Get Adobe Flash player

จดหมายเหตุประเทศไทย ๑๑ โดย ดร.การุณ รุจนเวชช์

Font Size:

            ประเทศไทยมีสิ่งดีหลายสิ่งจนสิ่งบกพร่องเช่น ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ไม่เป็นระเบียบและขาดการปกครองอย่างเคร่งครัด การจราจรที่แออัดสุดทนแต่ยอมจำนน และคนต่างชาติหลายคนคงกลัวยุงมากกว่ากลัวโจร หรือ แม้แต่การจราจลที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง เหล่านี้ไม่อาจทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นครั้งแรกจะไม่มาอีกเป็นครั้งที่สอง ตามสถิติที่ นิตยสาร Time วิจัยเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆไว้ในเรื่อง “And the World’s No. 1 Tourist Destination Is…” ฉบับวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๐๑๓ ว่า

            On June 1, 2013, Time magazine reported that Bangkok was identified as the most visited city in the world by the 2013 Global Destination Cities Index.

            วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๐๑๓ นิตยสาร ไทม์ ได้รับรายงานจาก Global Destination Cities Index ปี ๒๐๑๓ ว่า กรุงเทพ ได้รับการรับรองว่าเป็นเมืองที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในโลก

             The Global Destinations Cities Index of 2013, ..., ranked Bangkok as the "top destination city by international visitor arrivals", while London, United Kingdom (UK) and Paris, France were second and third respectively.

            Global Destination Cities Indexประจำปี ๒๐๑๓ จัดลำดับกรุงเทพเป็น “เมืองจุดหมายอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มาเยือน ขณะที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดเป็นอันที่สองและสาม ตามลำดับ

            การกลับมาปฏิบัติงานให้กับสภาการศึกษาแห่งชาติครั้งนี้ ยังมีเวลาไปชื่นชมประเทศหลายแห่ง ในฉบับนี้ก็จะได้ชวนผู้อ่านไปชื่นชมกับวัดอรุณราชวรรามอย่างละเอียด มากกว่าที่เห็นเพียงผ่านไปวัน

            จากพระบรมมหาราชวัง คนขับรถพาเราขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปวัดอรุณราชวราราม

ประวัติวัดอรุณราชวรราม จาก http://allknowledges.tripod.com มีดังนี้

            วัดอรุณ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลวัดอรุณ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วัดอรุณเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอันดับหนึ่ง ชนิด ราชวรมหาวิหาร” หนึ่งในจำนวนสี่วัดที่มีทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดอรุณราชวราราม

            พระปรางค์องค์นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระราชปรารภสร้างพระปรางค์ในวัดอรุณ ซึ่งเดิมสร้างสูง 16 เมตรนั้น ให้สูงขึ้นอีก เพื่อเป็นศรีแก่พระนคร แต่...เสด็จสวรรคตเสียก่อน  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดฯ ให้ดำเนินการสร้างพระปรางค์ต่อ และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2385  พอสร้างเสร็จจนถึงยกยอดนภศูล และพระมหามงกุฏไว้บนยอด ... แต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ต่อมา พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์ ถมลานให้สูงขึ้นและทำรั้วเหล็ก โปรดฯ ให้จัดงานฉลองและทรงสถาปนาวัดอรุณราชวราราม ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอันดับหนึ่ง  โดยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหมาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรก

            องค์ประปรางค์ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา...สูง 81.85  เมตร รอบฐาน  234  เมตร ประกอบด้วยปรางค์เล็กล้อมอยู่ 4 ทิศ และมีพระมณฑปทั้ง 4 ทิศ จากยอดพระปรางค์ลงไปหาฐาน ตามลำดับคือ

     - พระมหามงกุฏ

     - นภศูล (บางแห่งเรียก "ลำภุขัน")

     - พระนารายณ์แบก

    - พญาครุฑแบก

            ซุ้มยอดปรางค์ ประจำทิศ มีรูปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณอยู่ภายในทั้ง 4 ทิศ  กำแพงแก้ว กั้นฐานทักษิณ มี 3 ชั้น ชั้นบน มีรูปเทวดาแบก ชั้นที่ 2 มีรูปปั้นพญากระบี่ (ลิง) แบก ชั้นที่ 3 มีรูปปั้นยักษ์แบก  ตรงฐานมีซุ้มบรรจุตัวกินนร รูปปั้นติดผนังโดยรอบ  พระปรางค์เล็ก (สี่ทิศ) เป็นเครื่องประดับ พระปรางค์องค์ใหญ่  ภายในมีรูป พระพรายทรงม้าขาว เชิงบาตร มีรูปยักษ์และกระบี่แบกสลับกัน และในซุ้มล่าง บรรจุตัวกินนร ปูนปั้นติดผนังโดยรอบ  ส่วนพระมณฑปประจำทิศ ก็มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ปางประสูติ  ปางสมาธิ  ปางมารวิชัย และปางเสด็จปรินิพพาน

      พระปรางค์ใหญ่เล็ก  และพระมณฑปตกแต่งด้วย เครื่องกระเบื้องเคลือบ มีลวดลายที่ทำสำเร็จแล้วจากต่างประเทศ (ประเทศจีน เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงติดต่อค้าขายกับจีน) ส่วนที่เลาะจากถ้วยชามในเมืองไทย ถ้วยชามที่ยังคงรูปเดิมบ้าง และเปลือกหอยสีต่าง ๆ นำมาเลือกและเรียงติดเข้าเป็นลวดลาย รูปต่าง ๆ พระปรางค์วัดอรุณ ได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2510

            เมื่อมาถึงพระปรางค์วัดอรุณ ก็ควรจะได้ไต่บันไดแคบและสูงชันขึ้นจนสุด เพื่อมองทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาอัน เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลัก 2 สายจากภาคเหนือ คือแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นไหลลงไปทางทิศใต้ ผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาทสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างเขตตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จาก http://th.wikipedia.org/wiki/)

            บันไดแคบทำให้ต้องเดินโดยใช้ข้างเท้าเหมือนเดินหน้า แต่ก้าวขึ้นไปทีละขั้นโดยไม่ประมาท  ผ่านชั้นแรก ต่อขึ้นชั้นสอง จนชั้นสุดท้าย ได้ชมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความเพลินตาเพลินใจยิ่ง

หลังจากชมพระปรางค์โดยละเอียดด้วยความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ไทยที่ทรงมองไกลสร้างวัดและวังเป็นมรดกไว้กับประเทศ ก็ได้เวลาไปพบกับครอบครัวของดร.ชวนชื่น ที่ร้านอาหารจีน ใกล้วัดไตรมิตร ที่หลานสุพลจัดห้องเลี้ยงฉลองวันแม่ เป็นโอกาสที่เราได้พบพี่อรทัย พี่สาวของดร.ชวนชื่น และหลานๆอีกหลายคน นอกจากอาหารมากมายแสนอร่อยทยอยกันมาตามแนวการบริการของอาหารจีน ความอบอุ่นใจที่ได้จากกระแสใจของความรักความปรารถนาดีที่ต่างส่งถึงกัน เป็นสิ่งที่มีค่า ที่ทุกคนควรตระหนักและหมั่นสร้างสายสัมพันธุ์กันไว้ในหมู่ญาติและมิตร โดยไม่คิดว่าเรามีสิทธิเรียกร้องความรักและความสนใจจากใคร นอกจากสิทธิ์โดยชอบที่จะให้รักและความสนใจต่อผู้ที่เราปรารถนาผูกพัน ผลที่ได้คือรักและสนใจสนองคืนโดยไม่ต้องเรียกร้อง