Get Adobe Flash player

จับตาบทบาท ‘หยวน’ หลังเข้าตะกร้า SDRs แม้ยังไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2680)

Font Size:

 

        มติของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 ที่จะรวมหยวนอยู่ในตะกร้าเงินสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDRs)[1] นับเป็นก้าวสำคัญของจีนในการเพิ่มบทบาทของตัวเองในเวทีโลก ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้าเงิน SDRs นั้นเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ และคงไม่ได้ทำให้มีการใช้หยวนในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใด

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ SWIFT ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แม้หยวนจะแสดงให้เห็นว่ามีบทบาทในการชำระเงินระหว่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของจีนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมูลค่าการค้าที่มากที่สุดในโลกแล้วนับว่าบทบาทของหยวนในเวทีโลกในปัจจุบันยังมีน้อยมาก ดังนั้นในระยะยาว หากทางการจีนต้องการให้หยวนมีบทบาทอย่างสมบูรณ์ในฐานะสกุลเงินหลักของโลก การเร่งปฏิรูปตลาดเงินตลาดทุนในประเทศในระดับที่ลึกขึ้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก แต่การไปถึงจุดนั้นยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทาย เนื่องจากทางการจีนจะต้องเตรียมความพร้อมในอีกหลายประเด็น อย่างไรก็ดี ตะกร้าเงิน SDRs ใหม่จะยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการจนกว่าจะถึงวันที่ 1 ต.ค. 2559 ซึ่งส่งผลให้ทุกฝ่ายต่างมีเวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อม

            สำหรับประเทศไทย การที่ IMF มีมติให้หยวนถูกรวมอยู่ในตะกร้าเงิน SDRs คงยังไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น ขณะที่ในระยะข้างหน้าปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อหยวนยังคงเป็นการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางจีน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงและมีผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก ส่วนในระยะกลาง/ยาว หากหยวนเป็นที่นิยมใช้ในตลาดโลกมากขึ้น ทางการไทยก็น่าจะต้องทยอยเพิ่มสัดส่วนหยวนในทุนสำรองระหว่างประเทศมากขึ้นตามลำดับ แม้ในปัจจุบันไทยเริ่มมีการใช้หยวนเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่แล้วบ้าง แต่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก

 

[1] สิทธิพิเศษถอนเงิน คือสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เสมือนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ IMF กำหนดขึ้นเมื่อปี 2512 และให้ประเทศสมาชิกสามารถถือครองสกุลเงินเหล่านี้เป็นเงินทุนสำรองได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจโลก โดยมูลค่าของ SDRs จะถูกคำนวณจากตะกร้าเงินที่กำหนด และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นได้เมื่อต้องการ ในปัจจุบันตะกร้าเงิน SDRs ประกอบด้วย 4 สกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร เยน และปอนด์ในสัดส่วนที่ต่างกัน ทั้งนี้ IMF จะทบทวนสัดส่วนดังกล่าวทุกๆ 5 ปี