Get Adobe Flash player

“พ่อของแผ่นดิน” โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ

Font Size:

เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีมากมายกว่า 4 พันโครงการ ผู้เขียน เคยได้มีโอกาสเยี่ยมชม และได้เคยได้นำมาเล่าสู่กันฟังเมื่อหลายปีก่อน และในช่วงเวลาของความสูญเสียที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พวกเรามีจิตมุ่งมั่นที่จะเดินตามคำสอนของพ่อ และเริ่มศึกษาค้นคว้า “ศาสตร์พระราชา” ว่า “พ่อ” ได้ทำอะไรไว้บนแผ่นดิน เพื่อพสกนิกรของพระองค์

บทความนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง ซึ่งหลายท่านเคยทราบมาแล้ว ก็ขอถือเป็นการ ทบทวนความจำสำหรับทุกคน (หมายเหตุ เป็นเวลาและเหตุการณ์เมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา)

เมื่อวันที่ 3–12 มีนาคม 2552 ทีมไทยแลนด์นำโดย คุณจักร บุญ-หลง กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  คุณชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาลอสแอนเจลิส คุณมานิตย์ ไชยสุกุมาร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (ขณะนั้น) เชิญสื่อมวลชนในนครลอสแอนเจลิสเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กงสุลใหญ่ฯ ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และความเสียสละของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคนไทยเกิดมาใต้พระบรมโพธิสมภารจะต้องเชิดชูและเทิดทูนพระราชกรณียกิจ อยากให้คนไทยในต่างแดนได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ จึงจะต้องผ่านสื่อมวลชน ถือว่าเป็นโครงการฯ ที่ทีมไทยแลนด์ บริษัทการบินไทย สำนักงานการท่องเที่ยว และคณะสื่อมวลชนร่วมกันทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบ แต่จะดีมากกว่านี้ถ้าหากได้อ่านจากบทความในหนังสือพิมพ์ ชมสารคดีจากสถานีโทรทัศน์  ฟังรายการจากสถานีวิทยุ แล้วคนไทยเอาไปเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์...

...ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการฯ ก่อนหน้านี้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากว่าจะนำเสนอท่านผู้อ่านด้วยวิธีใด จนกระทั่งวันแรกที่คณะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) คุณเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กล่าวว่า ต้องการให้สื่อมวลชน นำไปเผยแพร่ด้วยการแปลภาษาไทยจากภาควิชาการให้เป็นภาษาไทยที่คนอ่านแล้วเข้าใจง่าย... ประโยคนี้เองที่ทำให้ผู้เขียนสบายใจนับตั้งแต่บัดนั้น...

...วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ที่สนามบินลอสแอนเจลิส คุณมานิตย์ ผู้จัดการใหญ่ ไปส่งและอำนวยความสะดวกจนถึงเวลาที่คณะพร้อมออกเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน ทีจี 795 โดยมี คุณวุฒิโรจน์ รัตนะสิงห์ กงสุล นำทีม…

บนเครื่อง ผู้เขียนนั่งติดกับชายหนุ่มชาวยิวชื่อ โจชัวร์ รัซโซ อายุ 25 ปี เกิดที่รัฐนิวยอร์ค เรียนจบจากมหาวิทยาลัยบราวน์ รัฐโรด ไอแลนด์ ขณะที่เรียนมีเพื่อนสนิทเป็นคนไทย ได้ชักชวนให้ไปทำงานหน้าที่แนะแนวให้กับนักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อยังสหรัฐอเมริกา เขาตกลงใจทันที จึงต้องเดินทางไปๆ มาๆ ตลอดเวลา 2 ปีเศษ เขาให้ความเห็นว่าไม่ชอบเครื่องที่บินไปลอนดอน ที่นั่งไม่สบายและไม่มีวิดีโอให้ดู แต่ชอบการบริการของพนักงานมาก เขาฝากถึงผู้บริหารว่า ขอให้จัดเที่ยวบินบินตรงไปนิวยอร์คอีก แต่คงเป็นไปได้ยาก เพราะบริษัทจะต้องมีเหตุผลสมควรถึงได้ยุติเที่ยวบินนั้น

ถึงสุวรรณภูมิเวลา 6.35 น. ของวันที่ 3 มีนาคม ต้องเสียเวลาจากที่ผู้โดยสารหยิบกระเป๋าของชาวคณะไป ทำให้ท่านกงสุลใหญ่ฯ คุณชูวิทย์ ศิริเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยว ลอสแอนเจลิส, คุณสมศักดิ์ ไทยภักดี ผู้ติดตามคณะ รอรับด้วยความกระวนกระวายใจ จากเวลาที่กำหนดไว้กระชั้นชิดมาก ถ้าเสียเวลาที่จุดใดจุดหนึ่ง ก็จะทำให้เกินเวลาในจุดต่อไป

