Get Adobe Flash player

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “K” โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

Keep (16)

 

                              Keep someone out in the cold = ข้อความนี้ถ้าว่ากันแต่เพียงตรงตามตัวอักษรก็หมายความแต่เพียงว่าปล่อยใครให้ต้องทนความหนาวอยู่ตามลำพัง แต่เมื่อใช้เป็นถ้อยคำสำนวนตามวัตถุประสงค์ของคอลัมน์นี้ก็หมายความว่า ไม่ยอมบอกกล่าวผู้หนึ่งผู้ใดให้รู้เรื่องราวตามที่ควรจะรู้หรือที่เป็นไปตามความจริง  หรือจะว่ากันตามภาษาตลาดก็อาจใช้คำว่า “ปล่อยให้งมโข่งอยู่ได้ซิน่า”

                              อาจนำสำนวนนี้ไปประกอบการสร้างประโยคซึ่งมีความหมายทำนองนี้ได้ อาทิเช่น Please don’t keep me out in the cold.  Tell me what is going on.  คือ อย่าปล่อยให้อั๊วงมโข่งอยู่เลยโว้ย ช่วยบอกมาเลยว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตอนนี้

                             

                              ฝรั่งพูดกันยังงี้  ถ้าไทยเราพูดกันยังงั้น แล้วฝรั่งจะว่ายังไง?

                              ผู้ที่สนใจใคร่ที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอเมริกันให้แตกฉานขึ้นไปเรื่อย ๆ นั้นจำเป็นที่จะต้องใส่ใจให้กับสำนวนต่าง ๆ ซึ่งมีใช้อยู่มากมายทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนของฝรั่งเขา และคอลัมน์นี้ก็พยายามสรรหามาป้อนให้อยู่เป็นประจำติดต่อกันทุกสัปดาห์เรื่อยมาแล้วนั่นเอง

                              มื้อนี้ก็ใคร่ที่จะแนะนำสำนวนซึ่งใช้ถ้อยคำค่อนข้างยืดยาวที่ว่า Put something on the back burner ซี่งเมื่อแปลตรงตัวตามถ้อยคำที่ไล่เรียงก้นมาตามลำพังนั้นก็น่าที่จะหมายความว่า นำเอาอะไรนั้นไปตั้งบนเตาไฟอันที่อยู่ข้างหลังหรืออยู่ลึกเข้าไปแต่ความหมายของสำนวนนี้กลับเป็นว่าต้องการที่จะเลื่อนเวลาไปจ้ดการกับงานการหรือกิจการนั้น ๆ ในภายหลัง(to leave an idea or plan for a time, to be done or considered later)  และความหมายของสำนวนนี้ก็อาจใช้ถ้อยคำธรรมดาสามัญมาใช้แทนได้เช่นpostpone, put off till later time, etc.

                              ดังนั้น  เมื่อผู้คนเขาใช้ถ้อยคำนี้ให้เป็นสำนวนในภาษาของเขาแล้ว  ความหมายก็กลายเป็นว่า ต้องการที่จะเลื่อนเวลาที่จะจ้ดการกิจการหรือธุรกิจใด ๆ นั้นออกไปก่อน คือยังไม่ต้องการที่จะรีบเอามาทำเสียให้เสร็จไปในตอนนี้  (Put work, etc. aside to be dealt with later)

                              เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ในทางตรงข้าม ฝรั่งเขาก็ใช้ถ้อยคำซึ่งก็เป็นสำนวนอีกเช่นกันว่า on the front burnerเมื่อต้องการที่จะพูดถึงกิจการ งาน หรือปัญหาใด ๆ นั้นว่า จะรีบนำมาจ้ดทำหรือจัดการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปโดยไม่ผลัดวันประกันพรุ่งหรือรีรอถ่วงเวลาอีกต่อไป(Plan, work, etc. to be given a lot of attention because it is considered important.)

                              ตัวอย่างการใช้สำนวนนี้ไปสร้างให้เป็นประโยค ก็มีเช่น Anything that keeps education on the front burner is good. คือจะทำอะไรก็ตามที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเสียเลยนั้นย่อมเป็นการกระทำที่ดีแน่นอน

              

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข