Get Adobe Flash player

ปีใหม่ ค.ศ. 2015 โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

 

เป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่ “เสรีชัย” ได้เจียดเนื้อที่ให้แก่คอลัมน์  “สนุกกับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน” ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ และผู้เขียนเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสแนะนำความรู้ในด้านนี้เท่าที่พึงกระทำได้ด้วยความเชื่อมั่นว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่สนใจได้พอสมควรเลยทีเดียว

“เสรีชัย” เองก็เป็นหนังสือพิมพ์ไทยชั้นนำซึ่งออกวางตลาดในสหรัฐ ฯ และทำหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ที่ดีได้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น กล่าวคือ เพื่อข่าวสาร, เพื่อความรู้, และเพื่อความบันเทิงของท่านผู้อ่านซึ่งเป็นคนไทย สุดแต่ท่านใดจะชอบใช้เวลากับคอลัมน์ไหน และมองผ่านคอลัมน์ใดไปเสียโดยถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกความสนใจในระยะหนึ่งของชีวิตแต่ละคนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันได้ง่าย ๆ อยู่แล้วนั่นแหละ

สำหรับท่านผู้อ่านที่ได้สนใจติดตามคอลัมน์ “สนุกกับภาษาอังกฤษ” นี้เรื่อยมานั้น  ผู้เขียนก็มีเจตนาที่จะทำหน้าที่ซึ่งได้รับอาสามาเป็นเวลาแรมปีนี้ต่อไปอย่างดีที่สุดและในโอกาสนี้ ประเด็นแรกที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาชี้ออกไปให้ชัดคือคำพาดหัวรองที่ว่า “ระดับอุดมศึกษา” โดยที่ย่อมเป็นขัอความซึ่งเข้าใจกันอยู่แล้วว่า เป็นการศึกษาระดับสูง ขั้นทำปริญญา หลังจากที่ได้ผ่านการศึกษาในขั้นประถม และมัธยม เป็นที่เรียบร้อยมาแล้ว

ระดับอุดมศึกษา นั้น ถือว่าเป็นการเรียนในลักษณะที่ผู้เรียนควรต้องขนขวายช่วยตัวเองเป็นหลักใหญ่ใจความ  และในเชิงการเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษาที่สอง ซึ่งหมายถึงมิใช่ภาษาของพ่อแม่ หรือที่มักจะเรียกกันว่า  Native language   หรือ Native tongue นั้น และในประเด็นนี้ การศึกษาในลักษณะช่วยตัวเอง ซึ่งนอกจากจะให้ผลดีเป็นอย่างมากแล้ว  ยังเป็นช่องทางที่สามารถทำใด้ทุ่นค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษาได้เป็นอย่างมากอีกด้วยซ้ำไป

การเรียนเรื่องภาษาต่างประเทศนั้น หลักใหญ่ย่อมต้องเป็นว่า ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้อง อ่าน, เขียน, ท่องจำ, จดจำ, และฝึกพูด ฝึกใช้ศัพท์แสงที่ได้เรียนรู้มาแล้วนั้นให้เกิดความคล่องแคล้ว  และสำหรับท่านผู้อ่านซึ่งขณะนี้ก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อกับผู้คนทั้งหลายเป็นเรื่องประจำวันอยู่แล้ว ก็ย่อมได้เปรียบกว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังมิได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตต่างแดนเช่นเรา ๆ อย่างเช่นทุกวันนี้แน่นอน

ลองถามตัวเองว่า เท่าที่ยังไม่แตกฉานในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของโลกอยู่ทุกวันนี้นั้น  จะเป็นเพราะท่านเอง –

  • ไม่พยายามหาโอกาสที่จะได้เจรจาต๊ะอ้วยกับผู้คนด้วยการใช้ภาษาอังกฤษหรือเปล่า
  • พยายามดูทีวีภาคภาษาอังกฤษเป็นประจำวันหรือเปล่าพยายามอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่า
  • ไปห้องสมุดหรือLibrary ของฝรั่งเพื่อขอยืมหนังสือที่ดี ๆ มาอ่านโดยไม่ต้องลงทุนซื้อมาอ่านเองบ้างหรือเปล่า    ฯลฯ

 

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข