Get Adobe Flash player

จีดีพีไทยไตรมาส 3/58 ขยายตัว 2.9% YoY … ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปี 2558 อาจขยายตัวที่ 2.8% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3586)

Font Size:

 

                 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 (YoY) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขยับขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.8 (YoY) ในไตรมาส 2/2558 โดยแรงหนุนสำคัญยังมาจากการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และรายรับจากการส่งออกภาคบริการ อย่างไรก็ดี คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาวะการจ้างงาน ยังไม่กระจายตัวครอบคลุมไปในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผลผลิตภาคเกษตรและประมง และภาคการส่งออกสินค้า ที่ยังมีภาพที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง

                  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 4/2558 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะยังคงรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ) ไว้ได้ต่อเนื่อง โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศบางส่วน น่าจะเริ่มทยอยได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของจีดีพีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อาจชะลอลงมาที่ร้อยละ 2.4 (YoY) ในไตรมาส 4/2558 เนื่องจากฐานเปรียบเทียบที่สูง

                  สำหรับภาพรวมทั้งปี 2559 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวัง และประเมินกรอบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2559 ในเบื้องต้นไว้ที่ประมาณร้อยละ 2.5-3.5 (โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.0) เทียบกับที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมองว่า หากภาครัฐสามารถผลักดันแผนการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีผลเชิงรูปธรรมโดยเร็ว ก็อาจสามารถช่วยลดทอนผลกระทบจากหลายปัจจัยเสี่ยงและช่วยประคองทิศทางเศรษฐกิจไทยในภาพรวมไว้ได้ในระดับหนึ่ง