Get Adobe Flash player

ความหมายของคำว่า "เพื่อน" โดย Super Pat

Font Size:

 

ฉบับนี้จะเขียนถึงเรื่องเพื่อน ที่ทุกคนต่างมีเพื่อนด้วยกันทั้งนั้น มีมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ความป๊อบปูล่าของแต่ละคน เพื่อนมีทั้งดีและเลว ดังคำตำนานที่ว่าไว้ "คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอับปราชัย" ฉะนั้นต้องเลือกคบเพื่อนซึ่งเปรียบเหมือนดาบสองคม และสำคัญที่สุด หากพบเพื่อนไม่ดี ไม่จริงใจต่อเราแล้ว จงเลิกคบทันที

คนเราเกิดมาต้องมีสังคมการอยู่ร่วมกัน สังคมแรกคือครอบครัว พอเติบโตขึ้นมาก็จะมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน จากนั้นก็จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกสาขาทุกวงการที่เกี่ยวข้องกับเราไม่จำกัดอายุ

เพื่อน คือ ผู้ที่รักใคร่ชอบพอกัน แล้วกระทำความดีต่อกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่เลือกเพศวัย ความรู้ ชาติ ศาสนา ผู้ร่วมธุระ ผู้อยู่ในสภาพ ลักษณะเดียวกัน

ดังที่เราคุ้นเคยกับคำว่า มิตร-สหาย-กัลยานิมิตร....

มิตร คือ เพื่อนผู้รักใคร่คุ้นเคยกัน ผู้มีไมตรีเยื่อใยต่อกัน

สหาย คือ ผู้มาด้วยกันไปด้วยกัน กระทำร่วมกัน

กัลยานิมิตร คือ เพื่อนที่ดี มิตรที่ดีงาม

เพื่อนที่ดี คือ ผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขสวัสดี

ประเภทของเพื่อนมีหลายชนิด เช่น

เพื่อนบ้าน เพื่อนเล่น เพื่อนเที่ยว เพื่อนรู้จักกัน เพื่อนแท้ เพื่อนร่วมสถาบัน เพื่อนสนิท เพื่อนเทียม สรุปแล้ว เหลือแค่ ๒ อย่างคือ เพื่อนแท้ และเพื่อนเทียม คนที่จะคบหากัน ( มิตรแท้-มิตรเทียม )

การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ มีผลต่อความเจริญก้าวหน้า และความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก จึงควรทราบหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เป็นข้อสำคัญๆไว้  ในที่นี้จะแสดงเพื่อนที่ควรคบ และเพื่อนที่ไม่ควรคบ และการปฎิบัติต่อกันระหว่างมิตรสหาย ดังต่อไปนี้.-

1. มิตรเทียม คือศัตรูผู้มาในร่างของมิตร คือ... คนปอกลอก ..คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว... คนดีแต่พูด ดีแต่เอาของหมดแล้วค่อยปราศรัย ..ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย .. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ ..เมื่อเพื่อนมีกิจธุระ จะปฎิเสธ อ้างแต่เหตุขัดข้องต่างๆนาๆ..คนประจบ  มีลักษณะ..จะทำชั่วก็เออออ ..จะทำดีก็เออออ..ต่อหน้าสรรเสริญ ..ลับหลังนินทา ..คอยชวนทำฉิบหาย..หักหลังเพื่อน..หลอกใช้พอหมดประโยชน์ถีบหัวส่ง ดังคำเปรียบเปรย "พอเสร็จศึก-ฆ่าขุนพล" ดิฉันน่ะโดนมากับตัวเองแล้วหลายหนแต่ก็ยังไม่เข็ด

อีกประเภทคอยเป็นเพื่อนดื่มสุรายาดอง....คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน ..คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น ..คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน

2. มิตรแท้ พึงรู้จักมิตรแท้ หรือมิตรด้วยใจจริงมิตรอุปการะ คือ ..เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน ...ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน.. เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้..มีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก..มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ...บอกความลับแก่เพื่อน..รักษาความลับของเพื่อน ..มีภัยอันตรายไม่ละทิ้งกัน ..แม้ชีวิตก็สละให้ได้   มิตรแนะนำประโยชน์ ..จะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้ ..แนะนำสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดี ..ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง ..บอกทางสุขทางสวรรค์ให้ มิตรมีใจรัก ..เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ๆด้วย) ..เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข ๆ ด้วย) ..เขาติเตียนเพื่อน จะช่วยยับยั้งแก้ต่างให้ ..เขาสรรเสริญเพื่อนก็จะช่วยพูดเสริมสนับสนุน

3. มิตรต่อมิตร พึงสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน ตามหลักปฎิบัติในฐานะที่เป็นเสมือน ทิศเบื้องซ้าย เช่น ควรปฎิบัติต่อมิตรสหาย ด้วยการ ..เผื่อแผ่แบ่งปัน ..พูดจามีน้ำใจ ..ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ..มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย ..ซื่อสัตย์จริงใจ..ยอมเสียน้อย จึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน ..เพื่อนคือ...ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ยิ่งกว่าแฟนก้อว่าได้ ไม่ตามใจ ก็ไม่ว่า โดยที่ไม่โกรธกัน และเมื่อโกรธกันสามารถกลับมาคืนดีกันได้ โดยไม่ต้องเก็บความสงสัยว่า เรื่องที่โกรธกันคืออะไร ผ่านแล้วก็ผ่านไป..เพื่อนคือที่พึ่ง ยามเป็นทุกข์..เพื่อนคือที่ปรึกษา ตั้งแต่เรียน ทำงาน จนจะแต่งงานก็ยังต้องปรึกษากัน (ขอบคุณอากู๋ Google ใน Internet สำหรับข้อมูลบางส่วนที่นำมาใช้ในบทความ)

สรุปแล้ว"เพื่อน" คือ ทุกอย่างก็ย่อมได้ เลือกคบให้ดีๆก็แล้วกัน..ไม่เชื่อแล้วจะเสียใจหากคุณโชคร้ายได้เพื่อนไม่ดี..คุณๆแฟนคลับว่ามั้ยคะ?

คติโดนใจดิฉันจากคำคนสู้ชีวิตคือ ..... คุยกับใครแล้วไม่สบายใจ "อย่าคุย"...ไปที่ไหนแล้วไม่สบายใจ "อย่าไป"....รู้ว่าใครไม่หวังดี "อย่าคบ" ชิวิตจะมีความสุขมากขึ้นเจ้าค่ะ ขอบอก