Get Adobe Flash player

สวัสดีครับทุกคน ในสัปดาห์นี้ผมได้รับคำถามจากคุณ KT ที่ส่งอีเมล์มาถามผมเกี่ยวกับเรื่อง 401K

Font Size:

เนื่องจากมีข้อกำหนดและกฏเกณฑ์มากมายที่เกี่ยวกับ 401K ซึ่งไม่สามารถจะแอพพลายได้ทุกคน ดังนั้นผมจะกล่าวถึงข้อกำหนดคร่าวๆ นะครับ ท่านที่ต้องการรายละเอียดมากกว่านี้สามารถติดต่อ IRS ได้ทั้งที่สำนักงานในท้องที่ หรือที่ http://www.irs.gov/Retirement-Plans/401(k)-Resource-Guide หรือจะคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องแผนการเกษียณอายุของคุณก็ได้ครับ

 

401(K) RETIREMENT PLANS:

ถาม: อะไรคือ 401K

ตอบ: 401K เป็นการวางแผนการสะสมเงินในระยะยาวจนกระทั่งเกษียณอายุ 401K เป็นรหัสท้ายของ Section 401 ซึ่งเกี่ยวกับแผนการเงินของ IRS ที่อนุมัติแผนการเงินนี้ แผนชนิดนี้จะถูกช่วยเหลือโดยนายจ้างหรือบริษัทเท่านั้น ซึ่งนายจ้างหรือบริษัทจะให้ลูกจ้างกำหนดสัดส่วนเงินจากรายได้ของลูกจ้างนั้น (จำนวนเงินจำกัดต่อปี*) ฝากเข้าบัญชีสำหรับเกษียณอายุ นอกจากแผนการเงินชนิดนี้แล้วนั้น แต่ยังมีการลงทุนชนิดอื่นๆ อีก เช่น mutual funds, หุ้น พันธบัตร money market instrument (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ประโยชน์ที่ได้จากการมีแผนการเกษียณแบบ 401K นี้คือเงินที่หักไปเข้าบัญชีนั้นสามารถนำไปหักภาษีได้ และการเจริญเติบโตในการลงทุนของบัญชีเป็น tax-deferred ซึ่งหมายถึงรายได้ที่ออมนี้ไม่ต้องเสียภาษีจนกระทั่งท่านถอนออกมาเมื่ออายุครบ 65 ปี หรือมากกว่านั้น

(*หมายเหตุ: จำนวนเงินจำกัดต่อปี คือ จำนวนเงินสูงสุดีที่ลูกจ้างจะสามารถยอมให้หักเข้าบัญชีแผนการเงินนี้จะแตกต่างกันในแต่ละปี สำหรับในปี 2015 นี้ จำนวนเงินสูงสุดที่ IRS อนุญาติ คือ $18,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว $500 (ปีที่แล้วจำนวนเงินจำกัดต่อปี คือ $17,500)

 

ถาม: เราสามารถถอนเงินจากบัญชี 401K ได้ไหม

ตอบ: คุณสามารถถอนเงินออกมาได้ แต่ผมไม่แนะนำให้ทำถ้านั่นไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้าย หรือคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินนั้นจริงๆ เหตุผลที่คุณไม่ควรถอนเงินจากบัญชี 401K คือ เพราะนั่นเป็นบัญชีสำหรับเกษียณอายุและจะมีค่าปรับหากคุณถอนเงินออกมาก่อน ตัวอย่างเช่น การถอนเงินก่อนอายุ 59 ปีครึ่ง จากบัญชี 401K จะต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับรายได้ทั่วไป รวมทั้งค่าปรับ 10% หรือมากกว่านั้น ซึ่งจะยกเว้นผู้พิการ หรือผู้ถูกให้ออกจากงานหลังจากอายุ 55 ปี หรือเสียชีวิต ฯลฯ ไม่เพียงแต่คุณจะสูญเงินออมก้อนใหญ่ ไปกับการ เสีย TAX คุณยังพลาดโอกาสการเจริญเติบโตในเงินออมในอนาคตอีกด้วย ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ คุณสามารถยืมเงินจากบัญชี 401K ของคุณแทนที่จะถอนเงินจำนวนนั้นออกมาก่อน คุณสามารถปรึกษานายจ้าง และ/หรือทบทวนดูเอกสาร 401K ของคุณว่าคุณจะสามารถยืมเงินนั้นได้หรือไม่ ซึ่งผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

 

Disclaimer: The information contained herein have been prepared for informational purposes only and are not to be considered legal advice unless otherwise specified. If you have a specific question regarding your personal case, please contact the Law Offices of Joseph Chitmongran for a full consultation.