Get Adobe Flash player

ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต อานิสงค์อันยิ่งใหญ่ โดย Super Pat

Font Size:

 

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มบุญ มีความสุขเป็นที่สุด ที่ได้ไปร่วมงานฝังลูกนิมิตที่วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เจ้าอาวาส ดร.พระครูวิเทศธรรมคุณ หรือดร.พระมหาศักด์ชัย ฐิตเมโธ ที่มีความคุ้นเคยกับดิฉันมานานสมัยเริ่มก่อตั้งวัดใหม่ๆ เมื่อ 20 กว่าปีมาแล้ว ดิฉันภูมิใจที่เป็นผู้หนึ่งในการช่วยกิจกรรมทางศาสนาที่วัดนี้หลายครั้ง ตั้งแต่รับเป็นประธานทอดผ้าป่า ประธานติดกัณเทศน์ ฯลฯ

เมื่อเดือนเมษายนของปีนี้ท่านได้บอกบุญให้ดิฉันรับเป็นประธานลูกนิมิต $2,999 หนึ่งลูก และรับเป็นเจ้าภาพ สมัชชาสงฆ์ 1 รูป $300 ซึ่งดิฉันเต็มใจรับปากท่าน พร้อมทั้งระดมบอกบุญจัดงานการกุศลขึ้นที่ ภัตตาคารอาหารทะเล 888 ได้สมาชิกและเพื่อนๆร่วมบริจาคจนครบเงินบุญได้นำเงิน$3,299ไปถวายพร้อมร่วมพิธีฝังลูกนิมิตเป็นที่ประทับใจมากเพราะเพิ่งได้มีโอกาสเป็นประธานลูกนิมิตครั้งแรก ถึงแม้จะได้ไปร่วมพิธีหลายครั้งหลายหนแล้วก็ตาม ประทับใจจริงๆ

                ดิฉันตื่นแต่เช้ามากเป็นพิเศษ(ปกติดิฉันจะนอนดึกตื่นสายตามสายงานบันเทิง)ใช้เวลาเดินทางไปวัดที่ริเวอร์ไซด์ 1 ชั่วโมง เพื่อไปให้ทันถวายเพลกับพระสงฆ์ทั่วโลกที่มาประชุมสมัชชาสงฆ์กว่า 400 องค์ แต่ก็ยังไม่ทัน ได้แต่ทันถวายอาหารให้ตัวเอง จากนั้นได้ติดกันเทศน์ ฟังธรรม รับมีดสวยงามลงอาคมเพื่อตัดหวายลูกนิมิตลูกที่ 81 เราได้ทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตกับสมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพและเพื่อนๆ ถวายบริขารแด่พระสงฆ์ รับหวายมงคลหลังปลุกเสกในโบสถ์รัตนศาลา และรับพระพุทธรูปไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอันจบพิธี เพื่อมาจัดบันเทิงด้านเสียงเพลงและดนตรี เป็นดีเจให้ความสุขด้านอาหารและเสียงเพลงที่ร้านแบมบูเฮาส์ เมื่อเวลา สองทุ่ม วันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขที่สุด

                มารู้จักความหมายของการทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตคืออะไร เพื่อเป็นวิทยาทานให้หลายๆคนที่ไม่ทราบความหมาย เหมือนอย่างดิฉันที่ดิฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกัน...

                ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน "ลูกนิมิต" หมายถึง ลูกที่ทำกลมๆ ประมาณเท่าบาตร มักทำด้วยหิน ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ ส่วนพจนานุกรมฉบับมติชน ให้ความหมาย "ลูกนิมิต" ว่า คือ ก้อนหินที่วางบอกเขตพัทธสีมาในการทำสังฆกรรม

                การฝังลูกนิมิต มีชื่อเรียกเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งว่า การผูกพัทธสีมา (แปลว่า เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต) โดยปัจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันในโบสถ์ เพื่อทำพิธีสวดถอน มิให้อาณาบริเวณที่จะกำหนดนี้

ไปทับที่ที่เคยเป็นสีมา หรือเป็นที่ที่มีเจ้าของครอบครองอยู่ก่อนโดยทั่วไป ลูกนิมิตที่ใช้ผูกสีมาจะมีจำนวน 9 ลูก โดยฝังตามทิศต่างๆ โดยรอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ทิศละ 1 ลูก และฝังไว้กลางอุโบสถอีก 1 ลูกเป็นลูกเอก เมื่อจะผูกสีมาพระสงฆ์จำนวน 4 รูป จะเดินตรวจลูกนิมิตที่วางไว้ตามทิศต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นไป เรียกว่า สวดทักสีมา จนครบทุกทิศและมาจบที่ทิศตะวันออกอีกครั้งเพื่อให้แนวนิมิตบรรจบกัน เมื่อสวดทักนิมิตจบแล้ว ก็จะกลับเข้าไปประชุมสงฆ์ในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะทำการตัดลูกนิมิตลงหลุมเพื่อกลบ แล้วสร้างเป็นซุ้มหรือก่อเป็นฐานตั้งใบสีมาต่อไป

                ด้วยเหตุที่ในสมัยก่อน การที่จะสร้างโบสถ์ได้หลังหนึ่งๆ หรือแม้จะซ่อมแซมโบสถ์เก่าให้สวยงาม มิใช่เรื่องง่าย และต้องใช้ระยะเวลานานมาก ดังนั้น จึงเชื่อกันว่าหากใครได้มีโอกาสทำบุญฝังลูกนิมิต จะมีอานิสงส์ถึง 6 ประการด้วยกันคือ

1. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ (อุ-ปัด-ทะ-วะ สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย

2. ไม่เกิดในตระกูลต่ำ

3. หากเกิดในมนุษย์โลกก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์

4. หากเกิดในเทวโลกก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช

5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส

6. ข้อสุดท้ายคือมีอายุยืนนาน

และมักจะใส่สมุด ดินสอ เข็ม และด้าย ลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีความจำดี มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนความยาวของด้าย

                อันที่จริงแล้ว การฝังลูกนิมิตเพื่อกำหนดเขตทำสังฆกรรม หรือปัจจุบันคือการกำหนดเขตที่เป็นโบสถ์นั้น เป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะ คือฆราวาสหรือชาวบ้านไม่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยวแต่เนื่องจากปัจจุบันโบสถ์ มิเพียงแต่จะเป็นสถานที่ที่สงฆ์

ใช้ทำสังฆกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ด้วย

                สำหรับใครที่อยากทำบุญเสริมสิริมงคลให้แก้ตัวเองการปิดทองฝังลูกนิมิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณค่ะ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะทำบุญด้วยวิธีใดๆ แค่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์และมีความตั้งใจจริงๆที่จะทำผลบุญที่ได้ก็จะบังเกิดกับตัวของคุณอย่างแน่นอนค่ะ

ขอนำบุญและความสุขมาแบ่งปันให้ทุกๆท่านด้วยภาพสวยงาม เป็นมหากุศลแด่ท่านด้วยความปราถนาดีจากใจจริง