Get Adobe Flash player

กฎหมายใหม่ต้องกลับไปรับใบเขียวเมืองไทยจริงหรือ โดย รุจิรัตน์ โททาริ

Font Size:

คุณสามารถอ่านคอลัมน์นี้ได้จาก www.rujirat.com และติดต่อดิฉันทางโทรศัพท์ 714-994-.5958; Fax: 714-475-6939 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสั่งซื้อหนังสือได้โดยส่งเช็คถึง Ruji Totari ไปที่ PO BOX 552 Cypress, CA 90630 ราคาหนังสือตามโฆษณาข้างบนนี้ไม่มีค่าส่งต่างหาก แฟนที่เมืองไทยสั่งซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้รับโทรศัพท์สอบถามเรื่องทำใบเขียวแต่งงานว่า เธอได้ยินมาว่าหลังเดือนมีนาไป โรบินฮู้ดที่ทำใบเขียวแต่งงานต้องกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทยจริงหรือไม่ “ไม่ค่ะ ยกเว้นบางเคส” สัปดาห์นี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องกฎหมายใหม่นี้

 

Provisional Unlawful Presence Waiver

เมื่อวันที่ 3 มกราที่ผ่านมา อิมมิเกรชั่นประกาศผ่านระเบียบการยื่นเรื่อง “ขอผ่อนผัน” ใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้เนื่องจากติดกฎ “อันลอว์ฟูล เพรสเซ่นท์” พวกนี้ต้องกลับไปรับใบเขียวในประเทศของตน กฎใหม่นี้เรียกว่า “โพรวิชันแน่ล อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น เว๊บเว่อร์” (Provisional Unlawful Presence Waiver) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 4 มีนาคม 2013 ตามกฎใหม่นี้ ผู้ที่ไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้ หลังจากเรื่องผ่านแล้ว สามารถยื่นเรื่องเข้าอิมมิเกรชั่นขอผ่อนผันในอเมริกา และรอเรื่องจนได้รับคำตอบ ถ้าเรื่องผ่านหรือ “แอ็พพรูฟ” จึงนำใบ Approval เดินทางกลับไปประเทศของตน และสัมภาษณ์ที่สถานทูต เมื่อสัมภาษณ์เสร็จจึงเดินทางกลับเข้าอเมริกาได้ทันที วิธีนี้เขาอาจอยู่นอกประเทศไม่กี่วัน ตามกฎเกณท์เก่า เมื่อเรื่องผ่าน ผู้นั้นต้องเดินทางกลับไปประเทศของตน และยื่นเรื่องขอผ่อนผันนอกประเทศ และอาจต้องรอเรื่องเป็นปีโดยไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ถ้าเรื่อง“แอ็พพรูฟ” จึงจะได้เดินทางกลับได้ ถ้าไม่“แอ็พพรูฟ” ก็จะติดอยู่ในประเทศของตนกลับเข้าเมกาไม่ได้ 3-10 ปี ดิฉันได้พูดถึงกฎหมายระบบใหม่นี้ในหนังสือ กฎหมายอิมมิเกรชั่น” หน้า 38 บท ใบเขียว ย่อหน้า ขอผ่อนผันหรือ เว๊ฟเว่อร์ ที่ว่ารัฐบาลโอบาม่าได้วาง “ไกด์ไลน์” waiver ใหม่ออกมาทดลองใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2012 และระงับไป รอให้อิมมิเกรชั่นวางไก๊ดไลน์ออกมาให้แน่นอน

ระเบียบใหม่นี้มีผลใช้บังคับกับใคร

ระเบียบ “โพรวิชันแน่ล อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น เว๊บเว่อร์”  นี้ใช้กับกรุ๊บ “อิมมีเดียท เรเลทีฟ” เท่านั้น คือ คู่สมรสของซิติเซ่น พ่อ แม่ และลูกอายุต่ำกว่า 21 ปีของซิติเซ่นที่มีปัญหาไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้ เช่น ผู้ลักลอบเข้าอเมริกาตามชายแดนโดยไม่มีวีซ่า ผู้ผ่าวีซ่าโดยเอาพาสปอร์ตคนอื่นมาใช้ ผู้เข้าอเมริกาด้วยวีซ่าลูกเรือ C-1/D-1 เป็นต้นพวกนี้ถึงแม้จะแต่งงานกับซิติเซ่น หรือมีลูกเป็นซิติเซ่น หรือมีพ่อแม่เป็นซิติเซ่นที่ยื่นเรื่องทำใบเขียวให้ แต่ก็ไม่สามารถรับใบเขียวในอเมริกาได้ แต่ต้องกลับไปรับใบเขียวในเมืองไทย ซึ่งถ้าเดินทางออกไปแล้วก็เสี่ยงที่จะกลับเข้าอเมริกาไม่ได้อีก   ระเบียบใหม่นี้จะช่วยพวกเม็กซิกันได้มากเพราะพวกเขามักข้ามชายแดนโดยไม่มีวีซ่า โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ในหนังสือ กฎหมายอิมมิเกรชั่น เล่มใหม่ ย่อหน้า โรบินฮู้ดต้องรับใบเขียวในประเทศของตน, Unlawful Presence, มาตรา 245i, บท กฎหมายคนเข้าเมือง” หน้า 24 และ หัวข้อ วีซ่าขาดแล้วขอใบเขียวได้หรือไม่” บท ใบเขียว” หน้า 37 คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

สรุป  ตอบคำถามตามข้างต้น ว่า  ถ้าโรบินฮู้ดทำใบเขียวแต่งงานหลังวันที่ 4 มีนา ต้องกลับไปรับใบเขียวที่เมืองไทยจริงหรือไม่ ไม่จริงค่ะ ทุกอย่างเหมือนเดิม  คุณสามารถยื่นเรื่องขอใบเขียวแต่งงานและรับใบเขียวในอเมริกา 4เดือนเสร็จ กฎหมายใหม่นี้จะช่วยคนไทยที่เข้าอเมริกาด้วยวีซ่าลูกเรือ C-1/D-1 ซึ่งรับใบเขียวในอเมริกาไม่ได้ ต้องรอให้มีมาตรา245i ถึงรับได้ แต่คองเกรสไม่ยอมผ่านมาตรา 245i เสียที ฉะนั้นตอนนี้คุณสามารถทำวิธีนี้คือ ทำเรื่องขอใบเขียวแต่งงานในอเมริกา และยื่นเรื่องขอผ่อนผันภายใต้ “โพรวิชันแน่ล อันลอว์ฟูล เพรสเซ่น เว๊บเว่อร์” ในอเมริกาเมื่อเรื่องผ่าน จึงเดินทางกลับไปสัมภาษณ์ในเมืองไทย และกลับมาใหม่