ที่สำนักงาน กปร. คุณสุวัฒน์ เทพอารักษ์, คุณโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ คุณสุนทรี ศรีปรัชญากุล ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ คุณเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ บรรยายสรุปว่า กปร.ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ติดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประมวลพระราชดำริประสานสนับสนุน ดำเนินงาน ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน  (ปี 2552)  มี 4,404 โครงการฯ ทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนพ้นจากความยากจน มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ หลายโครงการมีส่วนในการกอบกู้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ ทั้งหมดเกิดจากพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ครองราชย์ ทรงตรากตรำ เสียสละ เหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหา เพื่อสร้างประโยชน์สุขกับพสกนิกรของพระองค์อย่างต่อเนื่อง มีทั้งพระราชทานโดยตรงและมาจากราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ถวายฎีกาเข้ามา

โดยคำนึงถึงประโยชน์จากน้ำเพื่ออุปโภค, บริโภค การเกษตรจะต้องพัฒนาต่อไปและต้องดูภูมิสังคมส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิประเทศ เป้าหมายสำคัญมากคือได้เสริมในส่วนที่รัฐบาลยังเข้าไปไม่ค่อยถึง ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ เทคโนโลยีต้องเรียบง่าย เป็นของพื้นบ้าน ประหยัดรวดเร็ว ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก คือปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ ประหยัดงบประมาณ และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟืน นอกจากจะได้ประโยชน์ตามประเภทแล้ว ยังสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินอีกด้วย

โครงการฯ ได้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มวางแผนจนแล้วเสร็จ โครงการฯ ที่ราษฎรมีส่วนร่วมน้อย หลังจากเสร็จแล้วจะต้องขาดหายไปในความต่อเนื่องและความยั่งยืนของโครงการ อาจไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและชาวบ้าน ที่สำคัญที่สุด โครงการต้องครอบคลุมทุกสาขาของความเป็นอยู่ ชีวิต สังคมของประเทศไทยและสังคมโลก พระองค์ทรงศึกษาชัดเจนว่า มนุษย์ต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่า ดิน น้ำ ลม ไฟ ถ้ายังสมบูรณ์อยู่ ประเทศชาติก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนัก การดำเนินการจะต้องสำเร็จด้วยดี สิ่งที่เห็นในปัจจุบัน การใช้น้ำ ป่า ดินในการพัฒนา ยังไม่ค่อยระมัดระวังเท่าที่ควร ปัญหาของโลกร้อนจึงเกิดขึ้น

แนวพระราชดำริของพระองค์ เริ่มจากฝนหลวงให้ความชุ่มชื้นสู่พื้นดิน ป่าไม้ก็เกิดขึ้น มีอ่างเก็บน้ำในหน้าแล้ง มีเขื่อนชะลอการไหลของน้ำ การกรองน้ำเสียลงสู่ทะเลด้วยวิธีธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติสู้กับธรรมชาติ มีตัวชี้วัดชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงและผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ซึ่งไม่ได้มีในส่วนของประเทศไทยเท่านั้น แม้แต่หน่วยงานต่างประเทศก็ยังนำแนวทางเศรษฐกิจไปดำเนินการ องค์การยูเนสโกถวายรางวัลให้พระองค์เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณเฉลิมเกียรติกล่าวสรุป ด้วยการฝากสื่อมวลชนที่จะได้เยี่ยมชมโครงการฯ ในวันต่อๆ ไป ขอให้ช่วยกันแพร่หลายเพื่อชาวไทยในสหรัฐฯ รับทราบด้วย...

จากนั้น กว่าจะเดินทางไปถึง ธนาคารกสิกรไทย พหลโยธิน เป็นเวลาบ่ายโมงเศษ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ห้องรับรองมิตรไมตรี ชั้นที่ 10 ด้วยฝีมือเชฟใหญ่จากภัตตาคารห้อยเทียนเหลาในอดีต ปรุงอาหารชุดพิเศษ รสชาติสุดยอด ซุปหูปลาฉลามแผ่นตุ๋นเยื่อไผ่น้ำแดง เป็ดปักกิ่งย่างไฟแดง ก้ามปูนึ่งซีอิ๊ว ปลาจาระเม็ดทอด ข้าวราดหน้าไก่ ต้มยำกุ้งเห็ดสด ตามด้วยผลไม้และขนมแปะก๊วย ลูกพลับในลูกมะพร้าวอ่อน   

ผู้เขียนนั่งร่วมโต๊ะกับ คุณประเสริฐเชาวน์ ธุวะนุติ ผู้จัดการสาขาลอสแอนเจลิส และ คุณเมธี ภัทรากรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลด้านสาขาต่างประเทศ เคยเป็นผู้จัดการสาขานิวยอร์ค 17 ปี จึงได้ถือโอกาสซักถามคุณเมธีถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน... 

