Get Adobe Flash player

ประทับใจกับ เยาวชนไทยที่แดนไกล โดย Super Pat

Font Size:

ดิฉันมีความรู้สึกดีๆที่อยากแบ่งปันมายังแฟนคลับทางบทความนี้อย่างมาก...คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่ 31 มกราคม ดิฉันได้รับเชิญจากคุณวาสิณี ธรรมปัญญา ซึ่งเป็นครูอาสาสอนที่โรงเรียนวัดไทยลอสแอนเจลิส ให้ไปร่วมงานพิธีไหว้ครูของโรงเรียนวัดไทยในอเมริกาที่นอร์ทฮอลลีวูด..เนื่องจากดิฉันไม่เคยไปร่วมงานนี้มาก่อน จึงทำให้อยากไปเห็นเด็กนักเรียนเหล่านี้ เพราะหลานชายของดิฉัน น้องภูริท บุษพักตร์ เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดไทยปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้ว เพราะจบชั้นมัธยมสูงสุดของทางโรงเรียน

ไม่ผิดหวังเลยค่ะ เหนือความคาดหมายว่าจะได้ไปพบสิ่งดีๆงาม จนได้รับความประทับใจมาก เริ่มต้นจากการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ครูเปิ้ล วาสิณี เป็นอันดับแรก จากนั้นยังได้รับความประทับใจจากพิธีการวันไหว้ครูอย่างมากอีกด้วย เริ่มตั้งแต่ เสียงดนตรีเพลงไทยเดิมบรรเลงโดยเด็กนักเรียน.. พิธีกรหนุ่ม – สาว วัยกำลังแรกรุ่นที่ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง.. เด็กๆแต่งชุดนักเรียนนั่งเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมพานพุ่มและช่อดอกไม้ที่จะนำมาไหว้ครูเต็มห้องโถง

ดิฉันได้รับเกียรติถูกจัดให้นั่งกับท่านกงสุลใหญ่ประธานเปิดงาน กับท่านอาจารย์มหาดุสิต ประธานฝ่ายครูร.ร.วัดไทย และคุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ได้เห็นความน่ารัก เรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ และความสามารถ ทำให้ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง อดนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวไม่ได้ พร้อมทั้งคิดว่าเป็นโชคดีของเยาวชนที่นี่ที่มีโอกาสได้รับวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของทั้งสองประเทศ  คือได้แสดงออกถึงความสามารถ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเองจากวัฒนธรรมอเมริกา และความอ่อนน้อมถ่อมตน มารยาทงามรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่กตัญญู รู้คุณจากขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย

เด็กๆมีความกระตือรือล้น ให้ความสำคัญกับงานพิธีนี้อย่างมาก สังเกตุจากการนั่งฟังอย่างตั้งใจ การหมอบคลาน การคุกเข่า การไหว้ ทุกอย่างดูดีไปหมด ต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดไทย และคณะครูอาสาที่มาอบรมสั่งสอนจนได้เพชรที่เจียระนัยออกมาอย่างสวยงาม แน่นอนที่สุดที่ ประเทศไทยจะไม่ถูกกลืนหายไปในต่างแดนเพราะมีน้องๆเหล่านี่เป็นผู้สืบสานต่อไปในอนาคต นับได้ว่ามีคุณค่าต่อประเทศอย่างมหาศาล ..ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ต้อขอบคุณ โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ..ซึ่ง

วัดไทยแอลเอสมัยที่ หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร ประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยสมัยนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพระสงฆ์และมีสมณศักดิ์ พระเทพโศภณได้ดำริว่า เด็กไทยที่เกิดและเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมอเมริกัน ควรได้รับการอบรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีของบรรพบุรุษพร้อมกันไป จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะ ลูกหลานคนไทยเหล่านี้ที่ติดตามพ่อแม่ไปทำบุญไหว้พระ จะได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมประเพณีไทยไปด้วย และประสบการณ์จากวัฒนธรรมที่หลากหลายจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหาก่อความเดือดร้อนให้สังคม จึงได้เปิดการสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์ และ ช่วงโรงเรียนปิดภาคฤดูร้อนอันเป็นวันหยุดยาวของนักเรียน ซึ่งในการนี้ได้เชิญครูจากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยอบรมสอน ไปพร้อมๆกับคณะครูอาสาที่แอลเอ ตั้งแต่ปี พศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการพัฒนาการสอนตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1..เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยในต่างประเทศ ได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีไทย เพื่อดำรงไว้ซึ่งความดีงาม

2..เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยในต่างประเทศ ได้รู้จักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3..เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในต่างประเทศและคนไทยในประเทศให้เกิดความเข้าใจอันดีและกลมเกลียวกันยิ่งขึ้น

4..เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในต่างประเทศได้แสดงออกซึ่งความสามารถได้แสดงทักษะทางภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

นี่แหละค่ะที่ดิฉันมีความประทับใจกับสิ่งดีๆงามๆ จนต้องลงมือเขียนถึงความในใจว่า ชอบมากมาแบ่งปันให้คุณแฟนคลับมีความรู้สึกไปกับดิฉันด้วย

ภูมิใจจริงๆกับเยาวชนไทยที่ผ่านการอบรมสั่งสอนจากคณะครูอาสาจากประเทศไทย ขอขอบคุณคณะครูอาสา..ขอบคุณผู้ริเริ่มดำริเล็งเห็นความสำคัญของการนี้.. ขอบคุณพ่อแม่ที่ร่วมมือผลักดันให้เยาวชนไทยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ..ขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือช่วยกันปลุกปั้น..และท้ายสุดขอบคุณผู้อ่านที่ได้อ่านจนจบ และยังมีเมตตาช่วยกันร่วมมือให้ความสนับสนุนกับงาน “คืนหวานรัก” มอบความรักให้เยาวชนไทยในแดนไกลได้มีห้องเรียนเพื่อกาลดังกล่าวข้างต้นที่วัดพุทธานุสรณ์ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา หนึ่งทุม – เที่ยงคืน  ที่ห้องอาหาร ไทยคิทเช่น เบอร์แบ๊งค์ บัตรโมทนาบุญใบละ 10 เหรียญ เพื่อสมทบทุนถวายวัดทั้งหมด..หากคุณ สนใจต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการให้สังคมดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ไม่ให้ประเทศไทยเสียดุลด้วยการสูญเสียเยาวชนของไทยให้ต่างชาติ.. สามารถ ส่งเงินบริจาคมาได้ สั่งจ่าย Wat Bhuddanusorn ส่งไปที่ Super Pat 1123 N. Vine Street, Suite 7, Los Angeles CA. 90038..

โมทนาบุญเจ้าค่ะ เอเมน