Get Adobe Flash player

ภิกษุผู้เจริญเมตตาจิต ย่อมเป็นที่พึ่งปวงชน โดย พระอาจารย์ ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ

Font Size:

               สิ่งของที่ชาวแว่นแคว้นถวายแด่พระสงฆ์เมื่อออกบิณฑบาตเขาย่อมประสงค์ในกุศลผลบุญทั้งชาตินี้และชาติหน้า เขาย่อมปรารถนาที่จะถวายสิ่งของและข้าวปลาอาหารแด่ภิกษุผู้ทรงศีล ผู้มีเมตตา ผู้เป็นที่พึ่งแห่งปวงชน ภิกษุย่อมไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นโดยเสียเปล่า เมื่อตระหนักแก่ใจตนว่าเป็น “โมฆะบุรุษ” หรือเป็นภิกษุผู้ทุศีล

               “............ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดา  ก็สิ่งทั้งปวงที่มีความดับเป็นธรรมดาคืออะไรเล่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุรูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส มีความดับไปเป็นธรรมดา แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็มีความดับไปเป็นธรรมดา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส มีความดับไปเป็นธรรมดา แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ก็มีความดับไปเป็นธรรมดา

               ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักษุทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ ทั้งในใจทั้งในธรรมารมณ์ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทั้งในทุกขเวทนา ทั้งในอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าสิ้นชาติแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีฯ..........”

               ข้าพเจ้าเดินทางไปบิณฑบาตที่ฮอลลีวูดอยู่เสมอเป็นประจำเกือบจะทุกสัปดาห์แม้จะต้องเดินทางไกลถึง 120 ไมล์ และ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก็ตาม แต่ก็มีความสุขที่ได้ไปเห็นญาติโยมตั้งแถวคอยพระที่หน้าห้างไทยแลนด์ พลาซา 

ในบางคราวก่อนการบิณฑบาตจะเริ่มขึ้นข้าพเจ้ามีโอกาสได้สนทนากับญาติโยมที่มักคุ้นกันมานานหลายสิบปี ได้ถามไถ่ถึงสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน คนรุ่นเก่าหลายคนหายหน้าไปจากฮอลลีวูด บางคนตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยโดยไม่คิดที่จะหันหลังกลับมาอีก บางคนไม่ได้กลับเมืองไทยแต่นอนป่วยอยู่ที่บ้านและทำท่าจะป่วยแบบถาวรก็ยังอุตส่าห์ฝากปัจจัยมาทำบุญกับพระ เพื่อช่วยสร้างศาลา อาศรม และ ห้องน้ำ พร้อมถ้อยคำต่างๆนานาที่พรรณนามาในจดหมายทำให้ข้าพเจ้าต้องบุกไปเยี่ยมถึงบ้านแม้คนป่วยจะสั่งห้ามเอาไว้อย่างเด็ดขาดก็ตาม แต่บางคนก็ล้มหายตายจากไปนานแล้ว ซึ่งถือเป็นการจากกันจวบนิรันดร ข้าพเจ้ายังใจหายกับการจากไปของท่านเหล่านั้นไม่คลาย เช่น โอภาส เครือโสภณ ศิริชัย กังวาฬพร สุนทร สุระรังสรรค์ อดุลย์ กรีน ไพบูลย์ ลีสุวัฒน์ ชัชวาล สิริยานนท์ สรรชัย โกรานนท์ ฯลฯ

เมื่อวันก่อน คุณโยมอุทัย และ คุณโยมวัชรี แก้วมงคลศรี เจ้าของร้านอาหาร “กานดา” ซึ่งมักมาตั้งแถวรอตักบาตรเป็นประจำ นิมนต์ข้าพเจ้าไปฉันเพลที่ร้าน รวมทั้งถวายปัจจัยในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงขอถือโอกาสโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ เพราะการที่ข้าพเจ้าเป็น “พระแก่” ที่เคยอยู่ฮอลลีวูดมาก่อน ก็เลยมีความผูกพันกับคนเก่าๆพอสมควร เช่น บางคราว คุณโยมธงชัย วินัยธรรม และ คุณโยมพิมลมาศ ผิวนวล  เจ้าของร้าน “ห้อยขา” ก็เคยนิมนต์ข้าพเจ้าไปฉันเพลที่ร้าน ส่วนร้านเรือนแพของ คุณโยมสมชาย จันทร์แสง ก็เคยได้รับนิมนต์ไปสนทนาธรรม และ รับสังฆทาน หลายครั้ง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของคุณโยมสมชาย จันทร์แสง เช่น พ่อตา แม่ยาย ภรรยา และ ลูกๆของเขามาคอยตักบาตรเป็นประจำทั้งสนับสนุนกิจกรรมของวัดอยู่เสมอ นี่ยังไม่รวมถึงพนักงานในร้านเรือนแพที่เดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านป่านาบุญอยู่บ่อยๆทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง

หากนึกชื่อใครได้อีกโอกาสหน้าจะนำมาเขียนถึง เพราะบางคราวรู้หน้าไม่รู้ชื่อ จำหน้าได้ แต่จำชื่อไม่ได้ จำได้แต่ชื่อซ้ำๆ เช่น จเร รุ่งสาโรจน์ วิรัช โรจนปัญญา เพ็ญพิมพ์ จิตรธร เฉลิมศรี ทรัพย์ทอง สุธรรม เลิศวิชชุหัตถ์ องอาจ เครือประเสริฐ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ วิจารณ์ จันทนเวส  สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์ ฯลฯ ชื่อดังกล่าวนี้จำได้จำดีไม่มีลืม

ข้าพเจ้ายังมีโอกาสพาคณะสงฆ์ไปบิณฑบาตที่ “อาคารผู้สูงอายุ” ถนน Laurel Canyon , Sun Valley ซึ่งนานๆจะไปสักครั้งตามที่ได้รับนิมนต์ มีญาติโยมมาตักบาตรกันจำนวนมากเป็นที่น่าชื่นใจ อาหารหวานคาวที่ญาติโยมนำมาตักบาตร จะทำให้พระสงฆ์มีพละกำลังเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต เพื่อรักษาศีล รักษาชีวิตไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปขอให้มีความสุขทุกถ้วนหน้ากัน

ขณะนี้หนังสือ “บทสวดมนต์มหัศจรรย์” และ “พระร้องไห้” ที่จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้งโดยความเกื้อหนุนของ คุณโยมกิ่งกาญจน์ ศิริกุล และ ลูกๆ จากหลุยส์เซียนา พิมพ์เสร็จแล้ว ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ คราวนี้พิมพ์ซ้ำอีก 1,000 เล่ม แจกจนกว่าจะหมด ส่วนเวปไซต์ของวัด watbaanpa.com ยังไม่พร้อมจะเผยแพร่ขอเวลาอีก 2-3 สัปดาห์ก็น่าจะเรียบร้อย และขอแจ้งให้ญาติโยมได้ทราบว่าวันพุธที่ 24 ก.ค.นี้ วัดบ้านป่านาบุญจัดงานบุญเข้าพรรษา – อาสาฬหบูชา – สมโภชรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริภัตโต ส่วนวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม สมโภชรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หากญาติโยมท่านใดมีโอกาสก็ขอเจริญพรเชื้อเชิญให้ไปร่วมงานดังกล่าวทั้งสองงานด้วย วัดบ้านป่านาบุญเป็นวัดเล็กๆ ห่างไกลชุมชน อยู่บนเนินเขากลางทะเลทราย เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

“......... ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสที่จรมา ปุถุชนผู้มิได้สดับ ย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง ฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่มีการอบอมจิต ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง และจิตนั้นแล พ้นวิเศษแล้วจากอุปกิเลสที่จรมา พระอริยสาวกผู้ใด้สดับแล้ว ย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริง ฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุซ่องเสพเมตตาจิต แม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามคำสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า ก็จะกล่าวไยถึงผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่าฯ

               ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญเมตตาจิต แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน ทำตามคำสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า ก็จะกล่าวไยถึงผู้ทำเมตตาจิตนั้นให้มากเล่า ฯ........”

               ธมฺมวฑฺฒโณ ภิกฺขุ

               Buddhist Meditation of Whitewater

               60850 Hilltop Rd. Whitewater

CA. 92282 Tel: 323-742-3915 , 760-329-5274

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

watbaanpa.com