Get Adobe Flash player

น้ำใจ "หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ" โดย Super Pat

Font Size:

                ฉบับนี้ ขอเขียนถึงเรื่องน้ำใจ ที่ได้รับจากแฟนคลับมาอย่างสม่ำเสมอ ช่างโชคดีจริงๆที่แวดล้อมไปด้วยผู้มีน้ำใจ มีจิตใจที่ประเสริฐ ทำให้ชีวิตนี้มีคุณค่าและเต็มไปด้วยความสุขที่ต้องการแบ่งปันให้ทุกคนมีความสุขไปด้วย เหตุดลใจที่ทำให้เขียนประเด็นนี้ขึ้นมา เพราะเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปมินิวาเคชั่นที่เมืองซานดิเอโก้ เพื่อร่วมงานต้อนรับ คุณวันชัย สอนศิริ ทนายความคนดังที่บ้านพักของทนายความเจ๊ฟฟรี่ แจ๊คสัน ก่อนกลับแอลเอ ได้แวะไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารลายไทย

1430 E. Plaza Blvd., National City CA. 91950 ตามคำเชิญของคุณนิกกี้ บุปผา เจ้าของร้านลายไทย 3 สาขา และร้านตะไคร้ ที่เราพบกันในงานเลี้ยง

                เรา 4 คน คือ คุณแดง บุญญลักษณ์ เจริญกิจการ กับคุณไมเคิล เกรเบอร์ สามี พร้อมด้วยดิฉันกับคุณเชน ศิลปี และน้องปริ๊นเซส ปุกปุย ไปทานอาหารกลางวัน ที่ร้านลายไทยตั้งอยู่ในพลาซ่าศูนย์การค้าเล็กๆ ที่เมืองเนชั่นแนลซิตี้ ซานดิเอโก้ เราสั่งอาหาร มี ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา ผัดไทย ลาบไก่ แต่คุณพี่สาวน้องนิกกี้ ได้นำอาหารมาให้เราชิม มีไก่สะเต๊ะ ข้าวผัดสับปะรดกุ้ง พร้อมด้วยกล้วยทอดอะลาโมด มีเทียนปักมาฉลองวันเกิดให้คุณเชนด้วย เราทานกันอย่างเอร็ดอร่อย อาหารจัดมาได้อย่างสวยงามมีระดับ มีลูกค้าทะยอยเข้ามาทานเรื่อยๆในร้านที่ตกแต่งสวยงามแบบไทยๆ ตกลงมื้อนั้นเจ้าของร้านคือ คุณนิกกี้ บุปผา เจ้าของร้านเป็นสปอนเซอร์ให้อีกต่างหาก ขอขอบคุณน้ำใจมา ณ.ที่นี้ด้วย จึงเป็นที่มาของบทความเรื่อง "น้ำใจ"

                การอยู่ร่วมกันในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกัน จึงจะอยู่กันได้อย่างสันติสุขความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเพียงแต่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นการแสดงน้ำใจได้ เช่นการพาเด็กหรือผู้สูงอายุข้ามถนน หรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีครรภ์ เป็นต้น ก็นับว่าเป็นการแสดงน้ำใจการแสดงความมีน้ำใจจึงไม่ใช่วัดกันด้วยเงิน บางคนมีเงินมากอาจแล้งน้ำใจก็ได้ บางคนเป็นเศรษฐี

แต่ตระหนี่ถี่เหนี่ยว ไม่ยอมสละเงินโดยไม่รับผลประโยชน์ตอบแทน

                 ความมีน้ำใจนั้น ตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวมักจะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมาก่อน และความมีน้ำใจตรงกันข้ามกับความอิจฉาริษยา คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นย่อมปรารถนาที่จะเห็นความวิบัติของผู้ที่ได้ดีกว่า แต่คนมีน้ำใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่า จะมีมุทิตาจิต แสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจผู้มีน้ำใจนั้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่า จะมีมุทิตาจิตแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ ผู้มีน้ำใจจะนึกถึงผู้อื่น และจะพยายามช่วยผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า ผู้มีน้ำใจจึงเป็นที่รักและต้องการของคนเราอาจฝึกฝน

ตนเองให้เป็นคนมีน้ำใจได้ ดังนี้

                 

1.             จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงหัวอกของคนอื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่นแสดงต่อเรา จงทำดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งยิ่งใหญ่ก็ตาม

                 

2.             จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

                 

