Get Adobe Flash player

โครงการ ‘ไม้เท้าขาว’ ร่วมทำสิ่งดี เพื่อมวลมนุษย์

Font Size:

ภาพจากคลิปวิดีโอ เด็กชายขโมยยาไปให้แม่ที่ป่วย แต่ถูกเจ้าของร้านจับได้ ขณะจะถูกลงโทษ มีเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงข้าม เข้ามาห้ามพร้อมจ่ายค่ายาให้

ผ่านไป 30 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวป่วย ต้องเข้ารับการผ่าตัด ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก จนลูกสาวต้องประกาศขายร้านเพื่อไปรักษาพ่อ แต่เมื่อการผ่าตัดผ่านไปด้วยดี ปรากฏว่า บิลออกมาเป็นศูนย์ พร้อมกับมีบันทึกเล็กๆจากหมอว่า ค่าผ่าตัด คุณได้จ่ายไปแล้วเมื่อ 30 ปีก่อน เป็นยา 1 ซอง พร้อมเกาเหลา 1 ถุง

คลิปวิดีโอนี้เป็นโฆษณา ที่สร้างมาจากเค้าโครงเรื่องจริง ทำให้คนดูรู้สึก “ตื้นตัน” กับสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นการเกื้อกูลระหว่างเพื่อนมนุษย์ ระหว่างคนที่มีโอกาสมากกว่า กับคนที่ด้อยโอกาสกว่า แม้จะไม่เคยรู้จักกัน

เรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและเป็นสุข กับการแบ่งปัน ทำให้โลกนี้สวยงาม น่าอยู่

สังคมไทยในแอลเอ เรามีกิจกรรมดีๆ ที่สะท้อนถึงความรัก ความห่วงใยอยู่เสมอ และทุกครั้งจะได้รับการตอบรับมากมายจากสังคม   

อย่างเช่น ที่คริสตจักรไทยเอ๊าริซแวนนายส์ ได้จัดทำโครงการจัดซื้อไม้เท้าขาวเพื่อคนพิการทางสายตา  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2016 ที่ผ่านมา

โดยในงาน มีการแสดงตนตรีไทย การแสดงวัฒนธรรมย้อนยุค ละคร ลิเก รำพื้นเมือง มีดนตรีและการรองเพลง มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีสำ หรับผู้มาร่วมงาน มีการบริจาคต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อให้ผู้มางานได้อุดหนุน

มีอาสาสมัครฝ่ายต่างๆ ทั้งการจัดสถานที่ ดูแลรถราที่มาจอด ฯลฯ รวมไปถึงให้การต้อนรับ

ไม้เท้าขาวคืออะไร และทำไมต้องเป็นไม้เท้าขาว

ก็ต้องย้อนไปดูประวัติความเป็นมา และได้คำตอบว่า ไม้เท้าสีขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก ที่ไหนเมื่อไรก็ตาม ถ้าพบใครถือไม้เท้าขาวเดินอยู่เราสามารถทราบได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนตาบอด

เพื่อให้คนตาบอดใช้ไม้เท้าคลำทาง เพื่อบอกให้ทราบถึงลักษณะของพื้นผิวที่กำลังเดินอยู่ ป้องกันไม่ให้กระทบกับสิ่งกีดขวางหลุมบ่อที่อยู่ข้างหน้า

ไม้เท้าขาว จึงเป็นทั้งสัญญลักษณ์ และมีประโยชน์และความสำคัญต่อคนตาบอดเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 1964 ประธานาธิบดี ลินดอน บี.จอห์นสัน แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันไม้เท้าขาวโลก

ไม้เท้าขาวจะมีประโยชน์สูงสุดต่อคนตาบอด ต่อเมื่อคนตาบอดจะต้องได้รับการฝึกฝนการใช้จากผู้สอน ที่ได้ศึกษาวิชาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว มาโดยตรง

และจะต้องนานพอที่จะแน่ใจได้ว่า เขาสามารถใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องมือในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เขาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

แต่ถ้าฝึกฝนไม่เพียงพอ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเขาด้วย

สำหรับคริสตจักรไทยเอ๊าริซแวนนายส์ ทำโครงการไม้เท้าขาวสู่ประเทศไทย เดิมตั้งเป้าไว้ 200 อัน แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ ได้มีผู้ที่มีเมตตาจิตบริจาคเงิน จนสามารถชื้อไม้เท้าได้ถึง 600 อันแล้ว

คุณสุนทร อุทารวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โครงการไม้เท้าขาวสู่เมืองไทย แจ้งว่า ไม้เท้าที่ซื้อเป็นไม้เท้าตุณภาพดี มุ่งประโยชน์ใช้สอยและความปลอดภัยเป็นหลัก ผลิตในสหรัฐ  

