Get Adobe Flash player

10 สิงหา ขอเชิญร่วมถวายพระพร 83 พรรษา มหาราชินี " หนึ่งเดียวคือแม่" โดย Super Pat

Font Size:

ชมรมรักสุขภาพและลีลาศ  พร้อมทั้งมูลนิธิธารน้ำใจแห่งสหรัฐอเมริกา ขอเชิญชาวไทยแต่งกายย้อนยุคร่วมงาน ถวายพระพร 83 พรรษามหาราชินี "หนึ่งเดียวคือแม่" ที่ห้องอาหาร 888 Seafood Rest. , 8450 E. Valley Blvd., Rosemead CA. 91770 ตั้งแต่เวลา 7 โมงเย็นเป็นต้นไป เพื่อถวายความจงรักภักดี  โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

ภายในงานเชิญร่วมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และร่วมสนุก อิ่มอร่อย อย่างมีสาระ...

1...แนะนำชมรม "รักสุขภาพและลีลาศ" อย่างเป็นทางการ

2...ฟังบรรยายสุขภาพเรื่อง "โรคกระดูกพรุน" จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ.. แพทย์หญิงสุวรรณี วิทยาภูมิ

3...อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลแบบฮ่องเต้ ราคายุติธรรม จากห้องอาหาร 888 Seafood Restaurant

4...เป่าเค๊กฉลองวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมที่มาร่วมงานทุกคน

5...รับรางวัลแต่งกายย้อนยุคทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่โดนใจกรรมการ

6...ร้องเพลงคาราโอเกะการกุศลสมทบทุนช่วยอาหารกลางวันเด็กพิการบ้านปากเกร็ด

7...เต้นรำลีลาศรูเล็ตรับรางวัลสำหรับผู้โชคดี

บอก "รักแม่" ด้วยการพาคุณแม่ออกมาเที่ยวอย่างมีสาระกับงานถวายพระพร 83 พรรษามหาราชินี "หนึ่งเดียวคือแม่" ด้วยการสำรองที่นั่ง (323)702-0788

มาทราบข้อมูลความเป็นมาของ "วันแม่แห่งชาติ" กันบ้างพอสังเขป

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ  วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย

แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ

ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา

สัญลักษณ์ประจำวันแม่   ดอกมะลิ ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ทมาให้คุณแฟนคลับในปีนี้ ทราบมาว่าแทบทุกจังหวัดในประเทศไทย จัดให้มีกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”ขึ้นในวัน อาทิตย์ 16 ส.ค.2558

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

2.เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3.เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน

4.เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ...ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3.เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน

4.เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

5.เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

ซึ่งเป็นพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ซึ่งจะทรงแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษาในปีนี้ พระองค์ท่านได้ทรงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย สนพระทัยในเรื่องของการขี่จักรยานด้วย แล้วที่ทรงรับสั่งมาเสมอกับรัฐบาลกับท่านรัฐมนตรีอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก็คือความห่วงใยผู้ใช้รถจักรยานในประเทศไทยในวันนี้ ในเมื่อเราสนับสนุนการใช้จักรยานไม่ว่าจะในเขตส่วนกลาง เขตภูมิภาคแล้ว มันก็ควรจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้เขาปลอดภัย เราก็จะใช้โอกาสอันเดียวกันนี้ รัฐบาลประกอบด้วยภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมมือกัน ได้ขอพระราชทานพระบรมอนุญาต จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ์ครั้งนี้ขึ้น เพื่อจะแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ในอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น เป็นต้นไป พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัด ในส่วนกลางนั้นก็จะเริ่มต้นจากลานพระราชวังดุสิต ไป กรมทหารที่ 11 รักษาพระองค์ รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร และ ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ พระองค์ท่านจะทรงจักรยานนำทีมข้าราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom นี้ ปั่นเพื่อแม่นี้ ไปตลอดเส้นทาง 43 กิโลเมตร โดยใช้ความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ขอบคุณข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท)

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา หนึ่งทุ่มตรง ดิฉันอยากเชิญชวนพวกเราชุมชนไทยที่นี่ให้มาร่วมงานแต่งกายย้อนยุคมางานถวายพระพร 83 พรรษามหาราชินี "หนึ่งเดียวคือแม่" ที่ห้องอาหาร 888 Seafood Restaurant  8450 E. Valley Blvd., Rosemead CA. 91770 จะมีการถ่ายทอดทีวีเพื่อบันทึกภาพ การแสดงความจงรักภักดีในค่ำคืนวันนั้นด้วย ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูค่ะ สำรองที่นั่ง (323)702-0788