Get Adobe Flash player

P2P Lending โฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจจะเห็นในปี 2560 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2831)

Font Size:
ในธุรกิจสินเชื่อปี 2560 นี้ สิ่งที่น่าจับตามองคงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน FinTech ภายใต้ชื่อของ Peer to Peer Lending(P2P Lending) ที่พร้อมจะเปลี่ยนโฉมธุรกิจสินเชื่อไปอย่างสิ้นเชิง จุดเด่นของ P2P Lending อยู่ที่ต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำกว่าช่องทางปกติ ขณะที่ในฝั่งผู้ให้กู้หรือนักลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าตลาด และเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีช่องทางการกู้ยืมอยู่บนอินเทอร์เน็ต
ถึงแม้ผลตอบแทนที่ดึงดูดใจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายจะเป็นจุดเด่นสำคัญของการให้สินเชื่อในรูปแบบ P2P Lending แต่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จุดเด่นดังกล่าวไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญเพียงลำพังสำหรับการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน เนื่องจากการจัดตั้งธุรกิจการเงินต้องการส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญอย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1. ความแข็งแกร่งของตัวกลางทางการเงินในการเผชิญกับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ 2. มีระบบประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ 3. ระบบจัดการกับหนี้เสียที่มีประสิทธิภาพ จึงจะเพียงพอให้ธุรกิจทางการเงินสามารถดำเนินไปได้
การพัฒนาคุณภาพขององค์ประกอบพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ P2P Lending Platform อย่างไรก็ตามศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าปัจจัยที่ P2P Lending Platform สามารถควบคุมมาตรฐานได้ เช่น การทดสอบความแข็งแกร่งของ Platform การจัดให้มีทุนประกันเพื่อรองรับความเสี่ยง หรือการติดตามทวงหนี้ ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ณ ขั้นตอนท้ายๆ ของกระบวนการปล่อยสินเชื่อ แต่ปัจจัยสำคัญที่เป็นหัวใจหลักในกระบวนการคัดเลือกผู้กู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้สินเชื่อ เช่น มาตรฐานข้อมูลพฤติกรรมของผู้กู้ ยังเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นใจของนักลงทุน และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านเสถียรภาพในภาพรวมได้