Get Adobe Flash player

การขอกฐินพระราชทาน มีขั้นตอนอย่างไร? โดย Super Pat

Font Size:

 

   
     

อิ่มบุญจริงๆเจ้าค่ะ คุณๆแฟนคลับที่รักยิ่ง ขอนำบุญมาฝากนะเจ้าคะ จากการทอดกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดิฉันและคุณเชนวริทธิ์ นำไปทอดถวายวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา...

มีพุทธศาสนิกชนทั่วทุกทิศ หลั่งไหลมาร่วมบุญกันมากมายกว่า 300 คน มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาร่วมงานทอดกฐินถึง 13 องค์ จากหลายวัด มีมติเป็นเอกฉันท์อุปโลกษ์ให้ท่านพระครูวินัยธรฯ ท่านเจ้าอาวาส เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ได้รับยอดบริจาค $56,045 เทียบเท่าเงินไทยมากถึง 1,737,395 บาททีเดียว โมทนา..สาธุ..

ดิฉันได้มีโอกาสเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีที่วัดโพธิวารีรังสฤษดิ์ เมื่อปี 2012 นำความปลื้มปิติ อิ่มบุญมาครั้งหนึ่งที่ไม่อาจลืมได้ มาครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีวาสนาได้เป็นประธานทอดกฐินพระราชทานครั้งแรกของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ และเป็นครั้งแรกของดิฉัน ทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เพราะทุกคนทุ่มเททั้งจิตใจและร่างกายเพื่อเตรียมงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก

เราได้จัดงานฉลองสมโภชน์ผ้าพระกฐินในเย็นวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014 ที่วัดพระธาตุ ซักซ้อมเพื่อเตรียมงานวันทอดกฐินพระราชทานวันจริง เพื่อให้งานออกมายิ่งใหญ่ประทับใจพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญ

เพื่อเป็นวิทยาทานดิฉันขอนำบทความเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานมาเป็นอาหารสมองของผู้ที่ยังไม่รู้ และนำไปบอกกล่าวกันผิดๆ กฐินพระราชทาน คือ...

พระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง  แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร  หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ

รัฐบาลโดยกรมการศาสนาจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐินซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับ ผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐินจาก กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา  เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทานจะต้องจัดทำบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส่งไปยัง กรมการศาสนา  เพื่อจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ส่งไปยัง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระราชกุศลในการที่หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย  ณ  อารามนั้น

ขั้นตอนการดำเนินการขอกฐินพระราชทาน สำหรับวัด ในต่างประเทศ

มีดังนี้

- เจ้าภาพ (ฆราวาส) ทำหนังสือขอกฐินมายัง สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่

โดยหนังสือจะต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่

1 ประวัติวัดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

2 ข้อมูลและภาพกิจกรรมของวัด ทั้งการดำเนินการที่ผ่านมาแล้วและที่กำลังจะดำเนินการในอนาคต

3 ข้อมูลการได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินในอดีต (หากมี)

4 ข้อมูลจำนวนพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด และจำนวนพรรษาว่าถ้วนพรรษาหรือไม่ โดยกำหนดให้วัดที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินต้องมีพระจำพรรษาถ้วนพรรษา (3 เดือน) ไม่น้อยกว่า 5 รูป

5 ประวัติเจ้าอาวาส

6 ประวัติประธานหรือเจ้าภาพผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน

- เมื่อ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ได้รับหนังสือจากเจ้าภาพแล้ว สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ทำโทรเลข/หนังสือกลาง มายังกระทรวงการต่างประเทศ

   แจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- กระทรวงการต่างประเทศจะมีหนังสือถึงราชเลขาธิการเพื่อพิจารณานำขึ้นกราบทูล

- สำนักราชเลขาธิการจะแจ้งกลับว่าผลเป็นอย่างไร

- กระทรวงการต่างประเทศทำโทรเลขแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่  เพื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ แจ้งเจ้าภาพต่อไป

- จากนั้นเจ้าภาพก็ไปดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องเองต่อไป

 ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องของสำนักราชวังจะใช้เวลา เนื่องจากจะต้องทำเรื่องทูลเกล้าฯ ฉะนั้น ยิ่งทำเรื่องเสนอขึ้นมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี  แต่ละปีไม่จำกัดว่าได้กี่วัด ขอมากี่วัดก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะพระราชทานหรือไม่ ซึ่งก็จะดูข้อมูลวัด เจ้าอาวาส เจ้าภาพ ความเห็น สอท./สกญ. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ คุณสมบัติไม่ครบไม่ได้ ส่วนแต่ละวัดจะรับกฐินได้ปีละครั้งเท่านั้น มากกว่า 1 ครั้งไม่ได้ ผิดระเบียบปฏิบัติ...ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลนี้ได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ แอลเอ..

หวังว่าบทความนี้..คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ เพราะยังมีอีกมากที่ยังไม่รู้ขั้นตอนจะได้รู้จริงและนำไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง..

แนบหลักฐานการขอกฐินพระราชทานมาให้เป็นวิทยาทานค่ะ.....