Get Adobe Flash player

สำนวนอเมริกันในหมวดอักษร “L” โดย อ.วิภัช ธราภาค

Font Size:

“LEAD” (1)

                                เมื่อเดินหน้าไปกับการเรียนรู้สำนวนในภาษาอังกฤษอเมริกันหมวดอักษร L” เรื่อย ๆ ก็มาถึงการใช้คำกริยา Lead” เป็นหลักพร้อมมีถ้อยคำอื่น ๆ เข้ามาผสมจึงเกิดความหมายใหม่ที่เราเรียกกันว่าเป็นคำสำนวน (Idioms) และบัดนี้เราก็มาถึงสำนวนที่ว่า –

                                Lead someone by the nose = จูงจมูกใครสักคนหนึ่งได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถสั่งใครคนนั้นให้ทำอะไรก็ได้ ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็มาพร้องกับสำนวนไทยของเราที่ว่าคนฉลาดย่อมสามารถชักนำคนโง่โดยที่น้ำหนักความหมายตกอยู่ที่ผู้ถูกชักจูงว่า เป็นคนโง่ เซ่อ นั่นเอง(to make somebody do everything you want, to control somebody completely.)

                                John had to lead Tom by the nose to get him to the opera.คือกว่าจะพาเจ้าทอมไปดูการแสดงโอเปร่านั้นได้ ฝ่ายตาจอห์นแทบจะต้องจูงจมูกทอมไปเลยถึงจะได้  หรือ I’ll go, but you’ll have to lead me by the nose. ซึ่งหมายความว่า อั๊วจะยอมไป ถ้าเอ็งจะบังคับใจข้าถึงขนาดนั้นเลยทีเดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าต้องบังคับขู่เค็ญกันจริง ๆ เลยถึงจะยอมตามนั้นได้

                                Lead somebody nowhere  =ไม่ได้เรื่องได้ราวแต่อย่างใดเลยแม้แต่น้อย  (to have no successful result for somebody)  เช่นกล่าวว่า This discussion is leading us nowhere.  คือ การปรึกษาหารือกันในโอกาสนี้ลงท้ายก็ไม่ได้เรื่องราวให้พวกเราแต่อย่างใดขึ้นมาเลยจริง ๆ

                               

ฝรั่งพูดกันยังงี้  ถ้าไทยเราพูดกันยังงั้น แล้วฝรั่งจะว่ายังไง?

                                มื้อนี้ ให้เรามาขึ้นต้นด้วยถ้อยคำพังเพยภาษาไทยที่ว่า “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ดีหรือให้เฆี่ยน” ซึ่งออกจะเป็นเรื่องที่เคยนิยมกันในสมัยโบราณโดยใช้ไม้เรียว หรือหวาย อีกทั้งบางครั้งก็อาจเลยไปถึงการใช้แส้ตีเด็กซึ่งเป็นลูกหลานหรือเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความปกครอง ฯลฯ  แต่มาถึงสมัยนี้ ถ้าใครยังขืนกระหน่ำตีลูกหลานถึงขนาดที่ชาวบ้านเรือนเคียงทนดูไม่ได้ ก็อาจเป็นการแส่หาเรื่องมาสู่ตัวเอง เพราะชาวบ้านเค้าอาจเรียกตำรวจให้เข้ามาวุ่นวาย จนกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยก็ได้

                                ตอนนี้ ถ้าจะถามว่าทางด้านฝรั่งมะกันเขาจะมีถ้อยคำอะไรซึ่งสามารถนำมาจัดเข้าลักษณะเดียวกับความหมายอย่างว่าข้างต้นนี้บ้างไหม? คำตอบที่น่าจะใช้ได้ก็คือ  ฝรั่งเขาก็มีถ้อยคำเข้าลักษณะเป็นคำพังเพย (Adageหรือ saying)ที่ว่าSpare the rod and spoil the child.ซึ่งหมายความว่า “ถ้าไม่ใช้ไม้เรียวแล้วก็จะทำให้เด็กเสียผู้เสียคนไปได้”

                                ทางด้านภาษาอังกฤษอเมริกันเขาก็ให้คำอธิบายขยายความไว้ว่า If you do not punish a child when he does wrong you will spoil his character. ซึ่งจัดได้ว่ามาตรงกับความหมายของคำพังเพยไทยเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

                               

ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข