

 

วันรุ่งขึ้น พลตรีศรชัย ให้คุณธนา„กร ดูแลพาเราไปเที่ยวน้ำต„กแม่…ขมิ้น หลายปี„ก่อน ไม่มีถนน…ขึ้น พลตรีศรชัยได้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวร่วมสร้างถนน…ขึ้นเขาไปได้สะดว„ก น้ำตกมี ๗ ช้ัน ด้วยเวลาและกำลังแรงที่จำกัด คุณ ธนาก„รจึงพาเรามาชั้นสี่ให้เราเดินชมน้ำต„กลดหลั่นลงเป็นชั้น และ ราบเป็นลาน รับน้ำจากยอดเขาให้แผ่กระจายเป็นฟองฟูฟ่อง และนองในที่ลุ่มเป็นบ่อน้ำใสให้ไหลต่อเนื่องไปเช่นนี้ไม่ขาดสาย รอบข้างมีไม้ทั้งเล็กและใหญ่เขียวขจีคละประสานไปเป็นธรรมชาติที่ประจงสร้างสรรค์เหนือ ความสามารถข…องมนุษย์จะสร้างได้

 

เราค่อยๆลงเข…ามาถึงชั้นหนึ่งที่คุณธนากรจอดรถคอยอยู่ และสั่งอาหารเตรียมไว้ อิ่มแล้วเข้าเมืองตรงไปห้าง อนันตพลพลอย กาญจน์ศูนย์ฝึ„กวิชาชีพเจียระไนนิล ที่ได้รับ„การยก„ย่องเป็นแหล่งเจียรไนนิลที่ดีเด่นแห่งเดียวในประเทศทั้งสร้างชื่อนิลไทยไปหลายประเทศ ผมซื้อแหวนนิลมาหนึ่งวง  ทางร้านลดราคาให้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะชอบพอ„กับพลตรีศรชัย

 

สักพัก คุณกิมไน้ สิริพฤกษา มาคุยด้วย เธอเป็นเจ้า…ของและผู้จัดการศูนย์ฝึก„อาชีพให้เด็„กในเมือง ได้รับความรู้และฝึ„กความสามารถ ทั้งเลี้ยงดูให้โอ„กาสเด็„กหนุ่มสาวได้มีอนาคตที่ดีโดยไม่หวังแม้แต่บุญนำส่งชีวิต ไม่ใช่เพราะเธอมั่งมีทรัพย์แต่มีจิตประเสริฐยิ่ง เหมือนว่ารู้กตัญญูที่บิดามารดาของเธอ ที่ได้อพยพมาจากประเทศจีน พึ่งพระบารมี…ของก„ษัตริย์ไทย ได้สร้างครอบครัวให้อยู่กินเป็นสุขด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย ราชวงศ์ไทย เธอได้สร้างสิ่งต่างๆด้วยนิลงามถวายพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ เสมอมา เธอให้เด็„กนำพระนิลให้คุ้มครองป้อง„กันภัยแ„ก่เราทั้งสอง สวมแหวน นิลครั้งใดให้นึ„กถึงใบหน้าแจ่มใสเปี่ยม “บุญ” …ของคุณกิมไน้ หา„กมีโอก„าสไป„กาญจนบุรีที่มีที่เที่ยวมา„มาย ควร แวะไปหาซื้อนิลไทยที่งดงามมา„กและราคาไม่แพง ที่ อนันตพลพลอย„าญจน์ 284/31 ถ. แสงชูโต ใ„กล้โรงแรมริเวอร์แคว