Get Adobe Flash player

สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย

Font Size:

     

 

ฉบับนี้ ดิฉันขอแนะนำให้คุณแฟนคลับรู้จักองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียอีกองค์กรณ์หนึ่ง คือ “สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย” ที่มีสโลแกนน่าสนใจว่า “Make the Impossible Possible” เนื่องจากองค์กรณ์นี้กำลังจะมีกิจกรรมด้วยการจัดงานประจำปีคืองาน TCCC’s Nights 2015 โดยมีคุณพลเทพ อินทุรัตน์ เป็นประธานจัดงาน

คุณพลเทพ อินทุรัตน์ ประธานหอการค้าฯ ฝากขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ด้วยการยึดมั่นในผลประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนไทยโดยให้ความรู้และดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับรัฐบาลไทยและความสัมพันธ์กับหอการค้านานาชาติในสหรัฐอเมริกา

ดังนั้นในปีนี้คุณพลเทพ อินทุรัตน์ประธานหอการค้าไทยอเมริกันฯและประธานจัดงานฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ และชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสพบปะสังสรรแลกเปลี่ยน และส่งเสริมขยายธุรกิจ ซึ่งงานนี้จะหาทุนเพื่อดำเนินกิจการของหอการค้าไทยฯ งานนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 ณ Lincoln Plaza Hotel ที่อยู่ 123 South Lincoln Avenue, Monterey Park, CA 91755 เวลา 14.00 -24.00 น.

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล และเอกชน, สถานกงสุลใหญ่, ทีม ไทยแลนด์, สภาหอการค้าต่างชาติ, สมาคมและชมรม, นักธุรกิจ, และบริษัทห้างร้านต่างๆภายในงานมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 80 ชั่วโมง, การมอบรางวัลให้แก่ นักธุกิจชาย-หญิง ประจำปี 2014, Silent Auction, Business Mixer และ Beer Tasting

ทางหอการค้าไทยฯได้ทำหนังสือแจกเป็นที่ระลึกจำนวน 500 เล่มเพื่อแจกแก่สมาชิกองค์กรต่างๆผู้มีอุปการะคุณและผู้เข้าร่วมงาน ติดต่อรับบัตรเข้าร่วมงานราคา $50/ 65/100/200/300 แล้วแต่ผู้อุปการะคุณที่เห็นสมควร ติดต่อที่ (323)574-7880 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จุดประสงค์ของสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย..ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของสมาชิกและชุมชนธุรกิจไทย พร้อมทั้งส่งเสริมการค้าด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างไทยและอเมริกาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว..เราได้เข้าถึงทั้งหน่วยงานของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนธุรกิจไทย อีกทั้งยังให้การสนับสนุนส่งเสริมสิ่งที่สมาชิกและชุมชนให้ความสนใจพร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ส่งเสริมการขายธุรกิจพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายให้กว้างไกลขึ้น

ขณะนี้หอการค้าไทยฯ ได้ทำการแจกจ่ายโปสเตอร์คู่มือการเปิดธุรกิจร้านอาหาร จาก Health Department และ Department of Labor หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอรับโปสเตอร์ได้ที่หอการค้าไทยฯ ที่อยู่ 6607 Atlantic Ave. Unit 46, Bell, CA 90201 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านใดต้องการบริการจัดส่ง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าส่ง จำนวนเงิน $5.00 สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยฯ และ $10.00 สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรศัพท์ : 626-571-8222

ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมดีๆของหอการค้าไทยอเมริกันฯที่มีจุดประสงค์ให้ธุรกิจชุมชนไทยได้ก้าวไปไกลสู้สากลเทียมหน้าเทียมตาชนชาติอื่นๆที่มีความก้าวหน้าไปไกล ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกหอการค้าฯ ตามแต่จะเลือกประเภท ดังนี้ ...

  1. นักศึกษาและผู้เกษียนอายุ ค่าสมัคร ปีละ $15.00 หรือ ทำงานอาสาสมัครให้หอการค้า 15 ชั่วโมง..
  2. บุคคลทั่วไป ปีละ $50.00..
  3. เจ้าของธุรกิจ ที่มีพนักงาน 25 คน ปีละ $200.00..เจ้าของธุรกิจที่มีพนักงาน 50 คน ปีละ $400.00..
  4. ธุรกิจทั่วไป ปีละ $1,00.00..
  5. ผู้สนับสนุน ปีละ $2,500.00..ผู้อุปถัมภ์ $5,000.00

เขียนเช็คสั่งจ่ายพร้อมใบสมัคร Thai American Chamber of Commerce of California.

สนุกสนานและได้ขยายธุรกิจในวันงาน TCCC’s Night วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม นี้ เวลา บ่าย 2 โมงเป็นต้นไปนะคะ