โดยส่งผ่านมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ

มูลนิธิธรรมิกชน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Christian Foundation for the Blind in Thailand

ก่อตั้งเมื่อปี 1978 โดยนายประหยัด ภูหนองโอง ซึ่งตาบอดสนิททั้งสองข้าง ได้ต่อสู้ดิ้นรนศึกษาหาความรู้จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยเหลือเด็กตาบอดในชนบทที่ขาดโอกาส  ให้มีความสามารถเรียนต่อเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง พึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขและสมศักดิ์ศรี  นายประหยัดจึงหวนกลับคืนสู่จังหวัดขอนแก่น ภูมิลำเนาเดิม เพื่อริเริ่มดำเนินการเปิดโอกาสให้เด็กตาบอด ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติ

เว็บไซต์ระบุว่า นายประหยัดได้เริ่มต้นด้วยการเช่าบ้าน ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดเป็น “สถานคริสเตียนสงเคราะห์การศึกษาคนตาบอด” ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่สอนหนังสือ และการอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์   รวมทั้งการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนทักษะการเดินทางก่อนที่จะเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ  ระยะแรกมีเด็กตาบอดเข้าเรียนในสถานสงเคราะห์ จำนวน 13 คน  

เมื่องานปรากฏประจักษ์เด่นชัด   จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธา (Mrs. Ross Lim ชาวสิงคโปร์) บริจาคเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อเป็นกองทุนเริ่มต้น

ปีการศึกษา 1979 การดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการเริ่มต้นขึ้น  โครงการเรียนร่วมได้เปิดขึ้นครั้งแรกโดยเด็กตาบอดจากสถานคริสเตียนสงเคราะห์การศึกษาคนตาบอด  จำนวน 3 คน สามารถผ่านการสอบเข้าเรียนร่วมกับเด็กนักเรียนปกติในโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐคือโรงเรียนสานามบิน 

เพื่อให้การจัดการศึกษาเด็กตาบอดสัมฤทธิ์ผล  จึงได้มีการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการสอนเด็กตาบอด ให้แก่คณะครูในโรงเรียนทีมีเด็กตาบอดเรียนร่วม

และ การฝึกอบรมผู้ปกครองของเด็กตาบอด ตลอดจนชุมชนในสังคมนั้นๆ  ให้มีความเข้าใจและช่วยเหลือเด็กตาบอดตามหลักการ “ชุมชนช่วยชุมชน”

ปี 1980 ความสำเร็จเริ่มเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ   ผู้มีจิตศรัทธาทั้งประชาชนชาวไทย และ ชาวต่างประเทศได้รับทราบถึงผลสำเร็จ  จึงได้บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อให้การสนับสนุนต่อความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละของอุดมการณ์นี้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายบุรินทร์ บุริสตระกูล คหบดีชาวจังหวัดขอนแก่นได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศึกษาเด็กตาบอดขอนแก่น และการฝึกอาชีพของคนตาบอด  จำนวน 8.5 ไร่ และสมาชิกของคริสตจักรซอย 10 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 3.5 ไร่ รวมเป็น 12 ไร่

ปี 1983  นายประหยัดและกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น   เมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน 1983 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้อนุญาตให้จดทะเบียนภายใต้ชื่อ “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย”

มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่บ้านเลขที่ 214 หมู่ 10 ถนนประชารักษ์  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 1983

ปี 1984 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทามพระกรุณา ให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย อยู่ในพระบรมพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 เดือนมิถุนายน 1984 นำมาซึ่งความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่มูลนิธิฯและคนตาบอดทั่วไป 

หลังจากนั้น   ภารกิจของมูลนิธิฯก็ได้ขยายกว้างขวางออกไปตามลำดับดังนี้

ปี 1985-1990 จัดตั้งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคนตาบอด

จัดตั้งสถานสงเคราะห์  บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  กทม. ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดชนบท กระทรวงการคลังอนุมัติให้เป็นองค์กรสถานสาธารณกุศล  อันดับที่ 174

ดำเนินการศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด  นครราชสีมา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมาอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 1990

สำหรับผู้ที่มีจิตเมตตา ที่ไม่สามารถไปร่วมงานมีความประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุน “โครงการไม้เท้าขาวสู่ประเทศไทย” ท่านสามารถบริจาคซื้อไม้เท้าขาวทำด้วยอะลูมิเนียมในราคาอันละ 25 เหรียญ โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย Thai Outreach Van Nuys Church

ส่งไปที่ Sunthorn (Joe) Utar    5145 Camellia Ave, Temple City, CA 91780

หรือที่ Pastor Theodore Winston  11425 Montecito Dr.  El  Monte , CA 91731

ท่านผู้มีจิตเมตตาที่บริจาคแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงืนสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สุนทร อุทารวุฒิพงศ์ (626) 287-5728