Get Adobe Flash player

บัตรขาเข้าออนไลน์ และค่าธรรมเนียมใหม่ โดย รุจิรัตน์ โททาริ

Font Size:

คุณสามารถอ่านคอลัมน์นี้ได้จาก www.rujirat.com และติดต่อดิฉันทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%20หรือ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   และสั่งซื้อหนังสือได้โดยส่งเช็คถึง Ruji Totari ไปที่ PO BOX 552 Cypress, CA 90630 ราคาหนังสือตามโฆษณาข้างบนนี้ไม่มีค่าส่งต่างหาก แฟนที่เมืองไทยสั่งซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

การเปลี่ยนแปลงในอิมมิเกรชั่นล่าสุดมี 2 อย่างคือ  ที่มีผลกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่เข้าอเมริกา คือ บัตรขาเข้าปัจจุบันเป็นออนไลน์  และอีกอย่างคือ ทางรัฐบาลคิดค่าธรรมเนียมการออกใบเขียวให้ สำหรับผู้ยื่นเรื่องขอใบเขียวมาจากสถานทูต เรียกค่าธรรมเนียมว่า Domestic Processing Fee เป็นเงิน $165.00

บัตรขาเข้าหรือ I-94

เมื่อก่อนโดยปกตินักท่องเที่ยวหรือผู้ถือวีซ่าชั่วคราวทุกประเภทที่เดินทางเข้าอเมริกา  จะต้องกรอก “บัตรขาเข้า” หรือ “ฟอร์ม I-94” หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “วีซ่าเล็ก” ที่ทางแอร์โฮสเตสให้กระดาษคุณกรอกในเครื่องบิน และพอลงสนามบิน คุณยื่นให้เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นและเจ้าหน้าที่จะแสตมป์วันที่ที่คุณเดินทางเข้า วันที่คุณต้องเดินทางออก และประเภทวีซ่า บัตรขาเข้านี้เป็นหลักฐานสำคัญว่าคุณเข้าอเมริกาอย่างถูกต้องและผ่านอิมมิเกรชั่นตรวจโปรดอ่านความรู้เพิ่มเกี่ยวกับบัตรขาเข้า  ในหนังสือกฎหมายอิมมิเกรชั่น”หัวข้อ “วีซ่าเล็ก” บทที่ 3 “วีซ่าชั่วคราว” หน้า 27คุณสามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงกับดิฉัน ส่วนแฟนคลับที่เมืองไทยซื้อหนังสือได้ที่คุณนิ้งหน่อง เบอร์ 081-480-4308

บัตรขาเข้า ออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2013 ทางอิมมิเกรชั่นเลิกออกบัตรขาเข้า หรือ I-94 หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “วีซ่าเล็ก”ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวอื่นๆอีกต่อไป คุณต้องเข้าออนไลน์ กรอกฟอร์มเอง และพิมพ์ฟอร์มออกมาเอง คุณสามารถพิมพ์บัตรฟอร์มในระหว่างที่คุณอยู่ในประเทศเท่านั้น เมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศเมื่อไร ข้อมูลนี้จะถูกลบ และคุณไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้  คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ฟอร์มได้ ถ้าคุณเดินทางออกนอกประเทศตามกำหนดโดยไม่ได้อยู่เกิน เพราะทางอิมมิเกรชั่นจะมีข้อมูลของคุณตอนคุณเดินทางออก  แต่ถ้าคุณอยู่เกินและปล่อยให้วีซ่าขาด คุณต้องมีหลักฐานบัตรขาเข้านี้  เผื่อในอนาคต ถ้าคุณได้ทำเรื่องขอใบเขียว  ข้อแนะนำคือ ทันทีที่คุณเดินทางเข้าอเมริกา คุณควรเข้าออนไลน์กรอกข้อมูลและพิมพ์บัตรขาเข้าทันทีเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าอเมริกา

วิธีทำ

เข้าเว๊บไซท์อิมมิเกรชั่นที่   www.cbp.gov/I94. คุณจะเป็นตัวอย่างตามข้างล่างนี้ ข้อมูลที่ต้องกรอกคือ นามสกุล ชื่อ วันเดือนปีเกิด นัมเบอร์พาสปอร์ต ประเทศที่ออกพาสปอร์ตให้ วันที่เดินทางเข้าอเมริกา และประเภทวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยวคือ B-2) ประเภทวีซ่าคุณสามารถดูได้จากแสตมป์ที่เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นแสตมป์ลงในพาสปอร์ต  

Admission (I-94) Number Retrieval                        

Get I-94 Number

.

Family Name:

First (Given) Name:

Birth Date:

YYYY

Month

DD

 

 

Passport Number:

Country of Issuance:

Most Recent Date of Entry:

YYYY

Month

DD

 

Class of Admission:

 

 

ค่าธรรมเนียม Domestic Processing Fee

ค่าธรรมเนียมทำใบเขียวปัจจุบันถ้าทำในประเทศหรือ “ปรับสถานภาพ” ค่าธรรมเนียมทั้งหมด $1,490.00 จ่ายทีเดียว แต่ถ้าคุณขอใบเขียวมาจากเมืองไทย ค่าธรรมเนียมจ่ายทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ ค่ายื่นคำร้อง $420.00 ค่า Fee Bills $318.00 และหลังสัมภาษณ์เรื่องผ่านเรียบร้อยแล้ว มีค่าธรรมเนียม Domestic Processing Fee อีก $165.00 ซึ่งอันนี้คุณต้องจ่ายออนไลน์ คุณถึงจะได้ตัวบัตรเขียว  ถ้าคุณยังไม่ได้จ่ายและคุณเดินทางเข้าอเมริกามาก่อน  คุณจะไม่ได้รับใบ เขียวทางไปรษณีย์ จนกระทั่งคุณจ่ายเงินก่อน กฎใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2013