Get Adobe Flash player

เรียนภาษากับดร.การุณ บทที่ 6 โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

American slang และ American idioms จะไม่ค่อยได้ยินได้ใช้กันบ่อยนัก โดยเฉพาะ American slang ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นในกลุ่มคนบางกลุ่ม และใช้กันไม่นานก็เก่าไป ส่วน idioms จะใช้กันกว้างขวางและมีอายุยาวนานกว่า ผู้อ่านที่อยู่ในประเทศนี้ คงได้ยินคำเหล่านี้อยู่บ้าง ก็เป็นเรื่องที่น่านำมาเสนอ

คนหนุ่มสาวอเมริกันนิยมใช้คำแสลงกันมากในการสื่อสารโดยไม่สนใจว่าประโยคจะไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่เสียหลายที่จะเข้าใจภาษาแสลงที่แพร่หลายในกลุ่มคนในแต่ละยุคสมัย คำใดเลิกใช้ คำใหม่ก็เกิดขึ้น และก็มีบางคำที่มีอายุการใช้นาน ดังคำต่อไปนี้ที่ยังคงใช้กันอยู่

 • Action หมายถึง “น่าสนุกตื่นเต้น” หรือ excitement เช่น Do you know where the action is in this city?
 • Airhead หมายถึง “คนโง่” เช่น She is a real airhead.
 • All wet หมายถึง “ผิดหมด” เช่น Your ideas about politics are all wet.
 • Beat หมายถึง “หมดแรง” เช่น After working all day, I am really beat.
 • Beemer หมายถึง “รถ BMW” My neighbor just bought a new beemer.
 • Bench จากความหมายว่า “ที่นั่งที่ไม่มีพนัก” มาเป็นคำแสลงว่า “ออกจากการแข่งขันมานั่งที่ที่นั่ง” เช่น He was benched during the basketball playoffs.
 • Big gun หมายถึง “ผู้มีอำนาจ” เช่น The prime minister depended on the big gun’s ideas.
 • Big mouth หมายถึง “พูดมาก” เช่น I want you to shut up. You really have a big mouth.
 • Blow a fuse หมายถึง “อารมณ์เสีย” คล้ายคำแสลงไทยว่า “น้อตหลุด” เช่น He’s not important. Don’t blow a fuse.
 • Boo-boo หมายถึง “ผิดพลาด” เช่น If you make another boo-boo, you may lose your job.
 • Bread จากคำธรรมดาว่า “ขนมปัง” กลายเป็นคำแสลงว่า “เงิน” เช่น I need some bread to pay for my car.
 • Buck หมายถึง “เงินดอลล่าห์” เช่น Do you have a buck I can borrow?
 • Bummer หมายถึง “ประสบการณ์อันเลวร้าย” เช่น Their trip to Cambodia was a bummer.
 • Cheesy หมายถึง “ถูก” แบบไม่มีรสนิยม เช่น That dress is really cheesy.
 • Chicken หมายถึง “ขี้ขลาด” เช่น Don’t be a chicken.

Idioms นั้นมีมาก และมักใช้กันในหมู่อเมริกันทุกแห่ง จึงควรที่จะรู้จักและหัดใช้กันบ้าง ดังคำต่อไปนี้

 • Get out of hand  มีคำไทยที่จำได้อยู่คำว่า “ตะเหลิดเปิดเปิง” แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกัน คือถ้าเหตุการณ์บานปลายจนระงับไม่ได้ ก็หมายถึงคำนี้ เช่น The demonstrators got out of hand. They started burning stores and looting. กลุ่มประท้วงบานปลายจนระงับไม่ได้ เขาเผาร้าน และบุกเข้าขโมยสินค้า
 • Pound the pavement หมายถึง เดินหางาน เช่น Lately, I have been pounding the pavement since I lost the last job. So far, I haven’t found a new job yet. ระยะนี้ ผมเดินหางานตั้งแต่ตกงาน จนเดี๋ยวนี้ ผมยังหางานใหม่ไม่ได้
 • Get it out of your system หมายถึง อยากทำอะไรสักอย่างมานานแต่ไม่ได้ทำ ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจทำ เช่น I haven’t painted a new picture for almost three months because my friends have imposed on me with their problems. Finally, I have to get it out of my system, so I told them I couldn’t help them.

ผมไม่ได้วาดหรูปใหม่มาเกือบสามเดิอน เพราะเพื่อนๆผมยัดเยียดปัญหาให้ผม ในที่สุด ผมต้องตัดสินใจแก้ปัญหา แล้วผมก็บอกเขาว่าผมช่วยเขาไม่ได้

 • Pull yourself together หมายถึง ตั้งสติและทำตัวเป็นปกติ เช่น I know you are very upset with your friend’s bad mouth. Pull yourself together. It’s not worth it to be disturbed by such person. ผมรู้ว่าคุณอารมณ์เสียกับปากร้ายของเพื่อนคุณ ตั้งสติและทำตัวปกติ มันไม่คุ้มที่จะต้องถูกคนประเภทนั้นรบกวน
 • Once in a blue moon หมายถึง ไม่ค่อยจะเกิดขึ้น คล้ายสำนวนไทยว่า นานทีปีหน เช่น Where have you been? I can see you only once in a blue moon. เธอไปอยู่ที่ไหนมา ฉันจะเห็นทีก็นานทีปีหน
 • Go down in flames หมายถึง จบสิ้นทันที หรือ ล้มเหลว เช่น My dream to become a lawyer went down in flames when my father filed bankruptcy. ความฝันของผมที่จะเป็นนักกฎหมายต้องล้มเหลวเมื่อพ่อผมแจ้งล้มละลาย
 • Hang in there หมายถึง คอยและอดทน เช่น I know you feel hopeless now, but there is always a way to make your come true. Just hang in there. Your time will come. ผมรู้ว่าคุณรู้สึกหมดหวังแล้ว แต่มันจะต้องมีวันที่ความฝันของคุณจะเป็นจริง อดทนคอยไว้ก่อน เวลาของคุณจะมาสักวัน

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างครับ ฉบับหน้าจะนำเรื่องอื่นมาเสนอครับ