3.             จงแสดงน้ำใจกับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลาไปเที่ยวในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามควรมีค่าของฝากมาถึงคนที่เรารู้จักและญาติมิตรของเรา อันเป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อกัน ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากมาย

                 

4.             จงเสียสละกำลังทรัพย์ สติปัญญา กำลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อนที่ต้องการพึ่งพาอาศัยเราโดยเป็นการกระทำที่ไม่หวังผลตอบแทน

                 

5.             จงมีนิสัยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนบ้าน เช่นไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ หรืองานอื่น ๆ

                 

6.             จงให้ความรักแก่คนอื่น ๆ และให้ความร่วมมือเมื่อเขาขอร้องหรือรู้ว่าเขากำลังลำบากต้องการความช่วยเหลือ

                 

                การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ำใจ นอกจากจะทำให้เราจิตใจที่ดีงามเบิกบานแจ่มใส ผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิ่มเอิบแล้ว ยังทำให้มิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์

และความเมตตานี้เองจะเป็นกำแพงป้องกันภัยให้เราได้ ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะ แล้วชีวิตจะพบแต่ความสุขนิรันดร์

                 มีน้ำใจ (Kindness) คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะ

ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

                คนมีน้ำใจหรือมีใจเอื้อเฟื้อ คือ คนที่มีเมตตา มีความหวังดีต่อสรรพสัตว์อยู่เสมอ และพยายามที่จะทำ พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ ความมีน้ำใจหรือใจเอื้อ คนที่มีน้ำใจ ช่วยสร้างสรรค์สังคม  ช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข

ความมีเมตตา ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์  มีความเบิกบาน พลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีใจแช่มชื่นเบิกบาน สามารถฝึกตัวเองให้อนุโมทนาในความสุข ความเจริญ ความสำเร็จของคนอื่นได้ ไม่อิจฉาพยาบาท

มีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริง โดยวางจิตสม่ำเสมอ มั่นคง เที่ยงตรง พร้อมจะวางตนและปฏิบัติตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม

                การให้ทาน คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ ด้วยปัจจัย 4 ได้แก่ ทุน หรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และศิลปวิทยา มีปิยวาจา คือ พูดด้วยคำสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจงแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์

มีเหตุผล ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือคำแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กำลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทำให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆ

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม  ทำตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอาเปรียบ และเสมอในสุข ทุกข์ คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ช่วยด้วยความรู้ ช่วยด้วยถ้อยคำ ช่วยด้วยกำลังงาน ช่วยด้วยการร่วมเผชิญและแก้ปัญหา

                การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข จำเป็นจะต้องเป็นผู้มีน้ำใจ มีไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง และความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงผู้อื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้คนอื่น

แสดงต่อตนเอง สามารถทำดีต่อผู้อื่นได้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ แสดงน้ำใจกับคนรอบข้าง เสียสละกำลังทรัพย์ สติปัญญา กำลังกาย และเวลา ให้แก่ผู้เดือดร้อน เท่าที่ จะทำได้  การเป็นคนมีน้ำใจ จะทำให้มีจิตใจที่ดีงาม

เบิกบาน แจ่มใส ผิวพรรณผ่องใส มีมิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมด้วย เพราะความมีน้ำใจแสดงถึงความมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ชีวิตก็ย่อมพบแต่ความสุข และหากทุกคนฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีน้ำใจ สังคมของเราจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่มีแต่ความสันติสุขโดยแท้ รับฟังความสำเร็จและความสุขของผู้อื่น แล้วร่วมยินดี (ขอบคุณข้อความบางตอนจากอินเตอร์เน็ท)

                พูด ขอบคุณ ขอโทษให้ติดปาก ขอบคุณเมื่อมีใครทำดีต่อเรา ขอโทษเมื่อเราทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ พูดด้วยคำสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน มีคำลงท้าย ครับ/ค่ะ   จงมาประพฤติตามหลักสังคหวัตถุ 4 ประการ คือ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีแต่ความปรารถนาดีต่อกัน มีปิยวาจา พูดดี พูดไพเราะ ซึ่งคุณ "นิกกี้ บุปผา" เจ้าของร้านลายไทย นับได้ว่าเป็นคนที่มีน้ำใจคนหนึ่งในหลายๆร้อยคนทีเดียว

ขอมอบคาถาประจำใจของดิฉัน "คิดดี ทำดี พูดดี" แล้วทุกอย่างจะดีเอง