Get Adobe Flash player

เที่ยวเชียงใหม่ 5 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

อีกวัดหนึ่งที่คุณทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ แนะนำให้ไปชม คือวัดบ้านเด่น ที่ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ๓๐ กิโลเมตรใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมง ก็มาถึงวัดบ้านเด่น อยุ่บนเนินไม่สูงนัก แลดูเด่นด้วย ความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะ และสถาปัตยกรรมไทยล้านนา  ใต้เนินนั้น เป็นถ้ำที่ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่มาของชื่อ “วัดบ้านเด่น” วัดนี้อยู่ในเขตเมืองเก่าชื่อ “เมืองแกน” จึงมีชื่อเต็มว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” แต่ไม่เป็นที่นิยมเรียกหรือจำกัน

ในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความ วิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนโดยท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงามแฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัด เพื่อการขัดเกลาจิตใจ และพักผ่อนทางจิตใจ มากกว่าการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา จึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธา จากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นาน

เราเดินไปรอบๆวัด ได้ทราบว่า มีพระภิกษุสามเณรมาจำพรรษาตลอดทุกปี ที่เห็นเป็นนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติยืนถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างทุกมุมอันงามตระการ โดยไม่สนใจว่าวัดนี้มีความสำคัญประการใดอย่างไร และผมก็ไม่อาจหาข้อมูลใดๆเกี่ยวกับวัดนี้ได้มากพอจะสร้างความสำคัญให้วัดนี้ได้ นอกจากบันทึกภาพความงดงามมาเสนอ

ภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย (องค์จำลอง)

เมื่อเข้ามาภายในวัดจะสะดุดตากับพระวิหารหลังโตที่อยู่ตรงหน้า ลักษณะเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ ตรงซุ้มบันไดเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ สัตว์ในวรรณคดีที่มีหัว เป็นช้างตัวเป็นนกผิดจากซุ้มบันไดในวัดอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพญานาค แต่ใช่ว่าจะไม่มีเสียทีเดียว เพราะที่หน้าอาคารอื่นๆ ก็ยังมีซุ้มบันไดเป็นรูปพญานาค ลักษณะการก่อสร้างวิจิตรงดงามไม่แพ้กัน  ถัดไปเป็นมณฑปพระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นพระพุทธรูปที่โหรชื่อดังได้สร้างขึ้นถวายวัดทุกภาคในประเทศไทย  ส่วนด้านหลังเป็นพระมหาเจดีย์นักษัตร 12 ราศี แบ่งเป็นพื้นที่ของมหาธาตุเจดีย์ที่คนทุกราศีสามารถมากราบไหว้บูชาเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตได้

สิ่งที่ได้รับจากการมาชม  “วัดบ้านเด่น” คือความเด่นในศิลปะล้านนาประยุกต์ บนพื้นที่ ๘๐ ไร่บนเนินสูงเหนือทุ่งนาที่ตราตรึง และแนวคิดของครูบาที่ว่า “คิดจะใส่ใจอะไร จะทำอะไร ก็ทำด้วยความมั่นคง” แนวคิดที่ทำให้วัดบ้านเด่น โดดเด่นในแนวไพร ด้วยจิตที่มั่นคงของพระครูบาเทือง นาถสีโล

ศิลปะไทย ไม่ว่าจะสืบสายมาทางใด เหนือ กลาง อิสาน ตะวันตก ใต้ ล้วนผสานเอกลักษณ์ของชาติที่ควรส่งเสริมและสร้างสรรจรรโลงให้สืบทอดไม่สิ้นสุด วัด จึงไม่เป็นเพียงศาสนสถาน แต่เป็นแหล่งสืบสานศิลปะ สถาปัตยกรรมไทย เคียงข้างสถาปัตยกรรมตะวันตกไม่ให้ครอบงำประเทศไทยให้ดูคล้ายประเทศตะวันตกไปหมด

ส่วนการที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดทำบุญด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ที่จุดประสงค์บางประการอาจผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามสติปัญญาของเขา ดังเช่นดอกบัวในทุกระดับน้ำตามคำเปรยของพระองค์ ก็มิใช่จะน่ากังวล อย่างน้อยแม้จะหวังบุญให้เป็นกิเลศติดไป เขาก็ละการทำชั่ว ด้วยการทำสิ่งที่ดี ชาวไทยที่ยึดหลักของการละความชั่ว กระทำแต่ความดี นี้เองที่ทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่เด่นด้วยความสงบภายในความวิจิตรตระการตาของวัดทั่วประเทศ