Get Adobe Flash player

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “K” (15) โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

 

Keep (15)

 

                                Keep someone or something in mind = ให้รำลึกถึงหรือจดจำใคร ๆ หรือเรื่องใดไว้ด้วยเสมอ ทั้งนี้ขอให้เข้าใจไว้ว่าถ้อยคำในภาษาอังกฤษที่ว่านี้เป็นสำนวนซึ่งอาจนำไปใช้สร้างให้เป็นประโยค  อาทิเช่นWhen you’re driving a car, you must keep the rules of the roads in mind at all times. คือเมื่อใดท่านขึ้นขับรถยนต์จะเดินทางไปไหนก็ตาม ท่านจะต้องรำลึกถึงกฏข้อบังคับเรื่องการใช้ถนนหนทางไว้ตลอดเวลาด้วยเสมอไป

                                Keep something quiet = ให้เก็บงำเรื่องราวไว้ก่อน หรืออย่าซุบซิบบอกใคร และสำนวนนี้นำไปสร้างประโยคที่เป็นประโยชน์ได้อาทิเช่น I’ve decided to resign but I’d rather you kept quiet about it.คือ ดิฉันได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานแล้วละ แต่อยากให้คุณช่วยเก็บงำเรื่องนี้เอาไว้ก่อน หรือจะใช้สำนวนไทยแท้ที่ว่า ช่วยเหยียบเรื่องนี้ไว้ก่อนน๊ะ

                                ใกล้เคียงกับสำนวนข้างต้นนี้ก็มีถ้อยคำที่ว่า Keep something still = อยู่นิ่ง ๆ คืออย่าขยับเขยื้อนเคลื่อนไปมา และทั้งนี้ลองนำประโยคตัวอย่างนี้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ต้วท่านเองก็ย่อมได้ กล่าวคือ  Please keep your foot still. It makes me nervous when you wiggle it. คือขอทีเถิดว๊ะ ขาของเอ็งน่ะ  นิ่ง ๆ ได้ไหม กูจะบ้าตายตอนที่เอ็งเขย่าขาอย่างน่ารำคาญอย่างนั้น

                                                                                               

                                ฝรั่งพูดกันยังงี้  ถ้าไทยเราพูดกันยังงั้น แล้วฝรั่งจะว่ายังไง?

                                ในภาษาไทยของเรานั้น มีสำนวนที่เต็มไปด้วยรสชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อแสดงออกซึ่งความรักความเอ็นดูให้ใครสักคนหนึ่ง  นั่นคือถ้อยคำที่ว่า “ยอดขมองอิ่ม” และโดยมากแล้ว มักจะเป็นฝ่ายชายที่ใช้ถ้อยคำนี้เรียกศรีภรรยาหรือลูกสาวคนโปรดของเขา แต่แน่ละ มักใช้เรียกกันเล่น ๆ เท่านั้นเอง

                                และเมื่อฝ่ายไทยเราว่าหยั่งนี้ แล้วฝรั่งจะว่ายังไง?  ซึ่งทั้งนี้ถ้าขืนแปลตรงตัวตามตัวอักษรก็คงไม่สามารถทำให้เพื่อนฝูงชาวฝรั่งมังค่าเข้าใจได้แม้แต่เพียงเล็กน้อย

                                คอลัมน์นี้ขอแนะนำให้ใช้ถ้อยคำฝรั่งเขาที่ว่า the apple of your eye ซึ่งก็เป็นสำนวนที่อาจพาเข้าป่าเข้ารกไปได้เพราะมีคำว่าแอปเปิลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับลูกกะตาคน และตรงนี้ก็อย่าแปลตรงตัวเช่นนั้น  ควรจะแปลว่า “แก้วตาดวงใจ” ย่อมจะเข้าประเด็นมากกว่า

                                สำนวนในสองภาษาเมื่อนำมาเทียบเคียงกันอย่างเช่นข้างต้นนี้  คือ “ยอดขมองอิ่ม” (The apple of your eye)อาจไม่สอดคล้องกันเต็มร้อย แต่โดยปริยายแล้ว ก็น่าที่จะยอมรับว่าใช้กันได้ เข้าทำนองการออกเสียงของคนต่างภาษาซึ่งย่อมจะมีเสียงแปร่งไปบ้างเล็กน้อยตามธรรมดานั่นเอง

                                ดังนั้นผมขอพูดว่า My wife, whose first name is Tip, is the apple of my eye.            

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข