Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
‘ซีแพฟ’ องค์กรช่วยผู้หญิงถูกทำร้าย โดย Super Pat
เจ้าของธุรกิจไทยในแคลิฟ รวมพลังร่วมต้านปัญหา รายงานโดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
กระบวนการยุติธรรมที่เจ็บปวด โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
สมโพธิ แสงเดือนฉาย ผู้นำจินตนาการที่มีชีวิต สู่แผ่นฟิล์มภาพยนตร์ โดย วัลลภา ดิเรกวัฒนะ รายงาน
นักชกไทยกับ‘ปาเกียว’ โดย สมเจตน์ พยัคฆฤทธิ์
สัมภาษณ์พิเศษ พรรณี ไล้บางยาง โดย...วัลลภา ดิเรกวัฒนะ
ศิลปะ เพื่อศิลปะ หรือศิลปะเพื่อชีวิต
รอบฟ้ายูเอสเอมีโอกาสสัมภาษณ์ ชีวิตประสบการณ์จริงของ “คนไทยคนเดียวที่เป็นทั้งตำรวจ และ สรรพากรในอเมริกา” คนผู้นั้นคือ....
รอบฟ้ายูเอสเอฉบับนี้ขอแนะนำชีวิตและประสบการณ์จริงของนักธุรกิจสตรีที่ประสบผลสำเร็จอีกคนหนึ่งในลอสแอนเจลิส โดย ปิยะพัชรี ศิลปี
รอบฟ้ายูเอสเอฉบับนี้ขอแนะนำ..นักธุรกิจเด่น แห่งรัฐเท็กซัส. “คุณเดชบดี ดิเรกวัฒนะ” ผู้ยึดคติ “ทำสิ่งใดต้องศึกษาให้รู้จริง”