Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
IMMIGRATION: USCIS Biometrics – สำหรับอะไรและอะไรที่สามารถคาดหวัง โดย โจอี้
IMMIGRATION: USCIS Biometrics - What Is It For and What To Expect By Joey
อิมมิเกรชั่น - วิธีการตรวจสอบเคสของคุณว่าอยู่ในช่วงใหนและเดินเรื่องไปถึงไหนแล้ว โดย โจอี้
IMMIGRATION – HOW TO CHECK THE STATUS OF YOUR IMMIGRATION CASE BY JOEY
การแจ้งเจตจำนงที่จะปฏิเสธ เมื่ออิมิเกชั่นมีเจตนาที่จะปฏิเสธ เคสของคุณ โดย โจอี้
Immigration's Notice Of Intent to Deny By Joey
กระบวนการการสาบานตนเป็นอเมริกันซิติเซ่น โดย โจอี้
U.S. CITIZENSHIP – THE PROCESS OF BECOMING A NATURALIZED CITIZEN OF THE UNITED STATES By Joey
U.S. CITIZENSHIP สัญชาติสหรัฐ-ประโยชน์ของการเป็น ซิติเซ่นผู้ถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา โดย โจอี้
U.S. CITIZENSHIP – THE BENEFITS OF BECOMING A NATURALIZED CITIZEN OF THE UNITED STATES BY JOEY
หลักฐานทางการเงินเมื่อต้องการเป็นสปอนเซอร์ให้คู่สมรสหรือญาติเพื่อแอพพลายใบเขียว (อัพเดทปี 2015) โดย โจอี้
THE AFFIDAVIT OF SUPPORT – FINANCIAL REQUIREMENTS FOR SPONSORING AN IMMIGRANT RELATIVE BY JOEY
สิทธิ์ในการเป็นซิติเซ่นตั้งแต่กำเนิดจากแม่ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา : The Anchor Baby โดย โจอี้
BIRTHRIGHT CITIZENSHIP OF ILLEGAL MOTHER’S IN THE US: THE ANCHOR BABY By Joey
ภาษีและความสำคัญของการใช้เอกสารภาษีเป็นหลักฐานการต่ออายุของกรีนการ์ด โดย โจอี้
TAXES & THE IMPORTANCE OF EVIDENCE FOR RENEWAL OF THE GREEN CARD By Joey
ประเด็นเจ้าของบ้านเช่า โดย โจอี้
LANDLORD-TENANT ISSUES BY JOEY
ความอันตรายของการจ้างคนที่ไม่ใช่ทนายความให้ช่วยทำเอกสารและเดินเรื่องทางกฎหมายให้ โดย โจอี้
THE PERILS OF HIRING A NON-ATTORNEY BY Joey