Get Adobe Flash player

เดือดร้อน.. ไม่รูจะพึ่งใคร อ่านตรงนี้... โดย Super Pat

Font Size:

จากการที่ดิฉันได้จัดรายการ “กฎหมายชาวบ้าน” หรือ “Lawyer Talk” มาตั้งแต่ปี 2007 จนปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปีกว่า มีแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ทนายความ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  เจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งรัฐบาลอเมริกันและรัฐบาลไทย และ ฯลฯ ที่ได้รับเชิญให้มาออกรายการกว่า 50 คน เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งกฎหมายขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการเข้าเมืองอิมมิเกรชั่น คดีหย่าร้าง อุบัติเหตุ  คดีอาญา คดีแพ่ง ระบบประกันสังคม ค่ารักษาฟรีด้านหมอ โรงพยาบาล การเมือง การท่องเที่ยวบ้านคุ้มครองป้องกันการถูกทำร้าย และฯลฯ มากมาย มาให้ขอ้มูลความรู้ผ่านทางจอสถานีแน็ททีวี สถานีคนไทยแห่งแรกในอเมริกา

ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศเวลาส่วนตัวมาออกอากาศพบแฟนคลับพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาต่างๆรอบตัวโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

ดิฉันขอร้องให้แฟนคลับเก็บข้อมูลจากองค์กรณ์ที่คอยให้ความช่วยเหลือชุมชนส่วนน้อยที่มีหลายชมรม หลายสมาคมที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ที่ไม่รู้จะไปพึ่งพาใคร เพราะถึงแม้เราอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่สามารถแนะนำให้ผู้อื่นที่ต้องการพึ่งพาได้ ดิฉันขอแนะนำบางอค์กรที่คุ้นเคยในมีหลายๆองค์กร เช่น

สมาคมเอเซี่ยนอเมริกัน เพื่อความยุติธรรมแห่งลอสแอนเจลิส  AAAJ มีสายด่วนสายตรงสำหรับคนไทย (800)914-9583 จะช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

กฎหมายครอบครัว เช่นการหย่าร้าง หารถูกทำร้ายโดยคู่สมรส

กฎหมายอิมิเกรชั่น การขอเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา

การขอใบทำงานให้เยาวชน โครงการ DACA

กฎหมายที่อยู่อาศัย เช่นการถูกขับไล่ ปัญหาการอยู่อาศัย ถูกฟ้องยึดบ้าน

การฟ้องร้องเป็นหมู่คณะ เช่น แรงงาน สิทธิผู้บริโภค และการศึกษา

สวัสดิการสังคม คำถามทั่วไป

กฎหมายแรงงาน  สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงาน

องค์กรนี้ มีผู้ให้คำปรึกษาพูดได้หลายภาษา ยินดีให้บริการทุกๆท่านที่ติดต่อเข้ามา

 

 

อีกหนึ่งองค์กรที่ไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยคือ องค์กร CPAF

มีไว้บริการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในการถูกทำร้ายจากครอบครัว มีบ้านพักพิงฉุกเฉิน ให้คำปรึกษาแนะนำวางแผนความปลอดภัยให้คุณๆที่ต้องกรความช่วยเหลือ พูดได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย จดเบอร์นี้ไว้ สายด่วน 1-800-339-3940

วันนี้ให้ข้อมูลของ 2 องค์กรนี้ก่อน เพราะเนื้อที่มีไม่พอที่จะใส่ทุกองค์กร คุณๆสามารถดูข้อมูลขององค์กรณ์อื่นๆได้จาก Yellow Pages จัดพิมพ์โดยนสพ.เสรีชัย หากคุณต้องการแจ้งความประสงค์มาได้ที่ สำนักงานของเรานะคะ

ขอนำรูปผู้ทรงคุณวุฒิที่มาออกรายการของเรามาให้คุณๆแฟนคลับได้ชื่นชมไปด้วยนะคะ....