Get Adobe Flash player

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “K” 11 โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

Keep (11)

 

                                Keep your fingers crossed = คุณพอหวังได้ว่าจะโชคดีมีความสำเร็จ หรือเราอาจกล่าวขึ้นมากับอีกฝ่ายหนึ่งได้ว่า I’ll keep my fingers crossed for you. ซึ่งก็จะเป็นการบอกกล่าวและอวยพรให้กับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเราจะช่วยตั้งความหวังและขออวยพรให้เธอจงมีโชคและประสบความสำเร็จ

                                ในเรื่องนี้  บ่อยครั้งเราอาจได้เห็นชนชาติที่นับถือศาสนาคริสต์ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางไขว้กันเพื่อแสดงความหมายว่าเป็นเสมือนไม้กางเขนซึ่งเป็นไม้ไขว้รูปกากบาทอันเป็นเครื่องหมายของคริสต์ศาสนา (the Cross) ที่พวกเขานับถือว่ามีความขล้งและศักดิ์สิทธิ์ สามารถที่จะช่วยนำโชคลาภมาสู่ผู้ที่นับถือได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

                                และในทางปฏิบ้ติแล้ว เราจะได้เห็นการกระทำเช่นนี้ในแบบที่ให้ความสนุกสนานได้หลายวิธีอาทิเช่น คนหนึ่งอาจเอามือของเขาไขว้ไปข้างหลังแล้วหันไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นเป็นส่วนตัวเพื่อแสดงออกแทนคำพูดว่า ขอให้โชคดีมีสุขก็ยังได้(to hope that your plans will be successful.)

                                Put your nose to the grindstone = ขอให้ขย้นทำงานทำการเข้าไว้ (และจะดีเอง) สำนวนนี้อาจเป็นว่า The manager told me to keep my nose to the grindstone or be fired!เป็นงั้นไป

               

                                ฝรั่งพูดกันยังงี้  ถ้าไทยเราพูดกันยังงั้น แล้วฝรั่งจะว่ายังไง?

                               

                                ในเรื่องของสำนวนนั้น ทางภาษาไทยของเราก็มีสำนวนดี ๆ มากมาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ว่า ไม่ค่อยจะมีปรากฏมาให้เห็นในข้อเขียนหรือข่าวสารกันสักเท่าไหร่แล้วในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะสาเหตุมากมายหลายประการ อาทิเช่น คนรุ่นใหม่เอาแต่มุ่งหน้าที่จะพยายามให้ได้เป็นเอกทางด้านวิชาการเพื่อหวังปริญญาบัตรหรือใบแสดงวิทยฐานะว่ามีศักดิ์และสิทธิในระดับปริญญาสูงที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้ ดังนั้น ผลจึงเป็นว่า ทุกวันนี้ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือแม้แต่จำพวกรายเดือนนั้น จะหาบทกลอนดี ๆ มากล่อมอารมณ์ผู้อ่านให้สำราญเบิกบานใจบ้างนั้น แทบจะเป็นการงมเข็มในมหาสมุทร์กันเลยทีเดียว

                                ไม่ค่อยมีแล้ว ที่ว่า

ปากเป็นเอก     เลขเป็นโท     โบราณว่า

หนังสือตรี        มีปัญญา        ไม่เสียหาย

มีวิชา              ไม่มีปาก         ลำบากตาย

มีอุบาย            พูดไม่เป็น      เห็นป่วยการ

                                ขอย้อนกลับเข้าเรื่องตามหัวข้อที่ว่าฝรั่งพูดยังงี้ แล้วไทยจะพูดว่ายังไง? สัปดาห์นี้ขอเอ่ยถึงสำนวนของฝรั่งที่ว่า Blood is thicker than water = family relationships are stronger than any others.เข้าทำนองของไทยที่ว่า “อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้” คือญาติพี่น้องย่อมเหนียวแน่นมากกว่าคนอื่น ๆ เป็นธรรมดา

                               

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข