Get Adobe Flash player

การประชุมเฟดรอบ 17-18 มิ.ย. 2557: คาดเฟดปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ต่อเนื่อง หลังจากทิศทางการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯมีความชัดเจนขึ้น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3506)

Font Size:

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) น่าจะมีมติให้ปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ลงอีก 10 พันล้านดอลลาร์ฯ จาก 45 พันล้านดอลลาร์ฯ/เดือน เหลือ 35 พันล้านดอลลาร์ฯ/เดือน หลังเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจที่น่าจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยการหดตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1/2557 เป็นผลจากสภาพอากาศที่เลวร้าย รวมถึงปัจจัยทางเทคนิคจากการปรับตัวลดลงของสินค้าคงคลัง ในขณะที่มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะกลับเข้าสู่ระดับการขยายตัวตามศักยภาพมากขึ้น อันส่งผลให้เฟดน่าจะทยอยปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และสิ้นสุดการซื้อสินทรัพย์ในช่วงปลายปี 2557 นี้

 

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ยังคงต้องติดตามในระยะข้างหน้า เพื่อประเมินจังหวะในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดในอนาคต และอาจเป็นปัจจัยที่กระทบต่อความผันผวนของกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนโลก คงได้แก่ การเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจของเฟดในรอบการประชุมครั้งนี้ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการครั้งก่อน (เดือน มีนาคม 2557) มากน้อยเพียงใด รวมถึงมุมมองของการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน และการคาดการณ์ทิศทางเงินเฟ้อของเฟดในอนาคต  ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้อีกระยะหนึ่ง หลังสิ้นสุดการซื้อสินทรัพย์ลง โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างเร็วในครึ่งแรกของปี 2558 หากพัฒนาการของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้สามารถขยายตัวได้สูงกว่าระดับศักยภาพ หรือการเร่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงเกินระดับ 2.5% อย่างไรก็ตาม เฟดอาจจะตัดสินใจชะลอการการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไป ในกรณีที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯเกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ สำหรับผลกระทบต่อประเทศไทย การปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟดไม่น่าจะส่งผลต่อตลาดการเงินไทยมากนัก ในขณะที่ต้องจับตาพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด ที่คงจะเป็นปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนในระยะข้างหน้า