Get Adobe Flash player

สภาพคล่องก.ย.57 ผ่อนคลายขึ้น...ส่วนแนวโน้มคาดทรงตัวแม้เผชิญหลายปัจจัยท้าทาย (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3525)

Font Size:

 

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 เงินให้สินเชื่อสุทธิของ 14 ธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ที่ระดับ 9.634 ล้านล้านบาท ลดลง 2.43 พันล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า หรือเติบโตร้อยละ 4.6 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ชะลอลงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นมา ด้านเงินฝากรวมกับตราสารหนี้ที่ออกและเงินให้กู้ยืมอยู่ที่ระดับ 11.18 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.76 หมื่นล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า หรือเติบโตร้อยละ 4.86 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เงินฝากรวมกับตราสารหนี้ที่ออกและเงินให้กู้ยืมที่ปรับเพิ่มขึ้น สวนทางกับเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ผ่อนคลายมากขึ้นเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนสินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวมกับตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ซึ่งลดลงมาที่ระดับร้อยละ 89.57 จากระดับร้อยละ 90.22 ในเดือนก่อนหน้า

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้การบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์จะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2557 ท่ามกลางความต้องการสภาพคล่องของหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเบิกใช้สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ที่อาจเร่งขึ้น ความต้องการสภาพคล่องของภาคเอกชน ตลอดจนความต้องการสภาพคล่องของภาครัฐ ซึ่งเมื่อผนวกกับการเข้าสู่ฤดูกาลประหยัดภาษีของผู้ออม ที่มักมีการโยกย้ายเงินฝากส่วนหนึ่งไปลงทุนในช่องทางการออมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี คงทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเข้าสู่การแข่งขันระดมเงินฝากในระดับที่ทยอยเพิ่มความหนาแน่นขึ้น โดยคาดว่าจะเห็นปริมาณการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษที่คล้ายคลึงกับภาพที่ปรากฎขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน (สูงกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ต่อเดือนในช่วงตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 ขณะที่ ตัวเลขล่าสุดเดือนสิงหาคม 2557 อยู่ที่ระดับเพียง 24 ผลิตภัณฑ์) ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว คงหนุนให้สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในช่วงท้ายปี 2557 คงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรงตัวหรือไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับระดับ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 แม้อาจตึงตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 ก็ตาม