Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
แบบอย่าง “พระกปิละ” ภิกษุผู้มัวเมาในลาภ โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
วิบากกรรมที่ตามทัน “นายจุนทะ” คนฆ่าหมู โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
จิตสำนึกของสัตว์แสนรู้ ช้างป่า “ปาลิไลยกะ” โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
หลักแห่งพุทธศาสนา นำพาชีวิตให้เป็นสุข โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
แม้คนไม่มีศาสนา อาจถือว่าเป็นคนดี โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
อย่ารักเหากว่าผม อย่ารักลมกว่าน้ำ โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
สงฆ์ไทยในประวัติศาสตร์ เกี่ยวพันการเมืองทุกยุค โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
ตราบาปแห่งกษัตริย์ ขุนวรวงศาธิราช โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
จัดอาหารให้ “คนตาย” ความเชื่อที่ไม่สูญเปล่า โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
วิญญาณที่ปรากฏ เหตุใดยังไม่ไปเกิด โดย พระชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