Get Adobe Flash player

นายกรัฐมนตรีรัสเซียเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 25 ปี ... โอกาสขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2613)

Font Size:

 

                  การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายดมิทรี เมดเวเดฟ (Mr. Dmitry Medvedev) นายกรัฐมนตรีรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2558 นับเป็นก้าวย่างที่สนับสนุนว่ารัสเซียเป็น 1 ในตลาดศักยภาพทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวสำหรับไทย น่าจะช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระยะต่อไป

                  ต้องยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้บั่นทอนกำลังซื้อของรัสเซียจนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาไทยชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 และส่งผลสู่ภาคการส่งออกของไทยไปรัสเซียหดตัวสูงถึงร้อยละ 51.3 (YoY) ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 แต่สินค้าไทยบางรายการก็ยังมีโอกาสทำตลาดในรัสเซียได้มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปรัสเซียนับว่ามีแนวโน้มสดใสกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งได้แรงสนับสนุน 2 ทาง จากความต้องการบริโภคของรัสเซียเพื่อชดเชยการนำเข้าสินค้าอาหารจากสหภาพยุโรป (EU) ผลจากมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียต่อ EU และแรงหนุนจากภาครัฐบาลระหว่างประเทศที่จะมาเป็นเครื่องช่วยเสริมการส่งออกอย่างมั่นคงมากขึ้น

                   นอกจากนี้ สินค้าอุตสาหกรรมของไทยบางรายการยังสามารถประคองการเติบโตได้ตามความต้องการของภาคธุรกิจในรัสเซีย อาทิเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น ส่วนประกอบอากาศยาน ไม้และผลิตภัณฑ์ ขณะที่สินค้าฟุ่มเฟือยของไทยมีความเสี่ยงหดตัวสูงตลอดปี 2558 ประกอบด้วยสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

                   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า แนวโน้มการส่งออกของไทยไปรัสเซียปี 2558 อาจจะยังหดตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและการอ่อนค่าของเงินรูเบิลกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภครัสเซีย อย่างไรก็ตาม จากความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันในครั้งนี้ก็น่าจะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าไทยหลายรายการให้มีโอกาสขยายตลาดได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการส่งออกในช่วงเวลาที่เหลือของปีและผลักดันให้การส่งออกของไทยไปรัสเซียกลับมาเติบโตได้ในปี 2559

                   ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจรัสเซียในปี 2558 จะหดตัวประมาณร้อยละ 4 ภายใต้เงื่อนไขราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่ 57-65 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล ขณะที่ผลของค่าเงิน ยังทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งย่อมส่งผลพวงมายังภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาไทยอาจจะยังลดลงต่อเนื่องในปี 2558