...ธนาคารกสิกรไทยในระยะปีสองปีนี้มีแต่เพิ่มคนทำงานไม่มีลด ขั้นต่ำปริญญาตรี ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์ คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่คนละแบบ จะบอกว่าคนรีไทร์ไปแล้วมีประสบการณ์ ก็เป็นประสบการณ์จากสมัยก่อนที่ทำด้วยมือกันมาก ปัจจุบันระบบของเราใช้เทคโนโลยี งานบางงานถ้าใช้คนทำก็เพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุ ที่ไม่จำเป็นพึ่งตาหรือมือคนก็ใช้เครื่องมือเข้าไปช่วย แต่การตัดสินยังต้องใช้คนอยู่ 

ถ้าลูกๆ ของคนไทยในต่างแดนจะกลับมาทำงาน ขอให้สมัครเข้ามาบนเว็ปไซท์ได้เลย หลังจากสัมภาษณ์แล้ว มีขบวนการสอบข้อเขียนทั่วๆ ไป ทางเราไม่สอบเอง ให้ทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดการ

ช่วงนี้มีคนตกงานมาก ปัญหาส่วนใหญ่เป็นทางภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการส่งออก ออร์เดอร์น้อยลงก็ต้องลดการผลิต ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก คนเดี๋ยวนี้เลือกงาน ไม่ใช่ว่าไม่มีงานให้ทำ งานหนักค่าแรงต่ำก็ไม่ทำ อย่างงานแม่บ้านส่วนใหญ่คนทำเป็นพวกประเทศเพื่อนบ้าน

ผมมั่นใจว่าพื้นฐานบ้านเราเป็นประเทศเกษตร ถ้าคนยอมเข้าไปพัฒนาด้านเกษตรก็รอด ปัญหาใหญ่ของคนไทยก็คือ เคยอยู่ต่างจังหวัดแล้วมาใช้ชีวิตในเมืองหรือรอบๆ ตัวเมือง พออุตสาหกรรมโรงงานลดคนขึ้นมาก็ไม่ยอมกลับบ้าน อยากจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรเลย งานที่อยากได้ก็ไม่มี ที่ต่างจังหวัดทั้งเหนือทั้งอีสาน มีแต่คนแก่ ผู้หญิงกับเด็ก หนุ่มสาวเข้ากรุงหมด ทิ้งป่ารกร้างเอาไว้ ถ้ายอมกลับก็รอดเพราะโครงการของรัฐบาลรับซื้อพืชผล นิสัยคนไทยมีความรู้สึกเผื่อแผ่ คำว่าญาติพี่น้องช่วยกัน ไม่ทิ้งกัน แต่ปัญหาใหญ่เมื่อไม่กลับภายใต้ภาวะแบบนี้ก็ต้องดิ้นรน ดิ้นรนไปแล้วไม่คุ้ม เหมือนกับว่ากลับไปบ้านแล้วขายหน้า 

วิกฤติเศรษฐกิจจะนานแค่ไหนคงต้องดูอเมริกา ที่จะส่งผลไปทั่วโลกมากหรือน้อย ตราบใดที่เรายังไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองเรื่องส่งออกต้องมีผลกระทบแน่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในครึ่งปีหลังฟื้นและไปได้ดี ถ้าเริ่มต้นให้ถูกทาง แก้กฎหมายให้ถูกต้อง ผมเชียร์ให้ต่างชาติเช่าที่ได้ 50-70 ปี มีเนิร์สซิ่งโฮม เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล อยู่ที่อเมริกาหน้าของเราพยาบาลยังไม่มอง มาอยู่เมืองไทยได้รับการดูแลอย่างดี บางคนได้เงินรีไทร์ 2,200 เหรียญ อยู่อเมริกาไม่มีความหมาย แต่พอกลับมาอยู่เมืองไทยก็ได้ใช้ชีวิตที่สุขสบายจริงๆ ปัญหาใหญ่คือเรายังยึดติดกับอะไรหลายๆ อย่าง

จากเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่ว่าเกิดจากฝ่ายใดก็ย่อมสร้างภาพลบให้กับประเทศอยู่ดี โดยเฉพาะเป็นประเทศท่องเที่ยว ต่างชาติไม่รู้จักวัฒนธรรมของเรา การประท้วงเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย แต่ก็คงไม่ใช่สาเหตุเดียว จริงๆ แล้วเกิดจากเศรษฐกิจทั่วโลกล่ม นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจากทางยุโรปที่รับผลโดยตรง.