Get Adobe Flash player

โปรดให้ความอุปการะ งานการกุศลเพื่อ"คุณภาพชีวิตของสัตว์โลก" โดย Super Pat

Font Size:

                เนื่องจากดิฉันและชมรมรักสุขภาพพร้อมด้วยมูลนิธิธารน้ำใจจะร่วมกันจัดงานการกุศล"Hot Pants Fever" วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน ที่ ภัตตาคารซีฟู๊ด 888 เมืองโรสมีด จุดประสงค์เพื่อรวบรวมเงินสมทบทุนช่วยสัตว์ตกยากต่างๆ สุนัข แมวจรจัด ให้กับองค์กรณ์พิทักษ์สัตว์โลก และ Soi Dog Foundation ที่เมืองไทย เนื่องมาจาก...

                 ดิฉันอยากสื่อถึงคุณผู้อ่านถึงมุมหนึ่งที่คนมักจะมองข้าม คือ การให้ความเมตตา กรุณาปราณีต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย์ ทั้งสัตว์และทั้งพืช ที่มีชีวิต เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น ทำให้ดิฉันอยากเขียนถึงสิ่งสะเทือนใจดิฉันทุกครั้งที่ เห็น คน & สัตว์ต่างๆที่อ่อนแอกว่าถูกทารุณกรรม ถูกรุกราน อย่างไม่เป็นธรรม ทั้งต้นไม้ที่ถูกตัดถูกทอดทิ้ง ไม่ดูแล เพราะดิฉันเป็นคนรักทุกๆชีวิตในโลกนี้ ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกัน ต้องมีใจโอบอ้อมอารีให้ความรักซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ ดิฉันมีความใกล้ชิดกับน้องหมาน้องแมว หมู นก กา ไก่ ช้าง ม้า วัวควาย ฯลฯ

                เรามาพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงกันก่อน ดิฉันเห็นหลายๆคนที่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยง แต่ไปไม่รอด เพราะอาจไม่ได้เลี้ยงด้วยความรัก หรืออ่อนประสบการณ์ หรือไม่มีเวลาดูแล หรืออาจเลี้ยงตามกระแสผลสุดท้ายจึงยกไปให้คนอื่นหรือเอาไปปล่อยที่วัด หรือเอาไปให้สถานพักพิงสัตว์โดยไม่คิดถึงจิตใจของพวกเขาที่เราเคยเลี้ยงดูมาก่อน ทำให้เกิดปัญหา ประเทศไทยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่มีการกระทำทารุณกรรมสัตว์และเพิกเฉยต่อความสำคัญในสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์ป่า สัตว์บ้าน (สัตว์เลี้ยง) สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทดลอง และได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีสุนัขและแมวจรจัดเป็นจำนวนมาก

                 จากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้มีการร้องเรียนจากประชาชนในประเทศและจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พฤติกรรมการทารุณสัตว์มีลักษณะต่าง ๆ เช่น การกักขังไว้ในที่เลี้ยงที่คับแคบ การทรมานในการเลี้ยงดู การฝึกสัตว์อย่างทรมานเพื่อนำไปแสดง การปล่อยปละละเลยโดยขาดอาหารและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์ที่ถูกทารุณรวมทั้งช้าง เสือ หมี ลิง ชะนี งู และสัตว์อื่นๆ มีให้เห็นอยู่ทั่วไป

                สถานการณ์การทารุณสัตว์ในประเทศไทยได้กลายเป็นเรื่องระดับโลกและนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยและเคยมีการคว่ำบาตรจากประเทศคู่ค้า สัตว์จำนวนมากได้สูญพันธุ์ไปอันเนื่องจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งการล่าเพื่อกีฬา เพื่อการค้า หรือเพื่อการแสดงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสัตว์โดยทั่วไปย่อมมีเลือดเนื้อและความรู้สึก กล่าวคือ ความรัก ความโดดเดี่ยว ความพลัดพราก ความกลัว ความเจ็บปวด ความรู้สึกไม่สะดวกสบาย ตลอดถึงความหิวกระหาย เช่นเดียวกับมนุษย์เราโดยทั่วไป ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการทารุณตามมาตรฐานที่ปฏิบัติกันในสังคมอารยะนานาชาติ

                นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอีกมากมายซึ่งเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทารุณสัตว์ในประเทศไทย กล่าวคือ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแม่บทในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และการบังคับใช้กฎหมายก็ยังอ่อนโดยมีการปล่อยปละละเลยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมๆกับประชาชนทั่วไปก็ยังไม่มีความรู้และจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อสัตว์เช่นเดียวกับสาธุชนที่มีศาสนาทั้งหลาย

                มีหลายๆสมาคมชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความเมตตาปราณีปราถนาดีมากมาย หนึ่งในนั้นคือสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ดำเนินงานรณรงค์ป้องกันการทารุณสัตว์และส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่าทศวรรษโดยมีประสบการณ์และบทเรียนมากมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงในปัจจุบันได้ริเริ่มโครงการป้องกันการทารุณและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ๆ อาทิ การให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกประชาชนและนักเรียน นักศึกษา การรณรงค์ผลักดันกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ การจัดโครงการบ้านอุปถัมภ์และอื่น ๆอีกมากมาย

                มีมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation หรือ SDF) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไรและได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโดยถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย (จดทะเบียนมูลนิธิเลขที่ ภ.ก. 39/2548) ออสเตรเลีย (ทะเบียนเลขที่ 58982568831) และ ฮอลแลนด์ (ทะเบียนเลขที่ 37120202) ปณิธานคือการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทิ้งและถูกทำร้ายในประเทศไทย

                มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นอีกมูลนิธิหนึ่งในหลายๆมูลนิธิและชมรมปกป้องการทารุณกรรมสัตว์ก่อตั้งขึ้นด้วยกลุ่มคนที่ปรารถนาจะทำให้ชีวิตของสุนัขและแมวจรจัดเหล่านั้นดีขึ้น ท่านสามารถเผื่อแผ่ความเมตตาด้วยการสนับสนุนทางการเงินและเป็นอาสาสมัครทั้งในและนอกสถานที่

                การทำหมันนับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มูลนิธิได้ทำหมันสุนัขและแมวแล้วกว่า 47,632 ตัวนับจากตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2556มูลนิธิต้องการเป็นตัวอย่างแก่ประเทศในเอเชียในการลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของมนุษย์ด้วยการทำหมัน และฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับบาดเจ็บและป่วยนับพันด้วยทีมงานสัตวแพทย์ประจำและฉุกเฉินบริการรักษาฟรีที่คลินิกที่หาดไม้ขาวสำหรับเจ้าของสุนัขและแมวที่ขาดกำลังทรัพย์เป็นศูนย์เลี้ยงดูและให้ที่อยู่แก่สุนัขกว่า 300 ตัวที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้ายและทารุณกรรมให้อาหารแก่สุนัขและแมวตามวัดและสถานที่อื่นๆกว่า 100 ชีวิต  การสนับสนุนทางการเงินเป็นวิธีที่รวดเร็วและได้ผลทันที วิธีที่ดีที่สุดคือการช่วยกันเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยการอุปถัมภ์สุนัขหรือแมวสนับสนุนซื้อที่ดินผืนที่ 2 มูลนิธิกำลังระดมเงินทุนซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับบ้านของสุนัขที่อยู่ปัจจุบัน เราอยากจะร้องขอให้ผู้สนับสนุนช่วยกันบริจาคเงินซื้อที่ดินซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราได้เช่นกัน สนับสนุนซื้อที่ดินผืนที่ 2

ภาพยนตร์มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย – ท่านสามารถซื้อภาพยนตร์นี้ได้ในรูปแบบของ DVD ซึ่งเป็นสารคดีที่ถ่ายทำชีวิตของทีมงานมูลนิธิกับภารกิจประจำวันของพวกเราในการพิทักษ์ช่วยเหลือสุนัขและแมวในประเทศไทย  เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ท่านและคนที่รัก

                หากท่านประสงค์จะสนับสนุนในรูปแบบใดดังกล่าวข้างต้นเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่เพื่อนและคนที่รักของท่าน ทางมูลนิธิมีความยินดีที่จะส่งคำขอบคุณพร้อมกับของขวัญให้แก่บุคคลเหล่านั้น

                นอกจากดิฉันอยากช่วยเผยแพร่การทำดีขององค์กรณ์มูลนิธิที่กล่าวถึงนี้แล้ว ดิฉันยังมีความประสงค์ ที่จะเป็นตัวกลางหาเงินไปช่วยสมทบทุนให้มูลนิธิเหล่านี้ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจในการช่วยเหลือสัตว์โลกอีกแรงหนึ่งด้วยการจัดงานการกุศลสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ตกยากทุกชนิดรวมทั้งสุนัข แมว จรจัด ด้วยการจัดงาน "Hot Pants Fever" ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายนด้วยการมาทานอาหารที่ภัตตาคารซีฟู๊ด 888 เมืองโรสมีด มีสลากการกุศล มีการร้องเพลงบริจาค  ลีลาสเต้นรำ ประกวด "น่องทอง" ได้ทั้งความสุข อิ่มบุญ มาร่วมงานกันให้ได้นะคะเพื่อเพื่อนร่วมโลกของเราทุกคนจะได้มีคุรภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยกันคนละเล็กละน้อย พวกเขาจะมีที่ยืนอย่างสง่ามีคุณภาพชีวิต