Get Adobe Flash player

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “K” โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

KICK

 

                                คอลัมน์นี้ได้แนะนำสำนวนอังกฤษอเมริกันเรื่อยมาเป็นแรมปี โดยยึดถือหลักการสำคัญประการหนึ่ง  นั่นคือไล่เรียงกันตามอันดับของตัวอักษร จาก A แล้วก็ตามต่อด้วยB,  C,  D,   etc.แล้วในตอนนี้ก็ได้มาถึงคำว่า Kick  ในอันดับอักษร   Kหลังจากที่เพิ่งผ่านคำว่า  Keep ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

                                พวกเราคนไทยคุ้นเคยอยู่กับคำว่า  Kick ซึ่งหมายถึงการกระทำอันเข้าลักษณะที่เรียกว่าประทุษร้ายด้วยการใช้เท้าเตะ, ถีบ, หรือเตะฟุตบอลล์ ซึ่งเป็นกิฬาที่ท้าทายและสนุกอย่างเหลือหลาย  ไม่ต้องพูดไปถึงการที่ได้ออกกำลังกายเป็นอย่างมากพร้อมกันไปด้วย หากแต่การกระทำในลักษณะที่ใช้เท้าเช่นว่านี้ มักจะเป็นการกระทำของมนุษย์เพศชายเสียเป็นส่วนมากเท่านั้นเองแต่ก็อาจไม่แน่สำหรับผู้คนในยุคต่อไปซึ่งผู้คนทั้งสองเพศย่อมมีสิทธิทัดเทียมกันอย่างว่า

                                อีตานี้ ถ้าเมื่อใดมีการนำคำอื่น ๆ มาผสมกับคำว่า Kick  นี้เข้าไปแล้ว  มักจะทำให้เกิดเป็นถ้อยคำซึ่งมีความหมายใหม่ที่เขาเรียกกันว่าสำนวนที่นิยมใช้กันในภาษาพูด เพราะมีความกระทัดรัดได้ใจความมากกว่าคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า Formal หรือเป็นพิธีการ  หรือเป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นคำยาก ๆ ต้องเรียนรู้กันหนักหน่อยถ้าผู้ใดประสงค์ที่จะเอาดีในทางนั้น

                                เอาเป็นว่า มื้อนี้ให้เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับถ้อยคำสำนวนซึ่งใช้คำว่า Kick อย่างว่านี้ต่อไป

                                Kick a habit/the habit  =เลิกประพฤติอะไรที่ติดเป็นนิสัยอยู่แล้วนั้น  เช่นกล่าวว่า  I used to drink too much coffee every morning, but I kicked the habit.คือดิฉันเคยดื่มกาแฟมากมายทุกเช้าเลยทีเดียวแต่ก็เลิกได้แล้ว

                                ฝรั่งพูดกันยังงี้  ถ้าไทยเราพูดกันยังงั้น แล้วฝรั่งจะว่ายังไง?

                                ชาวอเมริกันส่วนใหญ่มักจะชอบใช้ถ้อยคำที่ว่า I don’t buy it or I don’t buy that ซึ่งเขามิได้หมายถึงการที่จะไม่ยอมซื้อหาสิ่งของอะไรต่ออะไรเลยสักนิดเดียว  หากแต่เขาหมายความว่า เขาไม่เชื่อถือเรื่องน้นเรื่องนี้ต่างหาก แทนที่จะพูดว่า I don’t believe that.  ดังนั้นเราคนไทยก็มีทางเลือกว่าจะใช้ถ้อยคำซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วทั่วโลก หรืออยากจะหันมาใช้สำนวนอเมริกันที่ว่า I don’t buy that ก็น่าทำได้เพื่อความสนุกสนานสุดแต่โอกาสหรือสถานที่ซึ่งเราย่อมมีสิทธิเลือกได้ตามใจชอบ ไม่มีใครสามารถมาบังคับควบคุมเราได้แน่นอน

                                ประโยคตัวอย่างสำหรับการใช้สำนวนนี้ ก็มีเช่น  If we tell the police it was an accident, do you think they’ll buy it?คือ ถ้าเราบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าที่เกิดขี้นนั้นเป็นอุบัติเหตุแล้ว ลื้อคิดว่าเขาจะเชื่อคำพูดของเราไหม?      

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข