Get Adobe Flash player

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “I” โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

“I”(Noun) ขอขึ้นต้นคอลัมน์ด้วยคำคม (Quip) ประโยคหนึ่งซึ่งมีผู้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “Success isn’t how far you got, but the distance you traveled from where you started.” - Steve Prefontaine.

 

 

                “I” เป็นอักษรตัวที่ 9 ในภาษาเขียนของอังกฤษและอเมริกัน อีกทั้งเป็นอักษรที่แปลกและมีฤทธิ์ที่สุด เพราะสามารถใช้ได้ลำพังตัวเองในความหมายว่า “ฉัน” หรือมึง, กู, ข้าพเจ้า ฯลฯ อะไรก็ได้ซึ่งเป็นการใช้ในลักษณะให้เป็นสรรพนาม (Pronoun) และพร้อมกันนั้นอาจใช้เป็นอักษรย่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเขียนและพูด อาทิเช่น INS (The Immigration &  Naturalization Service) หรือ IRS (The Internal RevenueService) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ ฯ ที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกทั้งเกลียดและกลัวอย่างที่ซู้ด

                งานสำคัญของอักษรฝรั่งตัวนี้ อยู่ที่การใช้ประกอบเป็นตัวสะกดหรือการผสมอักษรให้เป็นคำในรูปแบบของอักขรวิธี และในท่ามกลางของถ้อยคำต่าง ๆ ซึ่งมีอักษร “I” เข้าไปปะปนผสมอยู่ด้วยนั้น   ก็มีคำซึ่งเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษอเมริกันดังที่คอลัมน์นี้จะได้นำมาเสนอให้รู้จักและทำความเข้าใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้อันย่อมจะเป็นประโยชน์ในวันหน้าสำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจติดตามต่อไป

                ตัวอย่างการใช้คำ  “I”ในฐานะเป็นคำสรรพนามซึ่งหมายถึง ฉัน หรือกระผม หรือข้าพเจ้านั้น ประโยคตัวอย่างง่าย ๆ ต่อไปนี้คงจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจได้พอสมควรโดยไม่จำเป็นต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทย  อาทิเช่น

                When they asked me if I wanted the job, I said yes.

                He and I are old friends.

                I’m not going to fall, am I? 

                สัปดาห์หน้าและต่อ ๆ ไป คอลัมน์นี้จะได้แนะนำถ้อยคำที่เป็นสำนวนมาเสนอสำหรับท่านที่สนใจ และขอให้คอยติดตาม

                                ฝรั่งพูดกันยังงี้    ถ้าไทยเราพูดกันยังงั้น แล้วฝรั่งจะว่ายังไง?

                                ในภาษาไทยของเรานั้น  มีคำสำนวนที่ว่า “ผิดกาลเทศะ” ( ออกเสียงว่า กา-ละ-เท-สะ) ซึ่งแปลว่า ขาดความเหมาะสม หรือความพอดี ในด้านเวลาและสถานที่ ซึ่งทำให้เสียผลอันพึงมีพึงได้ไปอย่างน่าเสียดาย

                                ทางด้านภาษาอเมริกันนั้น  ท่านอาจแปลด้วยใช้คำในภาษาของเขามาปะติดปะต่อกันอย่างไรก็ย่อมได้  แต่ถ้าจะกล่าวกันอย่างง่าย ๆ และชาวมะกันจะสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแล้ว  ท่านน่าจะใช้สำนวนที่ว่า At the wrong place and at the wrong time.  โดยที่ท่านควรจดจำเอาไว้ใช้ ก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียว

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข