Get Adobe Flash player

INTERMISSION (3) โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

 

ขณะที่ธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของทุก ๆ ปี แต่ก็เป็นเดือนซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นไอ(?)ของความหวังและความรื่นเริงที่จะได้เถลิงศกใหม่ พ.ศ. 2558 อีกทั้งยังเป็นเทศกาลสำหรับส่งคำอวยพรและข่าวสารไปให้แก่บรรดาญาติมิตรทั้งที่อยู่ใกล้และไกลทั้งหลาย ไม่ต้องพูดถึงความสุขซึ่งจะประดังเข้ามาตอนที่ได้รับบัตร์อวยพรจากญาติมิตรนั้นเองในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ ฯลฯ นั้นอีกด้วย

สัปดาห์แรกของธันวา ฯ ได้ผ่านไปแล้วอย่างน่าชื่นชมในความรู้สึกจงรักษ์ภักดีของปวงชนชาวไทยซึ่งมีถวายในหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา และตามติดด้วยคืนวันเพ็ญ แล้วต่อจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน ก็จะได้รื่นเริงฉลองวันคริสต์มาสและเถลิงศกใหม่ ฯลฯ

บรรยากาศรอบตัวรวมไปถึงรอบบ้านรอบเมืองคงจะอบอวลด้วยความสุข, ความหวัง และความรัก  ดังนั้นคอลัมน์นี้จึงขอเสนอข้อเขียนของนักปราชญ์ราชบัณฑิตชาติต่าง ๆ ที่น่าจดและจำเอาไว้เตือนใจและใช้ประโยชน์ได้บ้าง ไม่มากก็น้อยในภายภาคหน้า ดังต่อไปนี้ คือ

Happiness is the interval between periods of unhappiness.

….Don Marquis

The secret of happiness is this: let your interests be as wide as possible, and let your reactions to the things and persons that interest you be as far as possible friendly rather than hostile.   …..Bertrand Russell

The formula for complete happiness is to be very busy with the unimportant.                                                    ……A. Edward Newton.

The only really happy folk are married women and single men.

                                                                   …..H.  L. Mencken

Most of us believe in trying to make other people happy only if they can be happy in ways which we approve.     ….Robert  S. Lynd

The pursuit of happiness is a most ridiculous phrase:  if you pursue happiness  you’ll never find it.                      ….C. P. Snow

Happiness is a stock that doubles in a year.  … Ira U. Cobleigh.

There is no medicine like hope,  no incentive so great, and no tonic so powerful as expectation of something tomorrow.  …O. S. Marden.

It is not necessary to hope in order to undertake, nor to succeed in order to persevere.                                            …..Charles  the Bold.

Hope is merely disappointment deferred.  …..W. Burton Baldry. 

The hopeful man sees success where others see failure, sunshine where others see shadows and storm.             ……O. S. Marden

Hope is the pillar that holds up the world.  …..Pliny the  Elder

ข้อคิดควรคำนึงข้างต้นนี้  บางส่วนก็มีลักษณะเป็นคำกล่าวที่ถากถาง, เหน็บแนม หรือกระทบกระแทก ฯลฯ ซึ่งในภาษาอังกฤษอเมริกันหมายถึงคำว่า sarcastic  และพูดไปทำไมมี เรื่องต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบความรู้สีกที่เรียกว่า “โสตทั้งห้า” ของคนเรานั้นย่อมเข้าลักษณะ “สองคนยลตามช่อง  คนหนึ่งเห็นโคลนตม แต่อีกคนหนึ่งกลับเห็นเพชรแพรวพราว” อย่างที่รู้ ๆ กันอยู่นั่นเอง 

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข